Home About Browse Search
Svenska


Bergqvist Bromaeus, Elin, 2010. Steklar som angriper rosor. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Släktet Rosa, rosor, är en mycket populär kulturväxt med en lång historia av växtförädling. Tyvärr uppskattas de inte bara utav oss människor, utan även utav flera olika skadegörare. Ordningen steklar, Hymenoptera, innehåller flera arter som angriper rosor. Denna litteraturstudie beskriver de stekelarter som finns i Sverige, deras utbredningsområde, utseende och skadebild samt även om de angriper vissa specifika arter eller sorter utav rosor. Bekämpning utav dessa skadegörare beskrivs. Arter som lever i norra Europa, främst Danmark, Tyskland och Polen, nämns även för att visa på möjliga nya arter i Sverige i framtiden.

,

Stekelarterna i Sverige angriper rosornas skott och/eller blad, eller orsakar gallbildningar. De vanligaste steklarna är främst rosenskottstekeln, Ardis brunneiventris, lilla
rosenbladstekeln, Blennocampa phyllocolpa och slemmig rosenbladstekel, Endelomyia aethiops. Vitgördlad rosenbladstekel, Allantus (Allantus) cinctus, gul rosenstekel, Arge ochropus, och sömntornstekel, Diplolepis rosae, förekommer mindre allmänt. Mer sällan förekommande är Diplolepis eglanteriae, Diplolepis nervosa, Diplolepis mayri och Diplolepis spinosissimae. De av mindre betydelse är rosentapetserarbi, Megachile centuncularis och Megastigmus aculeatus. De arter som angriper rosor i våra grannländer är Allantus (Allantus) viennensis, Cladius (Cladius) pectinicornis, Ardis sulcata, Monardis plana och Pamphilius stramineipes.

,

The genus Rosa, roses, is a very popular cultivated plant with a long history of plant breeding. Unfortunately they are not only appreciated by us humans, but also by many different pests. The order of Hymenoptera contains several species that attack roses. This literature study describes the hymenopteran species that exist in Sweden, their geographical distribution, appearance and damages caused, also if they have preferences for certain species or types of roses. The controlling measures for these pests are described. Species that live in Northern Europe, above all in Denmark, Germany and Poland, will be mentioned in order to show which species can possibly occur in Sweden in the future.

,

The hymenopteran pests on roses in Sweden attack shoots and/or leafs, or causes galls. The most common species are primary the shoot-borer sawfly, Ardis brunneiventris, the leafrolling sawfly, Blennocampa phyllocolpa, and the rose slug sawfly, Endelomyia aethiops. Less commonly the banded rose sawfly, Allantus (Allantus) cinctus, the large rose sawfly, Arge ochropus, and the beduar gall wasp, Diplolepis rosae, occur. More rarely you can find the rose smooth pea gall cynipid, D. eglanteriae, the rose-spiked pea gall cynipid, D. nervosa, D. mayri and the rose gall wasp, D. spinosissimae. Species of less importance are the patchwork leaf-cutter bee, Megachile centuncularis, and the rose-seed chalcid, Megastigmus aculeatus. The species that attack roses in our neighbouring countries are Allantus (Allantus)
viennensis, Cladius (Cladius) pectinicornis, Ardis sulcata, Monardis plana and Pamphilius stramineipes.

Main title:Steklar som angriper rosor
Authors:Bergqvist Bromaeus, Elin
Supervisor:Kärnestam, Elisabeth
Examiner:Rämert, Birgitta
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY004 Horticultural Management Programme - Gardening & Horticultural Production 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:Hymenoptera, norra Europa, Sverige, Rosa, utbredning, skadebild, biologi, Allantus (Allantus) cinctus, Ardis brunneiventris, Arge ochropus, Blennocampa phyllocolpa, Diplolepis rosae, Diplolepis eglanteriae, Diplolepis mayri, Diplolepis nervosa, Diplolepis spinosissimae, Endelomyia aethiops, Megachile centuncularis, Megastigmus aculeatus, Allantus (Allantus) viennensis, Cladius (Cladius) pectinicornis, Ardis sulcata, Monardis plana, Pamphilius stramineipes, bekämpning, förebyggande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-189
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-189
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:12 Apr 2010 06:56
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics