Home About Browse Search
Svenska


Norberg, Veronica, 2017. Varför väljer skogsägare Södra vid gallring?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This report is a result of a degree projects at Skogsmästarprogrammet in Skinnskatteberg, Swedish University of Agricultural Sciences.
The purpose of this report is to get a clear understanding of why forest owners choose Södra at thinning. For a better understanding, twelve forest owners have been interviewed. The information provided has then been compiled to give an overall picture of the choice that the forest owners do. Hopefully this work can provide Södra with information to continue developing communications to forest owners.

,

Denna rapport är det slutarbete som genomförts på Skogsmästarprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet i Skinnskatteberg. I detta kandidatarbete är det Södra som har agerat som värd och syftet med arbetet var att ge Södra en större förståelse för varför skogsägare väljer Södra vid gallring. Genom kvalitativa intervjuer har data insamlats från utvalda skogsägare. Skogsägarna är alla medlemmar i Södra och har nyligen tecknat ett gallringskontrakt med dem. Den geografiska fördelningen av medlemmarna var mellan Växjö-, Långasjö och Ronnebys verksamhetsområde. Alla intervjuer grundande sig på en mall där 6 stycken huvudområden skulle diskuteras. Dessa var skogsinspektorn, entreprenörerna, ekonomin, ägarformen, garantin och så Södra som helhet. Alla respondenter skulle på så vis få svara på hur viktigt varje huvudområde var för dem. Efter 12 intervjuer sammanställdes resultatet i ett enskilt dokument för att få en tydlig bild av intervjun och vad som blivit sagt.
Detta arbete har sin grund i kundupplevelsen och hur ett företag/förening på bästa sätt kan få en förståelse för vad kunderna vill ha. Kundmötet och kundrelevans är två viktiga aspekter som måste stämma överens med kundens förväntningar. Även en del strategier finns till grunden för att sätta sig in i hur kunden tar sina beslut. Det är fyra faser där den sista innebär att ett avtal är skapat. De andra tre är Medveten om behov, Utvärdera alternativ och Tveksam inför beslut. Eftersom alla respondenter har tagit beslutet att skriva kontrakt så har de alla tagit sig igenom fas fyra. Det intressanta med denna studie är att den ger en större förståelse för varför skogsägarna har valt just Södra vid sin gallring. Denna förståelse kommer att ge Södra en större möjlighet till fortsatt arbete med kommunikationen ut till skogsägare.

Main title:Varför väljer skogsägare Södra vid gallring?
Authors:Norberg, Veronica
Supervisor:Börjesson, Börje
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2017:15
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:Södra skogsägarna, kundupplevelse, kundstrategi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7208
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7208
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:27 Sep 2017 07:22
Metadata Last Modified:27 Sep 2017 07:22

Repository Staff Only: item control page