Home About Browse Search
Svenska


Rosander, Charlotte, 2009. Jordtrötthet hos rosor - effekter och åtgärder i samband med rotsårsnematoder. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF (Självständigt arbete)
700kB

Abstract

Denna uppsats handlar om jordtrötthet som är ett aktuellt och komplext begrepp. Det finns ett
utbrett problem med jordtrötthet bl a hos släktet Rosa. Allt eftersom odlingen av rosor ökar
både i hemträdgårdar och offentliga trädgårdar är detta ett problem värt att uppmärksamma.
Detta fenomen tros till en stor del bero på nematodförekomst i jorden. Syftet med uppsatsen
är att göra en översiktlig sammanställning av tillgängliga forskningsresultat och kunskaper om
jordtrötthet samt dess koppling till nematoder. Uppsatsen är avgränsad till att i första hand
titta på jordtrötthet hos rosor samt effekterna av rotsårsnematoder, framför allt av arten
Pratylenchus penetrans.
De första effekterna av ett nematodangrepp ses oftast som en allmän försämring av
planttillväxt. Andra synliga effekter på plantorna är att rötterna förgrenar sig onormalt mycket
och får en hämmad rottillväxt på längden. När det gäller rosor kan man oftast bara se
allmänna symptom som svagväxande plantor med dålig blomsättning samt ett buskigt
rotsystem.
En ökad miljömedvetenhet gör att odlare försöker minska användandet av kemiska
bekämpningsmedel mot nematoder. Så det söks för närvarande efter ekonomiska alternativa
kontrollstrategier. För att hejda nematodernas utbredning kan resistenta och för att förmildra
skador kan toleranta rosgrundstammar användas. En annan strategi är att odla s k
antagonistiska växter (allelopati). Det har gjorts initiala försök med tagetes för att bekämpa
rotsårsnematoder i samband med jordtrötthet.
Med det stigande intresset för rosodling blir det angeläget att sprida mer kunskap och ackurat
information. Det krävs mer undersökningar kring effekter av rotsårsnematoder i rosodlingar
och deras utbredning, samt kring olika tänkbara bekämpningsmöjligheter. Slutsatsen är att det
behövs mer forskning kring denna problematik med utökade empiriska undersökningar i
roskulturer.

Main title:Jordtrötthet hos rosor - effekter och åtgärder i samband med rotsårsnematoder
Authors:Rosander, Charlotte
Supervisor:Manduric, Sanja
Examiner:Svedelius, Guy
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY004 Horticultural Management Programme - Gardening & Horticultural Production 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:rotsårsnematoder, Pratylenchus penetrans, rosor, jordtrötthet, tagetes
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-39
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-39
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:05 Aug 2009 11:14
Metadata Last Modified:05 Dec 2013 07:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics