Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 29.

Andersson, Sandra and Helander, Frida, 2023. Grönblå skyfallshantering : en fallstudie om skyfallsskydd för befintliga byggnader i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Barkstedt, Vanda, 2023. Arbete med biologisk mångfald på Kungliga Djurgården : med fokus på rödlistade och invasiva arter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Björndahl, Linnéa and Ruckle, Wilma, 2023. Mikrohabitat i träd : veteranisering i stadsmiljö och stadsnära miljöer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Christensson, Alma, 2023. Gräsytor och biologisk mångfald : en undersökning om hur biologisk mångfald påverkas av klippfrekvens och dagens skötsel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

De Wall, Kristina, 2023. Boendesegregationens effekter på medborgarinflytande med avseende på lekmiljöer : jämförande analys av inkommande felanmälningar, synpunkter och frågor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ejmander, Vendela and Harborn, Terese, 2022. Skapandet av en multifunktionell plantering : fokus på växter som gynnar pollinatörer och doft för ökad hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eklund, Klara and Jakobsson, Julia, 2023. Ekosystemtjänster i kommunala grönplaner : en undersökning av grönplanerna i kommunerna Eskilstuna, Västerås och Örebro. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Elgelind, Ida and Villner, Sandra, 2022. Hållbar dagvattenhantering i mittrefug : en studie av Västra Ringvägen i Västerås. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ericsson, Johanna, 2022. Hållbar utemiljöförvaltning av stadens biologiska mångfald. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Farquharson, Lukas and Isaksson, Max, 2022. Hur bidrar gröna väggar till mer hållbara urbana miljöer? : möjligheter och utmaningar för gröna väggar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Plant Biology (from 140101)

Gaurieh, Mary and Pettersson, Tove, 2023. Växter som skapar lekvärde i barns utemiljöer : en jämförelse mellan Hjälmarviksparkens lekotop och tre av Uppsalas lekparker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hammarstedt, Maja and Insulander, Wilma, 2023. Biokolets påverkan på dagvattenkvaliteten i regnbäddar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hidén Rudander, Hannah, 2023. Barns utomhusmiljöer : en studie om barns ytor i staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Höjermark, Louise and Öist, Erika, 2022. Kommunikation i arbetet kring invasiva växter : fallgropar och förbättringspotential i kontexten ansvariga myndigheter, offentligt ägd mark och upphandlade skötselentreprenörer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Jansson, Therese and Engqvist, Isabel, 2022. Långsiktig hållbarhet i det urbana trädbeståndet vid klimatförändringar : möjligheter och risker med icke inhemska träd i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johnn, Alice, 2023. Användandet av medborgarinflytande i planskedet inom svenska kommuner : en studie kring Boverkets metoder för medborgarinflytande. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlberg, Emelie and Hiltunen Nilsen, Åse, 2023. Körsbärsträd i ett förändrat klimat : konsekvenser av ett varmare svenskt vårvinterklimat för körsbärsträdens blomning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlmark Persson, Sara, 2022. Fytoremediering, dagvatten och hållbara växtval i ett cirkulärt sammanhang : en litteraturstudie av växt-ackumulatorer av ämnet koppar i ett nordiskt klimat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Larsson Sundgren, Lina and Westerblom, Sanna, 2023. Bevattningsrekommendationer vid etablering av träd i hårdgjorda miljöer : en kartläggning och jämförelse. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindholm, Emelie and Greijer Karlsson, Moa, 2023. För träd i staden : en studie av fyra kommunala trädpolicyer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ling, Christian, 2022. Regnlekplatsen : regn som en resurs för lek. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Marlene, 2022. Fördröjning och rening i urbana dagvattenlösningar : undersökningar av krossmagasin med kolmakadamfyllning i Rosendal Etapp 1 samt Gamla Uppsalagatan 21:20. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordin, Malin, 2023. Approaches to the past in the present : a discourse analysis of the Phoenix Park conservation management plan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pantulin Nordlund, Johanna, 2023. Trädens växtplats i staden : jämförelse mellan två växtbäddsystem med fokus på konstruktion och tillväxt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rämström, Linda, 2023. Skapa mervärden med fokus på ekosystemtjänster : en platsanalys av Mästergatans dagvattendamm i Enköping. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundberg, Linus, 2023. Dagvatten och urbana ekosystemtjänster på bostadsgården : en platsanalys av Woodhouse Rosendal i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundström, Anna, 2023. Växtval för prefabricerade vegetationsmattor odlade i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wedholm, Annica, 2023. Undersökning av geosyntetiska markförstärkningsmetoder : geonät och geoceller. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Willart, Rasmus, 2023. Tillgänglighet till urbana miljöer för personer med synnedsättning : en platsanalys av Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

This list was generated on Sun Feb 25 01:00:31 2024 CET.