Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Å | Ö
Number of items: 208.

A

Agnrud, Alexandra, 2011. Konkurrens mellan rådjur och dovhjort. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ahlm, Jonathan, 2019. Manuell markberedning med kultivatoraggregat. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Aldén, Gustaf, 2013. Förbättrar en kvalitetssäkring skördarens dimensionsmätning?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Alenius, Peter, 2012. Markskador vid GROT-uttag : en enkätstudie hos skogstjänstemän. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Algotsson, Johan, 2011. Skogsvård hos privata skogsägare : vilka åtgärder utförs och av vem?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Alkberg, Johan, 2016. Förtroendet för drivningsplanerarens arbete bland skogsmaskinförare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Alkrot Eriksson, Anders, 2012. Motiv och värdering vid köp av skogs- och lantbruksfastigheter i Kronoberg och Blekinge. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Alton, Tarja, 2015. Hänsyn till mark och vatten vid slutavverkning : en fältstudie på känsliga marker. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Anders, 2018. Vad tycker fastighetsägare i Götaland om skog på obrukad åkermark?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Andreas, 2015. Död ved i ett referensvattendrag. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Andreas, 2014. Skogsägarenas inställning till markberedning i västra Värmland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Andreas, 2017. Växtkraft, skogen som integrationsarena till arbetsmarknaden. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Ann-Sofie, 2011. Stamskador i gallringsbestånd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Daniel, 2012. En jämförelse av skogsmarksprisets utveckling mellan Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och Lettland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Filip, 2018. Analys av sambandet mellan en skogsfastighets förmåga att generera avkastning och dess läge i landet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Johan, 2017. Att möta skogsägare i ett urbaniserat samhälle. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Jonas, 2017. Kan man med hjälp av en ”prova på”-dag öka intresset för naturbruksgymnasiet - skog?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Jonathan, 2018. Möjligheter att med bär- och svampplockning skapa arbete för lågutbildade på Sveriges landsbygd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Martin, 2018. Arbetsresultat efter markberedning med en tvåhövdad hängande testbänk med inversfunktion. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Michael, 2012. Rotpostvolym = stämplingslängd?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Per-Jacob, 2019. Basvägar och basstråk, maskinförares åsikter om planerade förslag. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson Tjäder, Nils, 2017. Prestationer vid naturvårdshuggning med maskinell NS-skötsel. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Arvidsson, Axel, 2017. Generationsskiftesundersökning i Uppsala län. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Asplund, Brita, 2019. ÖSI och naturvården : hur hanterades naturvärden när staten kartlade småskogsbrukets skogar?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Axelsson, Andreas, 2013. Marknadsundersökning av Södra skogsägarnas medlemmar inom Vimmerby verksamhetsområde. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Axelsson, David, 2018. Toppdiameterns påverkan på det ekonomiska utfallet i gallring. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Axelsson, Sabina, 2017. Hästkrafter i skogen : vad tycker skogsägare i västra Värmland?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

B

Bender, Mari, 2017. Enkätundersökning om skogsskador och hjortvilt. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Benjaminsson, Simon, 2015. Optimalt skogsbruk baserat på analyser med PlanVis. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Berg, Christoffer, 2011. Enkätundersökning hos markägare inom SCA Skog Ångermanlands Skogsförvaltning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Berggren, Filip, 2018. Tidsstudie av timmerbilars lastningstid beroende på avstånd mellan timmerbilen och virkesvältan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Berglund, Erik, 2014. Utvärdering av utbildning om attityder och beteenden inom ETTdemo-projektet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Björk, Agnieszka, 2018. Deltagande planering vid tätortsnära konflikter om skogen - intressentanalys och preferensstudie i området runt Skärsjön, Skinnskatteberg. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Björk, Henrik, 2011. Evighetsträd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Boden, Pehr, 2014. Förtolkning inför skogsbruksplanläggning med laserdata (NNH), eller traditionell flygbildstolkning?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Boley, Klara, 2018. Skogsdikningens historia på Kosta revir. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Bondesson, Anton, 2013. Död ved i vatten - funktionella strukturer och dess påverkan på öring (Salmo trutta, L.). First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Bromée, Hanna, 2018. Fysiska personers prövning om jordförvärvstillstånd vid förvärv av lantbruksfastighet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Bäckman, Manne, 2016. Oberoende förvaltning av privatägd skog i Härjedalen – finns det intresse för det?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Båvner, Nils, 2014. Hur styr gruppcertifikatägarnas strategier vilka skogsägare som blir del av FSC-cerfifikaten?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

C

Cagner, Gustav, 2011. Stubbskörd : från modell till verklighet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Carlson, Victor, 2012. Enkätundersökning hos medlemmar i Nätraälven Skogsägarförening. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Carlström, Viktor, 2016. Finansiering av en skogsfastighet med ett förenklat skattesystem. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

D

Dahlberg, Kevin, 2018. Privata skogsägares användning av skogsbruksplaner. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Dahlen, Arvid, 2014. Tallens fortsatta tillväxt i älgbetade bestånd. First cycle, G1E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Dahlen, Erik, 2014. En enkätstudie av privata småskogsbrukares inställning till skogsbrukets certifiering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Dahlin, Anna, 2018. Varför väljer personer att studera skog och jobba i skogssektorn?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Dahlquist, Mikael, 2019. Hi-Vision - en arbetsmiljöstudie. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Danielsson, Carl, 2016. Inventering av brandgynnade arter på Innerstön. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

E

Edholm, Alexander, 2012. Kartläggning av markberedning i svår terräng på SCA Skog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Einar-Sjöö, Jacob, 2015. Hybridlärkens tillväxt i Snogeholm : hur påverkas produktionen i blandbestånd jämfört med trädslagsrena bestånd?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ekdahl, Jan, 2015. Satsning på biobränsle i Uganda och Kenya - möjlighet eller risk. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ekelund, Fredrik, 2019. Implementering av Rätt metod gallring och Rätt metod planering - en uppföljning i fält inför fortsatt utvecklingsarbete. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ekskär, Hampus, 2015. Undersökning av SCA Skogs gallrade skogar med hjälp av laserskanning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ekström, Henrik, 2014. Vattenlogistik vid stubbehandling i slutavverkning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Emanuelsson, Gabriel, 2013. Uppfölining av naturvårdande skötselåtgärder(NS) i ekopark Storklinten. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Engdahl Wevel, Rikard, 2012. Talltimmeraptering - påverkande faktorer. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Eriksson, Fredrik, 2014. Naturvårdsavsättningar vid avverkning på Orsa Besparingsskog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Eriksson, Jenny, 2016. Uppföljning av utfört arbete i kantzon mot vattendrag i gallringar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Eriksson, Per-Olov, 2013. Analys av hemområdesstorlek hos mellansvenska vildsvin (Sus scrofa scrofa). First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Essendrup, Magnus, 2011. Lokal logistikoptimering för ENA Energi i Enköping. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Everås, Adam, 2016. Utrustning för applicering av vax för skydd av skogsplantor mot snytbaggeangrepp. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

F

Fahlén, Emil, 2012. Utvärdering av traktplanering på Holmen Skog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Fernlund, Erik, 2016. Utvärdering av motorsågskörkortet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Forsberg, Markus, 2014. Förekomst & kostnad av kapsprickor i stormaskadad skog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Fridström, Johnny, 2013. Lämpliga främmande trädslag för Kalmar och Mönsterås kommuner. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

G

Gerdin, Oskar, 2013. Vilka faktorer avgör då skogsägaren söker samarbetspartner för planering och genomförande av skogsvård?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Granlöf, Daniel, 2012. Enkätundersökning om skogsägare inom Norrskogs upptagningsområde. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Grönesjö, Rasmus, 2016. Viktiga faktorer för skogsägare vid gallring. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Gustafsson, Jakob, 2011. Marknadsundersökning om vad skogsägare vill ha för produkter/tjänster av skogsbolagen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Gustavsson, Kent, 2013. Utvärdering av produktionsrapporterad volym för contorta. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Gustavsson, Tomas, 2012. Abundance and diversity of birds in foests with different management goals. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Göransson, Fredrik, 2013. Enkätundersökning hos markägare inom SCA Skog Jämtlands förvaltning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

H

Hallquist, Ronny, 2018. Framtidens skogsbruksplan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Halvardsson, Lisa, 2016. Hur locka unga att bli skogsmaskinförare?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hamberg, Marica, 2015. Klimatfaktorers inverkan på granbarkborrens svärmningsintensitet i Medelpad. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hammar, Louise, 2016. Naturvägledning i Isidro Fabela, Mexico. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Harrysson, John, 2012. Påverkande faktorer för grotens fukthalt. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hassel, Johan, 2018. En jämförande studie av stubbens skottskjutning efter röjning med kedjeröjsåg kontra klingröjsåg. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hedvall, Victor, 2017. The correlation between final feelings and ungulate vehicle collisions. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Henricson, Jonatan, 2017. Viltstammar och viltbete i yngre och äldre skogar på fastigheten Selesjö. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Henriksson, Kajsa, 2014. Mätramar för vederlagsmätning och timmersortering på sågverk. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Henriksson, Therese, 2016. Grön infrastruktur i skogsbruket : underlag för planering och prioritering av miljöhänsyn. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hildingsson, Karin, 2011. Enkätundersökning om vilka frågor som var viktiga vid valet av fastighetsmäklare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hjerpe, Emil, 2014. Vilka behov av mertjänster har Areals fastighetsköpare?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Holmberg, Sofia, 2014. Biomassauttag vid delkvistat sortiment i klen gallring. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Holmgren, Oscar, 2019. Enkätundersökning om markägares intresse av skogsbruk på öar i Uppland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Holmqvist, Cecilia, 2013. Spillningsinventering för bestämning av älgbetesbelastning på ungskog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Holmström, Jon, 2015. Enkätundersökning om rådgivningen kring skogsbruksplaner utförda av Norra Skogsägarna. First cycle, G2E. Skinskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hultgren, Evelina, 2016. Möjligheter att förutspå förekomst av kulturhistoriska lämningar utifrån ståndortsegenskaper. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

J

Jacobsson, Fredrik, 2013. Produktionsskillnader vid olika antal sortiment. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jacobsson, Ludvig, 2014. Lönsamhet i att avverka virkesrik fastighet innan försäljning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jakobsson, Robin, 2018. Tydliga indikatorer på skogsägare med ett stort behov av rådgivning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jansson, Emil, 2011. Prestationspåverkan av flerträdshantering i klena gallringar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jansén, David, 2011. Mellanskogs medlemmars syn på röjning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Andreas, 2016. Entreprenörers åsikter om förbättringar för mekaniserad plantering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Erik, 2014. Prestation i traktplanering. First cycle, G1E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Fredrik, 2012. Contortatallens odlingsvärde i Götaland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Johnny, 2015. Affärsrelationen - en studie av samspelet mellan drivningsentreprenörer och tjänstemän inom ett virkesområde hos Mellanskog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Markus, 2015. Hyggesbränning på Orsa besparingsskog - en studie på tillväxt och föryngring,15år efter etablering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Thomas, 2013. Hur stor areal äldre skog lämplig för trakthyggesbruk finns det på Gotland 2013?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johnsson, Per, 2016. Fallstudie av nuvärdet för olika trädslag och rörflen på åkermark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jonsnäs, Thomas, 2012. Mekaniskt snytbaggeskydd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jonsson, Axel, 2016. Vilka faktorer påverkar privata skogsägares val av skoglig samarbetspartner?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jonsson, Dennis, 2012. Ligger bäckarna rätt i kartan?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jonsson, Helena, 2018. Food supply in rural Ethiopia : food security in former agroforestry homegardens in Wondo Genet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jonsson, Mikael, 2014. En jämförelse avseende beståndsgående-och stickvägsgående gallringsmaskiner. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jonsson, Nils, 2019. Slutavverkningsuppföljning med drönare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Junhammar, Björn, 2011. Köparnas nöjdhet med sin fastighetsmäklare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jägeberg, Hedvig, 2015. Guld och gröna småbolagsägda skogar : motiv till att vilja välja aktiebolag som företagsform. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jönsson, Victor, 2017. Attityden till kronhjort i Kronobergs län. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jörning, Hampus, 2019. Rödekens möjligheter som skogsträd i södra Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

K

Karlqvist, Stephanie, 2016. Fångstområdesanalys. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Karlsson, Caroline, 2016. Beskogning av åkermark – effekter på marken. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Karlsson, Daniel, 2014. Några svenska virkesaktörers system för skoglig planering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Karlsson, Linda Maria, 2016. Kvinnliga skogsmaskinförare i Sverige – rekrytering och nuläge. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Karlström, Magnus, 2016. Skonsam drivning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Key, Jesper, 2012. Klippning i klena gallringar : prestationsstudie av Forest ebeaver. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Klasson, Jonathan, 2016. Teknisk kompetens hos skördarförare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Källgren, Petter, 2014. Varför slutar markberedningsförare?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

L

Lager, Kristoffer, 2013. Socialt kapital hos Svenska skogsägare : från grannar till sektorsråd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Larsson, Daniel, 2013. Lämplig röjningstidpunkt utifrån björkstubbskottens konkurrens. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Leppälampi, Mats, 2013. Uppföljning av system för vägentreprenörer i skogen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lindberg, Ebbe, 2012. Rekrytering av skogsmaskinförarelever. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ljunggren Skogfors, Gustav, 2016. En dokumentation av AB Karl Hedins föryngringar efter skogsbranden 2014. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lundgren, Erik, 2012. Förtolkat digitalt data till skogsägarplan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lundmark, Pär, 2012. Motiv och värdering vid köp av skogs- och lantbruksfastigheter i Västerbotten. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lönnroth, Lina, 2018. Skogens ekonomiska stöd – vilka är det som ej söker och varför? : en enkätundersökning i Västmanlands län. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

