Home About Browse Search
Svenska


Fritz, Anna, 2010. Konsten att försörja sig på ett småskaligt ekologiskt lantbruk : En kvalitativ intervjustudie med fokus på en uthållig livsmedelsproduktion och bevarande av ekosystemtjänster. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img] PDF
5kB
[img] PDF
21kB
[img] PDF
469kB

Abstract

Idag kännetecknas det svenska jordbruket framför allt av storskaliga, effektiviserade och specialiserade lantbruk med behov av flera energikrävande produktionsmedel. Negativa konsekvenser av detta lantbruk är bland annat en minskad variation av livsmiljöer i jordbrukslandskapet, en minskad biologisk mångfald och därmed en försvagning av ekosystemtjänster knutna till jordbruket. Ekosystemtjänster möjliggör liv på vår jord genom att långsiktigt understödja tillgången till framför allt mat, dricksvatten, fiber och virke samt reglera klimat och luftkvalitet. Ett uthålligt lantbruk är ett system som gynnar och använder sig av ekosystemtjänster och biologisk mångfald för att produktionen ska fungera. Forskning visar att det finns en högre artrikedom på småskaliga ekologiska gårdar än på större konventionella gårdar. Småskaliga ekologiska lantbruk kan därför ligga till grunden för att skapa ett uthålligare lantbrukssystem som långsiktigt kan producera livsmedel. Syftet med denna studie är att identifiera avgörande faktorer utifrån ett holistiskt perspektiv för att kunna försörja sig ekonomiskt på ett sådant lantbruk i dagens samhälle.

Genom kvalitativa intervjuer från fyra småskaliga ekologiska lantbruk (under 20 ha åkermark) som går runt ekonomiskt kan följande gemensamma förutsättningar och tillvägagångssätt beskrivas. Gårdarna är mångfunktionella, kretsloppsbaserade och har en hög självförsörjningsgrad. De är i stort sett självförsörjande på foder och gödsel samt försöker minimera sina behov av inköpta produktionsmedel och tjänster. Hög biologisk mångfald och fungerande ekosystemtjänster är grundförutsättning för deras ekologiska produktion. På gårdarna finns genomtänkta växtföljder, artrika vallar och alla odlar en stor variation av grönsaker till husbehov och försäljning. Alla gårdar har flera olika husdjur som samspelar och uppfyller diverse uppgifter och behov. En resurssnål och självförsörjande livsstil med låga inkomster är utmärkande för lantbrukarna. För att gå runt ekonomiskt krävs det ett brinnande engagemang för gårdens betydelse för natur och människor samt en vilja att leva enkelt med mycket fysiskt arbete. Gårdarna säljer sina produkter direkt till kunden vilket har stor betydelse för lönsamheten. Lantbruksstöden kan också ha en betydande roll för försörjningen. Avslutningsvis går det att säga att ett mer uthålligt lantbrukssystem bestående av småskaliga ekologiska lantbruk står i en stark kontrast till dagens moderna högteknologiska lantbruk. Det innebär en självhushållande livsstil och att livskvalité värderas med andra mått än pengar.

Main title:Konsten att försörja sig på ett småskaligt ekologiskt lantbruk
Subtitle:En kvalitativ intervjustudie med fokus på en uthållig livsmedelsproduktion och bevarande av ekosystemtjänster
Authors:Fritz, Anna
Supervisor:Björklund, Johanna
Examiner:Rämert, Birgitta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:småskaligt lantbruk, ekologiskt lantbruk, ekosystemtjänster, uthållig livsmedelsproduktion, försörjning på småskaligt ekologiskt lantbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-114
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-114
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cropping patterns and systems
Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:03 Jun 2010 07:39
Metadata Last Modified:02 Dec 2013 09:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics