Home About Browse Search
Svenska


Kroon, Helena, 2009. Biology of Lilioceris lilii(Coleoptera:Chrysomelidae) and the occurrence of their parasitoids in Sweden . Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Sammanfattning: Liljebaggen, Lilioceris lilii (Scopoli) är den största skadegöraren på liljor tillhörande släktena Lilium och Fritillaria, och är ett problem i Sverige liksom i övriga Europa, Nord-Amerika och Asien. Skadan orsakas främst av larverna, men även av fullvuxna baggar, som äter på plantans blad, knoppar och blommor (Ernst, 2005). De kan orsaka allvarliga skador genom att äta upp alla blad på plantan (Gold et al., 2001; LeSage and Elliott, 2003). Biologisk bekämpning i Sverige verkar möjlig sen man har upptäckt parasitsteklar som attackerar liljebaggens ägg och larver i Europa.

I de centrala delarna av Europa har Haye och Kenis (2004) funnit fyra arter av parasitsteklar som parasiterar liljebaggens larver, ichnemoniderna Lemophagus pulcher, Lemophagus errabundus, Diaparsis jucunda, och eulopiden Tetrastichus setifer. En äggparasit, mymariden Anaphes har också upptäckts, liksom hyperparasiten Mesochorus lilioceriphilus, en ichneumonid, som ofta parasiterar Lemophagus arterna.

För att undersöka förekomsten av dessa steklar i Sverige gjordes insamlingar av liljebaggslarver under sommaren 2006 på olika platser i tre regioner, södra (Skåne), sydöstra (Småland och Öland) och mellersta (Stockholm) Sverige. Totalt samlades 6288 larver in och föddes upp i laboratoriemiljö. Sommaren 2006 kläcktes det 781 liljebaggar, 9 stycken Lemophagus pulcher och 20 stycken Mesochorus lilioceriphilus. De resterande pupporna förvarades i petriskålar med fuktat filterpapper i frigolitlådor utomhus fram till september, då de flyttades inomhus till ett kylrum som höll 2-3°C. I mars 2007 flyttades pupporna till en klimatkammare med 26°C, 16:8 L:D och 70 % RH. 278 Lemophagus errabundus, 783 Tetrastichus setifer, 304 Mesochorus lilioceriphilus och 1 Diaparsis jucunda kläcktes, vilket resulterade i en parasiteringsgrad på 57 % i den södra regionen, 49 % i den sydöstra och 36 % i den mellersta regionen.

För att komplettera insamlingen skickades en enkät angående liljebaggens situation i Sverige ut till medlemmar av Riksförbundet Svensk Trädgård, RST. Frågorna gällde storleken på trädgården, mängden liljor, hur länge liljor hade funnits i trädgården och hur allvarliga angreppen var. 92 % av de utskickade enkäterna returnerades.

Abstract : The lily leaf beetle, Lilioceris lilii (Scopoli) is the major pest on lilies (Lilium ssp.) and fritillaries (Fritillaria ssp.) and is a problem in Sweden, as well as in Europe, North America and throughout the Asian continent. The damage is mainly caused by larvae, but adult beetles as well, as they feed on leaves, buds and flowers (Ernst, 2005). They can cause complete defoliation of the plant (Gold et al., 2001; LeSage and Elliott, 2003). Biological control seems possible following the discovery of parasitoid species attacking the egg and larval stage of L. lilii in Europe.

In the central parts of Europe four species of parasitoids attacking L. lilii larvae have been found (Haye and Kenis, 2004), the ichnemonids Lemophagus pulcher, Lemophagus errabundus, Diaparsis jucunda and the eulophid Tetrastichus setifer. One parasitoid, the mymarid Anaphes sp., attacking the eggs of the lily leaf beetle, has also been discovered, as well as an ichneumonid hyperparasitoid Mesochorus lilioceriphilus frequently attacking Lemophagus spp..

To investigate the occurrence of these parasitoid species in Sweden collections of lily leaf beetle larvae were made during the summer of 2006 in three regions, south (Skåne), south-east (Småland and Öland) and central (Stockholm) Sweden. A total of 6288 larvae were collected and reared in laboratory conditions. During the summer 781 adult lily leaf beetles, 9 specimens of Lemophagus pulcher and 20 specimens of Mesochorus lilioceriphilus emerged. During the autumn the remaining pupae were kept in Petri-dishes with moistened filter paper in polystyrene foam boxes outside, until September when they were kept in a cooling area at 2-3°C. In March 2007 the pupae were placed in a climate chamber with 26°C, 16:8 L:D and 70 % RH. 278 Lemophagus errabundus, 783 Tetrastichus setifer, 304 Mesochorus lilioceriphilus and 1 Diaparsis jucunda emerged, resulting in a level of total parasitation of 57 % in the south, 49 % in the south-east and 36 % in the central region.

To complement the survey, a questionnaire regarding the current lily leaf beetle situation in Swedish gardens was sent out to members of The Swedish Horticultural Society, Riksförbundet Svensk Trädgård, RST. 92 % of the questionnaires were returned.

Main title:Biology of Lilioceris lilii(Coleoptera:Chrysomelidae) and the occurrence of their parasitoids in Sweden
Authors:Kroon, Helena
Supervisor:Rämert , Birgitta and Nilsson, Ulf
Examiner:Anderson, Peter
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:Lilioceris lilii, conservation biological control, Lemophagus errabundus, Lemophagus pulcher, Tetrastichus setifer, Diaparsis jucunda, Mesochorus lilioceriphilus, Lilioceris merdigera, Sweden, survey
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-90
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-90
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Protection of plants - General aspects
Language:English
Deposited On:10 Jun 2009 06:07
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics