Home About Browse Search
Svenska


Torstensdotter, Lillemor, 2015. Odour-mediated behaviour in codling moth, Cydia pomonella : do fermentation odours affect the attraction and oviposition behaviour in codling moth?. Second cycle, A1E. Alnarp, Uppsala: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The codling moth, Cydia pomonella is a common pest in apple orchards and can be found worldwide. Feeding by codling moth larvae can cause a substantial decrease in apple yield. Control methods comprise for example the use of pesticides, viruses and pheromones. As a sustainable control method, pheromones have been successfully applied to disrupt moth mating behaviour. Other behaviours like foraging, search for mating sites or host finding could be potential targets for additional odour-mediated behavioural manipulation but need further investigations of the underlying odour stimuli and behavioural plasticity.
Many insects are attracted to the smell of fermenting fruit and associated microorganisms. Fermentation odours generally signal the presence of fermentable sugar and microbes as potential food resources for larval and adult insects, and hence might indicate a favourable site for adult feeding, mating or egg-laying. We hypothesized that fermentation odours might induce or influence attraction and oviposition behaviour in C. pomonella moths, and that the behaviour might be sexually dimorphic and modulated by mating state.
The result show a difference in the attraction of virgin and mated female moths. Virgin moths show an attraction towards unfermented odour whereas mated moths show a preference towards fermented odours. Female and male moths with the same mating status behave comparable, although the response is stronger in females. Furthermore, the oviposition assay indicated that yeast odour mediate significant oviposition behaviour, with an exception on fermenting apple juice.
The results indicate that virgin moths, both male and female, might search for unfermented fruit as suitable site to meet and mate, while mated moths might primarily seek for fermented site to oviposit. Knowledge on mechanisms underlying ecologically relevant behaviours and the response to fermentation odours might be significant for future development of control techniques based on behavioural manipulation.

,

Äppelvecklaren, Cydia pomonella, är en vanlig skadeinsekt i äppelodlingar och den förekommer i hela världen. Äppelvecklarens larver kan orsaka kraftiga skördeminskningar, men skadorna kan reduceras med hjälp av pesticider, virus och feromoner. Genom att använda feromoner kan äppelvecklaren kontrolleras på ett mer hållbart sätt genom att förhindra parning. Andra beteenden, så som födosökande, val av parningsplats eller värdväxt kan också vara potentiella områden där beteendet kan manipuleras med hjälp av dofter. Dessa metoder kräver dock vidare studier av bakomliggande doftstimulanser och beteendemönster.
Många insekter attraheras av dofter av fermenterande frukter och associerade mikroorganismer. Doften av jäsningsprocessen anger vanligtvis närvaro av fermenterbara sockerarter och mikrober, vilket kan vara en potentiell födokälla för larver och fullvuxna insekter. Förekomsten av jäst kan också innebära en fördelaktig plats för parning och/eller äggläggning. Hypotesen var att dofter som uppstår i jäsningsprocessen kan påverka attraktions- och äggläggningsbeteende hos C. pomonella. Dessutom var hypotesen att beteendet är olika hos honor och hanar (könsdimorfism), och beroende av parningsstatus.
Resultaten visar en skillnad i attraktion hos oparade och parade honor. Oparade honor attraheras av ofermenterade dofter medan parade honor attraheras av fermenterade dofter. Honor och hanar med samma parningsstatus uppvisar ett liknande beteende, dock är honornas attraktion mer påtaglig. Vidare visar äggläggningsförsöken att jästdofter har en påverkan på äggläggningen.
Resultaten indikerar att både oparade honor och hanar letar efter ofermenterad frukt där de kan para sig. Medan parade malar primärt söker efter en plats med fermenterande dofter där de kan lägga ägg. Kunskap om mekanismer och bakomliggande biologiskt relevanta beteenden och responsen på fermenterande dofter kan vara intressant för vidare utveckling av kontrolltekniker baserade på beteendemanipulering.

Main title:Odour-mediated behaviour in codling moth, Cydia pomonella
Subtitle:do fermentation odours affect the attraction and oviposition behaviour in codling moth?
Authors:Torstensdotter, Lillemor
Supervisor:Becher, Paul and Witzgall, Peter and Lebreton, Sébastien
Examiner:Anderson, Peter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:Cydia pomonella, codling moth, fermentation, apples
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4573
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4573
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Plant diseases
Language:English
Deposited On:06 Jul 2015 15:15
Metadata Last Modified:06 Jul 2015 15:15

Repository Staff Only: item control page