M

Mathson, Eric, 2012. Stora markägares val av fastighetsmäklare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Mikaelsson, Fredrik, 2012. Traktstorlek före och efter omarrondering i Dalarnas län -frågor kring Lantmäteriets båtnadsberäkning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Mörk, Nils, 2018. Arbetsmiljö för maskinförare 2010/2011. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

N

Nilsson, Malin, 2015. Jägares och skogsägares syn på balansen mellan hjortvilt och skog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Nilsson, Mats, 2011. När har juridiska personer beviljats förvärvstillstånd av lantbruksfastigheter?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Nilsson, Per, 2013. Enkätundersökning hos skogsägare inom SCA Skog Norrbottens Förvaltningsområde. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Nolen, Elisabet, 2015. Hur väl skogsägare följer åtgärdsförslagen i skogsbruksplanen : en enkätundersökning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Norberg, Veronica, 2017. Varför väljer skogsägare Södra vid gallring?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Nordstrand, Johan and Sandberg, Carl Philip, 2018. Leder ökad medellängd på massaved till ökad prestation vid skotning i gallring?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Norgren, Sara, 2019. Med historien i handen - att använda historisk karta vid planering av skogliga åtgärder. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Nygren, Jens, 2015. Vad skapar stress respektive trivsel hos avverkningslag? : en jämförelse mellan bolags- och entreprenörslag. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Nääs, Robin, 2014. Älgbetesinventering på Orsblecks viltvårdsområde. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

O

Olausson, Alexander, 2015. Markägarundersökning om plantor och återbeskogning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Oleinikoff, Patrik, 2018. Vilken granplanta bör användas vid föryngring? : en jämförelse mellan leverantörer, planttyper och plantskydd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ollas, Marcus, 2016. Skogsskötselplanens betydelse. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Olsson, Mattias, 2018. Om hänsynen till vatten i skogslandskapet samt ansvarsfördelningen bland berörda myndigheter. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Olsson, Roger, 2013. Vilken är den teoretiskt optimala toppdiametern på bokmassaved vid motormanuell avverkning?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ottosson, Johannes, 2013. Marknadsundersökning av Södra skogsägarnas medlemmar inom Gislaveds verksamhetsområde. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

P

Pakh, Christoffer, 2018. Attityder till skogen, jakten och samfälligheten inom Herresta samfällighetsförening. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Paulin, Simon, 2016. Skogliga landskapsvärden i Bergslagen – utbud och efterfrågan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Persson, Johan, 2016. Förbättrad slutredovisning efter utförd avverkning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Persson, Johan, 2016. Modell för bedömning av underväxtens täthet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Persson, Love, 2015. Kommuninvånarnas syn på Sala kommuns skogar och skogsbruk. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Persson, Nils, 2017. Transportörsutbildning : från avlägg till industri. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Persson, Thomas, 2014. Köpares syn vid förvärv av lantbruksfastighet i Dalarnas och Gävleborgs län. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Petersson, Sofie, 2015. Skogsvårdsentreprenörers uppfattning om SÖDRA som uppdragsgivare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Pettersson, Emil, 2017. Ökade kostnader vid aptering av tremeters massaved jämfört med fallande längder. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Phersson, Jessica, 2016. Finns det behov av arbetshästar i dagens svenska skogsbruk?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

R

Ragnarsson, Fredric, 2012. Uttag av kvalitetsvirke a björk - potential och problem. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Rehnman, Jacob, 2014. Enkätundersökning till medlemmar i Västra Värmland och Dals Skogsägareförening. First cycle, G1E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Rosander, Gabriel, 2016. Skördarmätning i gallring. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Rosberg, Henrik, 2017. Enkätundersökning om skogsbruksplaner i Kalmar län. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Rosberg, Jonathan, 2013. Enkätundersökning till Älvdalens Besparingsskogs delägare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Rosén, Fredrik, 2015. Åker- och skogsmark: en prisjämförelse över tid. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Rönnqvist, Andreas, 2011. Produktivitetseffekter av flerträdshantering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

S

Sahlin, Marcus, 2017. Markberedning med grävmaskin i blockrik terräng : skopbreddens påverkan på resultatet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Samuelsson, Johan, 2011. Mångbruksplan inriktning vilt och viltvårdsanpassning av skogen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Sandström, Elin, 2013. Bruka utan att förbruka - när andra intressen än ekonomin får styra. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Seger, Daniel, 2015. Faktorer som påverkar lönsamheten vid köp av skogsfastigheter i Norrbotten. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Selesi, Jessica, 2011. Enkätundersöking om vad privata skogsägare vill se på en skoglig aktörs hemsida. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Sigvardsson, Fredrik, 2017. Arronderingens betydelse för en skogsfastighets markvärde. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Sjödin, Mattias, 2012. Utvärdering av traktplanering på SCA Skog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Sjöqvist, Mattias and Olofsson, Vincent, 2018. Förröjningens påverkan på avverkning med förstagallringsskördare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Sjöqvist, Ronny, 2013. Kombinationsbruk, talltimmer och vilt?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Smedberg, Alfred, 2018. Jämförelse av tillväxtrytm mellan somatiska plantor och fröplantor av gran : en studie av tre fältförsök. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Spånberg, Kristoffer, 2016. Logistiskstudie av ett flissystem med 74 tons flisekipage. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Stolpe Nordin, Anton, 2015. Skogsägande i brandens spår. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ståhl, Fredrik, 2016. Jord- och skogsbruksfastigheter : vad är accepterat avstånd vid fastighetsreglering?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ståhl, Ola, 2014. Kapsprickor och avverkningsaggregat. First cycle, G1E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Sundberg, Dennis, 2016. Boliden Minerals skogsskötsel runt gruvsamhällen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Svarén, Martin, 2013. Undersökning av Södra-transportörernas användande av KOLA-systemet. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Sveningsson, Linus, 2011. Dubbskador på Alvestakubb. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Svensson, Andreas, 2015. Tidsåtgång för rundvirkesmottagning på Södra Cell Mörrum. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Svensson, Johan, 2011. Överlevnad och tillväxt för Douglasgran i södra Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Svensson, Johannes, 2018. Enkätundersökning om Borås Stads skolskogar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Svensson, Markus, 2016. Rågångsproblematik i avverkningsplanering hos Norrskog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Svensson, Rasmus, 2015. Digitala kommunikationer mellan VIDA och deras leverantörer. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Södergren, Oscar, 2014. Markskadefri avverkning - från traktplanering till plantering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

T

Telby, Robert, 2017. Utveckling av Mellanskogs medlemsapp. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Trolin, Henrik, 2013. En jämförande studie av fem lastbilsmonterade flishuggar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Trostek, Erik, 2017. Att upptäcka forn- och kulturlämningar inom skogsbruket : påverkan av utbildning och erfarenhet vid inventering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Tunell, Christian, 2019. Sambandet i tallungskog mellan skötselmetod och älgbetesskador. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Tunell, Erika, 2018. Bonitet samt belägenhet som prispåerkande faktorer för kalmark i regionen Bohus-Dal. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

V

Vidmark, Jens, 2011. Alumner från SLU, Skogsmästarskolan säger sitt. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Viklund, Erik, 2013. Identifiering av röjningsbestånd med hjälp av flygburen laserskanning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Vretlund, Victor, 2017. Kassaflödesanalys för den nyblivna skogsägaren. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

W

Wallin, Malin, 2013. Jämförelse mellan sådd och naturlig föryngring av tall i Härjedalen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Werner, Andreas, 2016. Skogen som alternativ till privat pensionssparande. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Wester, Johan, 2015. Skogspolitik i Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Westling, Carl, 2015. En studie av viltets påverkan på Skogssällskapets fastighet i Selesjö. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Willander, Lena-Maja, 2013. Föroreningar orsakade av stenar inblandade i barrmassaved. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Woxlin, Anneli, 2013. En utredning om effekterna av Skogsstyrelsens röjningsrådgivning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Z

Zackrisson, Arvid, 2015. Avverkning av sitkagranar i Skottland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Å

Åby Hedenius, Karoline, 2016. Plantetablering efter skogsbranden i Västmanland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ådén, Henrik, 2015. Går det att generera ett hjälpmedel för att dimensionera vägtrummor?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Åkerlind, Johan, 2016. Identifiering av intressen knutna till avverkning : ett underlag inför bedömning av behovet av FSC-samråd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Åkerlund, Linnea, 2015. Kvinnliga virkesköpare inom Holmen Skog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Åkermo, Alexander, 2016. En jämförelse mellan Ekebo Plus och Vitrysk proveniens – en fältstudie. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ö

Östensson, Jesper, 2013. Vederlagsgrundande mätning med skördare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Östlund, Andreas, 2017. Studie av rottickans S-form i ett röjningsbestånd av gran. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

This list was generated on Wed Dec 7 01:05:38 2022 CET.