Home About Browse Search
Svenska


Fredriksson, Carl-Johan, 2006. På jakt efter dalanavellaven Umbilicaria subglabra samt klättringens påverkan på lav- och mossvegetationen på Ålandsklipporna utanför Uppsala. SLU, Dept. of Plant Protection Biology, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

In Sweden Umbilicaria subglabra has its only known occurrence in Lybergsgnupens nature reserve in the county of Dalarna where it has been found only once in 1936. It was found on the east-facing rock spur, approximately 650 meters above sea-level. The lichen is now red-listed as Regionally Extinct (RE) in Sweden. The aim of this study was find U. subglabra. I have with the aid of climbing equipment done a thoroughly investigation of the cliff-face at Lybergsgnupen. My conclusion is that U. subglabra no longer grows on the location. The cliff harbours eleven other species belonging to the genus Umbilicaria. Their population sizes were assessed. Three other locations in the area were also
searched for the presence of U. subglabra with negative results.

Effects of rock climbing on the cliff-face vegetation on Ålandsklipporna, Uppsala, Sweden

Ålandsklipporna was a popular climbing crag outside of Uppsala in the 1980's and the 1990's. In 1999 a fire took place in the area and the site was closed for climbing during two years. Due to the closure, the area was forgotten by the climbing community and the climbing at the crag dramatically decreased. Just before the fire M. Lundstedt sampled the lichen and moss vegetation of the cliff-face on Ålandsklipporna. The aim of this study was to do a new sampling of the area and compare the results with M. Lundstedts results to see how the decrease in climbing pressure due to the closure of the site in 1999 have affected the lichen and moss vegetation of the cliff-face. The results show that the climbing pressure negatively affected the abundance of lichen and mosses on popular climbing routes of Ålandsklipporna. Since the climbing-pressure of the area came to an end in 1999 the vegetation on the cliff-face has returned to its natural condition. Climbing did not affect the number of species on the routes. Some species like Lecanora polytropa were positively affected by climbing and the abundance of other species, such as Umbilicaria polyphylla were negatively affected.

,

Dalanavellaven, Umbilicaria subglabra är endast känd från en växtplats i Sverige. Laven är upptagen i
Sveriges rödlista som Försvunnen (RE). Syftet med den här studien var att finna laven. Jag har med
hjälp av klätterutrustning inventerat den kända växtplatsen, Lybergsgnupens hammare i
Lybergsgnupens naturreservat i Dalarna och har konstaterat att U. subglabra inte längre växer på den
aktuella lokalen. På klippan växte elva andra arter av navellavar. För dessa arter gjordes en
populationsuppskattning genom provyteanalys. U. subglabra återfanns inte heller på någon av de tre
andra lokaler som undersöktes i syfte att finna laven. Laven bör eftersökas på fler diabasberg med en
östvänd hammare som också härbärgerar U. leiocarpa och U. rigida.
Klättringens påverkan på lav- och mossvegetationen på Ålandsklipporna
utanför Uppsala
1999 inventerade M. Lundstedt Ålandsklipporna utanför Uppsala. Strax efter denna inventering utbröt
en brand i området som resulterade i ett totalförbud för klättring i området. Förbudet varade i två år.
Under tiden hann klipporna falla i glömska vilket har gjort att klättringen på klipporna drastiskt
minskat. Syftet med studien var att se hur klättringen påverkat lav- och mossfloran på klippväggen.
Genom att utföra en ny inventering av klipporna och jämföra data med M. Lundstedts
inventeringsresultat har jag konstaterat att klippklättring haft en negativ påverkan på lav- och
mossfloran längs en del av klippan som det klättrades ofta på. Klättringen har inte påverkat artantalet
på klippan. Vissa arter som exempelvis Lecanora polytropa verkar gynnas av klättring medan
förekomsten av andra arter som exempelvis Umbilicaria polyphylla påverkas negativt. På de sju år
som gått mellan inventeringarna har vegetationen återhämtat sig.

Main title:På jakt efter dalanavellaven Umbilicaria subglabra samt klättringens påverkan på lav- och mossvegetationen på Ålandsklipporna utanför Uppsala
Authors:Fredriksson, Carl-Johan
Supervisor:Thor, Göran
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i ämnet naturvårdsbiologi / SLU, Institutionen för naturvårdsbiologi
Volume/Sequential designation:169
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:naturvård, lavar, mossor, umbilicaria, navellavar, subglabra, dalanavellaven, klättring, klippor, klippklättring, inventering, rödlista, försvunna arter, klättringens påverkan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8996
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8996
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Language:Swedish
Deposited On:21 Nov 2017 11:17
Metadata Last Modified:21 Nov 2017 11:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics