Home About Browse Search
Svenska


Persson, Ingemar, 2009. Vemmenhögsprojektet : ett framgångsrikt sätt att minska läckage av bekämpningsmedel från odlad mark. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
990kB

Abstract

Det är mycket viktigt att förhindra att bekämpningsmedelsubstanser läcker ut i miljön
och orsakar skada. Lagstiftningen kräver därför att läckaget av bekämpningsmedel från odlad mark minskas. Olika myndigheter och organisationer har olika ansvarsområden
beträffande bekämpningsmedel. Bekämpningsmedelssubstanser kan, om de inte hanteras rätt, vara skadliga och därför finns det tydliga bestämmelser om hur dessa substanser ska
hanteras.

Många oberoende undersökningar visar tydligt på att det förekommer läckage av bekämpningsmedel i samband med att de används i behandlingar av odlad mark. Undersökningar har pågått under lång tid både i Sverige och i andra länder.

Ett flertal åtgärder och metoder mot läckage av bekämpningsmedel från odlad mark har framtagits och utvecklats som radikalt kan minska läckaget av bekämpningsmedel. I mitt examensarbete sammanställer och redogör jag för dessa metoder och hoppas på så sätt
medverka till att sprida denna information till aktiva lantbrukare.

Det världsberömda Vemmenhögsprojektet som pågår i ett odlingsområde i södra Skåne sedan 1990, har redovisat framgångsrika resultat där man minskat läckaget av
bekämpningsmedel med över 90 %.

It is important that we prevent that pesticides leak into the environment and cause damage. Legislation claims today that leakage by pesticides from cultivated fields should
be reduced. Different government authorities and organisations have different areas of responsibility concerning pesticides. Pesticides can, if they are not handled correctly, be very harmful and therefore there are rules and regulations about how these substance should be used and handled.

Research show clearly that leakage by pesticides occurs in connection with pesticide application on cultivated fields. Investigations about leakage of pesticides from cultivated fields have be going on under a long time in Sweden as well as in other countries. The majority of measures and methods against leakage of pesticides from cultivated fields are designed and developed and can radically reduce leakage of
pesticides.

The methods to reduce leakage by pesticides are descibed in my work and may contribute to spread this information to active farmers.

The world-famous Vemmenhögprojekt has been going on since 1990 in agricultural land in southern Sweden. This project shows that leakage by pesticides can be reduced by over 90%.

Main title:Vemmenhögsprojektet
Subtitle:ett framgångsrikt sätt att minska läckage av bekämpningsmedel från odlad mark
Authors:Persson, Ingemar
Supervisor:Bengtsson, Marie
Examiner:Witzgall, Peter
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:bekämpningsmedelssubstanser, läckage av bekämpningsmedel, bekämpningsmedel, undersökningar om bekämpningsmedel, Vemmenhögsprojektet, åtgärder mot bekämpningsmedelsläckage, lagstiftning om bekämpningsmedel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-51
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-51
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2009 06:44
Metadata Last Modified:05 Dec 2013 07:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics