Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | D | E | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ö
Number of items: 74.

A

Ackar, Viktorija and Barna, Patricia, 2020. Förtätning : olägenhet eller tillgång för städernas barn?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ahlfridh, Emmy and Skogman, Emma, 2023. Barnens spårvagnshållplats : en fallstudie om barns perspektiv vid spårvagnshållplatsen Lund C. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Albright Österberg, Tove Helénéh, 2019. Inre Arkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Alfengård, Matilda and Troedsson, Tova, 2019. Bostad – en vara eller icke vara? : en studie av bostadsförsörjningsmodellen Mallbo ur ett rättviseperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Alfredsson, Karin, 2021. Framtidens klimatneutrala bostäder : en studie av bostadsbyggande aktörers syn på framtidens bostäder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Carin, 2022. Cykelparkeringar i parker : en studie av fyra exempel i två svenska cykelstäder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Christoffer, 2021. Tingvalla : en ny-gammal entré till Söderåsen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Malin, 2022. Ljus i varje hus : en fallstudie om civilsamhällets engagemang och samverkan med kommunen på Oskarshamns landsbygder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andreasson, Fredrik and Lindblad, Mattias, 2019. Är du blind eller?! : synskadades upplevelse av kollektivtrafikens tillgänglighet i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arnehed, Filip, 2019. Bilfritt boende – vägen framåt för en hållbar mobilitet? : en fallstudie av Cykelhuset Ohboy. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Aurell, Ellen, 2023. www.rätten-till-staden.nu : digitalt medborgardeltagande i stadsutvecklingen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

B

Balke, Sofie, 2019. Betydelsen av grönstruktur inom dagvattenhantering - : en fallstudie av Kulltorp, Kristianstads kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bermoos Kaf, Sarah and Håkansson, Frea, 2021. Digitalisering av plan- och bygglovsprocessen : för en smart och hållbar stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björkman, Ingrid, 2023. Levande historia i Nilstorp : biologiskt kulturarv och hållbar stadsutveckling i 1950-talets omsorgsfulla stadsplanering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Björkman Sjölund, Fanny and Cenet, Kübele, 2023. Naturbaserat kustskydd i Nyhamnen : en dynamisk övergång mellan hav och land. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bäckman, Amanda, 2022. Implementering i tuff terräng : en studie om implementering av grönstruktur i Skåne. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Börjesson Skölling, Emilia and Ragnå, Louise, 2019. Blev det som planerat? : uppföljning och utvärdering som kommunalt planeringsverktyg för att uppnå sociala aspekter i stadsbyggnadsprojekt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

D

Dabbour, Nada, 2019. Hållbar konsumtion och Skåpet Tage : en studie som undersöker hur Malmö stad verkställer hållbar konsumtion på lokal nivå och vad för roll Skåpet Tage spelar i detta. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dysting, Kajsa, 2022. Social hållbarhet i förtätning : en flerfallstudie av tre skånska kommuners arbete med social hållbarhet i planeringsprocesser av urbana förtätningsprojekt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

E

Ek, Clara and Hjelm, Lisa, 2020. Detaljplan som verktyg för ekologisk kompensation. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eklund, Louise and Holmqvist, Sofia, 2022. Temporär urbanism som medel för en socialt hållbar stadsutveckling : att arbeta med sommargågator och utvärdering av dem. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekstam, Jenny, 2019. Hur vet vi om vi gör skillnad? : om Malmö stads arbete för en jämlik hälsa. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Anders and Gauffin Jatta, Felicia, 2023. Tomrummens territorialitet : en studie av tre urbana tomrums komplexitet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Espinosa, Olivia, 2023. Flodnära utveckling i en social kontex : hur städer kan skapa gröna rekreationsområden på före detta trafikinfrastruktur vid floder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

G

Green, Pauline, 2021. Mer lek! : En utveckling av ett utvärderingsverktyg för bostadsgårdens lekmiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

H

Haase, Sofia and Donalds, Emilia, 2019. Social hållbarhet i kollektivtrafikplanering : planeringsaktörers förhållningssätt och inkludering av sociala perspektiv. En studie av Metrobussystemet i storstadsområdet Göteborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hjälmberg, Erik and Lundgren, Axel, 2022. Ta känslorna på allvar : konstnärliga metoder i gestaltade livsmiljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultman, Nellie and Ringvall Sundkvist, Sara, 2023. Utveckling – Avveckling : samverkan för kompetensförsörjning i krympande kommuner. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

J

Johansson, Malin and Köhne, Ilse, 2021. 8 Insikter om Urbana postindustriella tomrum : en guide för social hållbar utveckling vid förtätning av postindustriella områden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Joseph, Linnéa and Phan, Kerstin, 2021. Hållbara utformningslösningar och lokala förvaltningsstrategier för omvandling av befintlig kvartersstad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jönsson, Elise, 2019. Att (få) tänka och forma ett samhälle : en studie om mötet mellan konstnärliga metoder och stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

K

Karlsson, Andrea, 2022. Många goda viljor : en fallstudie i Sege park om lärande kring delningsekonomi i en samarbetskontext. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

L

Larsson, Alexander, 2023. Klimatsäkring av riksintressanta hamnar : en fallstudie om Helsingborgs hamn och dess framtid. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Kristina, 2022. Trygghet i resor med kollektivtrafik på landsbygden : Planering & Kvinnors erfarenheter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lemheden, Linda and Carlson, Tom, 2022. Barnvänliga gaturum i urbana miljöer : sett från ett barnperspektiv och barnets perspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindgren, Gustav and Reppen, Nils Rasmus, 2021. Bidrar gröna obligationer i kommunal verksamhet till hållbar utveckling? : en jämförelsestudie mellan tre städers användning av och resonemang kring gröna obligationer för att förstå dess funktion i relation till hållbar utveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindgren, Marcus, 2020. Vad kan kollektivtrafiken tillföra ur perspektivet socialt kapital? : en studie om Tvärbanans roll för ökad tillgänglighet och social inkludering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundholm, Ellinor, 2019. Samverkan mellan förvaltningsnivåer för utveckling av regional tågtrafik : en studie om möjligheter och problem i två olika järnvägsexempel och olika aktörers syn på samverkan. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lycke, Ellen and Nyberg, Julia, 2021. ”Frågan är inte om vi ska göra det, utan hur” : en studie om jämställdhetsintegrering i ÅVS-processen på Trafikverket. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

M

Malmqvist, Frida, 2020. Barns deltagande i skapandet av lekmiljöer : en studie av två kommunala projekt och deras respektive tillvägagångssätt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Markström, Emil, 2019. Bostäder enligt reglerna : förutsättningarna att bygga ekonomiskt överkomliga bostäder för unga vuxna och studenter enligt det svenska byggregelverket. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

N

Naroskin Havermark, Felix, 2022. Blommor, bin och bostadsgårdar : en studie om attityder, kommunikation och deltagande vid etablering av ängsmark i urban miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norlin, Anna-Klara, 2022. Sveriges förnyelsebara energilandskap : en kartläggning av den svenska solenergins och vindkraftens markanspråk. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norman, Thomas, 2023. Är det transporteffektiva samhället i antågande?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

O

Otterström, Aron and Stagell, Ruben, 2021. Trygghet i relation till planeringens gränser : en vertikal kvalitativ studie av att planera för trygghet utifrån statlig, regional och kommunal planeringsnivå. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

P

Palmqvist, Jennifer, 2021. Där hav möter land : hur planerar Malmö stad inför höjda havsnivåer och översvämningar?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pastorino Nyman, Victor, 2022. Alternativa stigar mot nya gemenskaper för delande och bostadsbyggande : en studie av förutsättningarna för att integrera en gemenskapsdriven utveckling i stadens omställningar.. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pedersen, Hanna and Göransson, Isabelle, 2021. Urbana experimentella bostadsprojekts potential för hållbar stadsutveckling : en fallstudie av Greenhouse, Brf Viva och Kvarteret Backåkra 2. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Perlborn, Sanna and Tallqvist, Fanny, 2023. Att genomföra och utveckla sociala investeringar i samverkan mellan kommun och privata fastighetsägare - förutsättningar, möjligheter och utmaningar : en enfallsstudie om fastighetsrenovering i miljonprogramsområdet Lindängen i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson Holm, Vera, 2021. Gröna markanvisningar : en studie om faktorer som påverkar kommuners möjligheter att integrera ekosystemtjänster i markanvisningar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pertoft, Ronja, 2022. UNESCOs biosfärområden : i vems intresse?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Petersson, Mattias, 2023. Samverkan kring klimatanpassning : utmaningar och möjligheter ur ett kommunalt perspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

R

Rutberg, Sofia, 2021. (O)trygghet, mobilitet och strategier : en kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av (o)trygghet på Hyllie station. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

S

Samir Ismail, Dina, 2021. För ett levande landskap i Skåne : en studie om organisatoriska utmaningar inom grön infrastruktur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Schneider, Julia, 2020. Utökat aktörskap i stadsplaneringsprocessen : det materiellas roll i klimatanpassningsplaneringen i Nyhamnen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sjöstrand, Malin, 2019. Plats för odling : om stadsodlares relationer till stad och bostadsområden i en hållbar stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stigertsson, Alexander and Palmqvist, Rebecka, 2020. Samhällsplanering – ett barn av sin tid? : modernismens och nyliberalismens påverkan på barns utemiljöer i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Strömqvist, Lina, 2023. Ungdomsråd: inflytande eller ”youth-washing”? : en studie om ungdomsrådens möjligheter att göra ungdomars röster hörda och delaktiga i en hållbar stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Gunilla, 2021. Gångbar stad? : en fallstudie om Göteborgs Stads fotgängarprioritering – från strategi till planeringspraktik. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Therese, 2022. Pratar vi om samma sak när vi pratar om hållbar mobilitet? : en fallstudie om samverkan i Storstadspaketet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Söderström, Kristine, 2020. Stadsnära jordbruksmark är inte bara mat! : hur kan man värdera och eventuellt kompensera nyttigheter vid byggande på jordbruksmark?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

T

Tillander, Louise, 2022. Sex kommunpolitikers syn på blågrön infrastruktur - vilka hinder upplevs i planeringen av BGI. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Traneborn, Gabriel, 2019. I jakten på den billiga hyresrätten : en fallstudie av det kommunala handlingsutrymmet att ställa krav på låga hyresnivåer vid markanvisning i Stockholm och Göteborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Turfors, Johanna, 2023. Nu ska vi äntligen få prata med Skånetrafiken : en kritisk utvärdering av samverkansprocessen för trafikförsörjningsprogrammet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

U

Uddenäs, Louise, 2022. Uppfattningen av barns platsskapande i kommunal planering : en fallstudie av hur två svenska kommuner planerar för och med barn i en urban miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

W

Wallbring, Josefin, 2020. Täthet ur ett upplevelseperspektiv : en fallstudie om stadsdelen Kungsängen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Wallenqvist Berglund, Johanna, 2022. Hållbar mobilitet i mer än bara centrum : transportparadoxen mellan stadens centrum och periferi. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Welandson, Anna, 2022. Samhällsplanering i klimatförändringarnas era : en studie av översiktsplanerna i Laholms Kommun 1987–2014. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wendelius, Jennifer, 2021. Cykelgator - främjas cykling, eller är vi ute och cyklar? : en kvalitativ studie om cykelgators förutsättningar i en svensk kontext. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Werner, Agnes, 2023. Åtgärdsoptimering genom ekosystemtjänstanalys : en fallstudie av Görslövsån. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Widestam, Ludvig, 2019. Framtidsscenarier för en levande och hållbar landsbygd i det klimatneutrala Sverige : en studie av fem svenska landsbygdskommuner. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Z

Zelmerlöw, Fredrik, 2019. Ecosystem services in the urban space : a case study of the Folkparken & Julivallen densification project in Höganäs municipality. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ziegler, Joakim, 2019. Flyttkedjors effekt på bostadsmarknaden : en bostadspolitisk strategi länkad till social hållbarhet eller ökad segregation?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ö

Örman, Anna, 2021. Planering för kultur, föreningsliv och offentlighet : en analys av stadsdelarna Norra Sorgenfri och Sofielunds verksamhetsområde i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

This list was generated on Mon Dec 11 03:06:24 2023 CET.