Home About Browse Search
Svenska


Rosander, Charlotte, 2010. Jordtrötthet i skånska rosodlingar – förekomst av rotsårsnematoden Pratylenchus penetrans. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
213kB

Abstract

Denna uppsats handlar om jordtrötthet och förekomst av rotsårsnematoder. Odlingen av rosor ökar både i hemträdgårdar och offentliga trädgårdar vilket gör det till ett aktuellt problem värt att uppmärksamma. Syftet med uppsatsen var att göra en översiktlig sammanställning av hur utbredd nematodförekomsten för närvarande är, framför allt av arten Pratylenchus penetrans, i en del rosodlingar och plantskolor i Skåne. Med det alltmer stigande intresset för rosodling blir det angeläget att sprida mer kunskap om jordtrötthet, samt att utforma gemensamma riktlinjer för att motverka problem.

Resultaten från intervjuerna visar att jordtrötthet tycks vara ett allmänt känt begrepp i samband med odling av rosor. Samtliga personer jag samtalade med kände väl till denna problematik samt även rådet att byta ut jorden vid nyplantering av rosor. 6 av 12 intervjuade hade viss egen erfarenhet av problem med nematodförekomst, och några hade haft mycket stora odlingsproblem.

Resultaten från denna empiriska studie indikerar på en ganska utbredd förekomst av olika rotsårsnematoder i skånska rosodlingar. Nematoderna förekommer på olika typer av jordar, i skilda typer av odlingar samt på olika sorters rosor. Det tycks inte vara någon större skillnad i mottaglighet mellan gammaldags rosor och moderna rosor. Jordtrötthet hos rosor är ett omtalat fenomen men det behövs regelbunden jordprovtagning för att bekräfta en eventuell förekomst av nematoder. De framkomna resultaten angående förekomst av nematoder i de odlingar som ingick i denna empiriska studie ger en indikation om att lagstiftningen kanske bör ses över och eventuellt skärpas.

Main title:Jordtrötthet i skånska rosodlingar – förekomst av rotsårsnematoden Pratylenchus penetrans
Authors:Rosander, Charlotte
Supervisor:Kärnestam, Elisabeth
Examiner:Anderson, Peter
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:Rotsårsnematoder, Pratylenchus penetrans, nematodförekomst , jordtrötthet, rosodlingar, rosor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-359
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-359
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:22 Dec 2010 07:10
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics