Home About Browse Search
Svenska


Bergqvist Bromaeus, Elin, 2011. Minerarflugor som angriper perenner. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
481kB

Abstract

Perenner är vanliga prydnadsväxter i våra hemträdgårdar. Vi odlar dem för deras blommor och/eller bladverks skull och skadegörare som minskar prydnadsvärdet är därför inte uppskattade. Fluglarver som minerar bladen är en av flera sådana skadegörare som dock inte är särskilt uppmärksammade inom växtskyddsområdet, bara ett fåtal arter beskrivs inom
svensk litteratur.

Denna litteraturstudie beskriver ett urval av 10 minerande flugarter förekommande i Sverige med värdväxt, utbredning i Sverige och Norra Europa, biologi samt skadebild. De flesta arter är ganska monofaga och angriper ett fåtal släkten, medan vissa är väldigt polyfaga med brett värdväxtregister. Runt 100 perennsläkten som är vanligt förekommande i Sverige är registrerade som värdväxter för minerarflugor och drygt 100 arter av minerande flugarter på dessa perennsläkten finns i landet. Bekämpning av skadegörarna tas även upp.

,

Perennials are common ornamentals in our gardens. We grow them for their flowers and/or leaves and pests that decrease their ornamental value are therefore not appreciated. Larvae of leafmining flies are one of many such pests, but they haven’t got so much attention within the area of plant protection, only a few species are described in Swedish literature.

This literature study describes a selection of 10 leafmining fly species existing in Sweden with host plant, geographical distribution in Sweden and northern Europe, biology and damages caused. Most species are quite monophagous and only attack a few genuses, while some are very polyphagous with a broad register of host plants. About 100 perennial genera that are common in Sweden are registered as host plants for leafmining flies and over 100
species of leafmining flies that attack these perennial genera occur in the country. Controlling measures for the pests are also included.

Main title:Minerarflugor som angriper perenner
Authors:Bergqvist Bromaeus, Elin
Supervisor:Kärnestam, Elisabeth
Examiner:Rämert, Birigitta
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY004 Horticultural Management Programme - Gardening & Horticultural Production 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:Diptera, Brachychera, Agromyzidae, värdväxt, utbredningsområde, biologi, skadebild, minor, Sverige, norra Europa, åtgärd, Agromyza idaeiana, Agromyza nigrescens, Chromatomyia horticola, Liriomyza bryoniae, Liriomyza strigata, Phytomyza abdominalis, Phytomyza aconiti, Phytomyza aquilegiae, Phytomyza astrantiae, Phytomyza minuscula
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-263
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-263
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:13 Jun 2011 06:19
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics