Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Andreas, 2017. Växtkraft, skogen som integrationsarena till arbetsmarknaden. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

During the last year at the forest master's school, a degree project will be completed on a scale of 15 higher education credits. This graduate project was sacked to investigate Sveaskog's projects Växtkraft which had as a main purpose integrate inhabitants and people with exclusion into the forest sector. A survey was conducted to investigate two different parts of this project. The one part was the role and experiences of traders through their participation in the project while the second part of the undercooling inspired the practitioners' experiences through their participation in the project.

,

Enkätundersökningen har gjorts tillsammans med Sveaskogs handledare i projektet Växtkraft, 15 handledare deltog i projektet. Enkäten gjordes för att undersöka om handledarna ansåg att deras ledarskap i projektet hade varit tillräckligt för att genomföra sitt ledarskap. Det undersöktes också hur de 37 praktiserande nysvenskarna/personer med utanförskap såg på sin tid i projektet och om någon utveckling hade skett på deras kunskaper om skogen och skogens brukade i Sverige genom praktiken.
Upplevelsen av handledarskapet är att de medverkande handledarna från Sveaskog anser att deras medverkan i projektet har gynnat dem i deras arbetsroll framöver. De har ökat kunskapen, vad de klarar av att genomföra i sin roll på jobbet men också vad de har lärt sig genom att jobba tillsammans med nysvenskar som tidigare inte har haft varken insyn eller förståelse för den svenska skogssektorn. Förkunskapen de medverkande handledarna hade fått ta del av genom de två utbildningsdagarna de fick via Sveaskog inom multikulturell kommunikation och ledarskap gav en bra grund att stå på. Många av handledarna önskade mer om religions-och språkkunskaper. De medverkade var överlag väldigt nöjd med sitt medverkande i projektet Växtkraft.
Den delen som berörde de praktiserandes upplevelser är beskriven av de handledare de haft, detta för att underlätta genomförandet av detta arbetet. Detta leder till att svaren i denna del är en sekundärkälla och har på så sätt en längre trovärdighet och relevans. Handledarna hade dock en nära relation med sina praktikanter och kunde delge mycket relevant information som de till största del hade underlag för att prata för den praktiserandes del. Praktiken verkar ha ökat intresset för de praktiserande att jobba med skogsrelaterande frågor, de flesta ansåg dock att de måste läsa vidare på en högre nivå för att jobba med skogsfrågor de ville jobba med. Tydligt var också att de praktiserande till största utsträckning ville flytta tillbaka till liknande storlek på de samhället de ursprungligen kom ifrån i sitt hemland. Det vill säga att de som kom från stad ville flytta till liknande storlek på staden fast i sitt nya land Sverige, detta gäller också de som kom från landsbygden.

Main title:Växtkraft, skogen som integrationsarena till arbetsmarknaden
Authors:Andersson, Andreas
Supervisor:Börjesson, Börje
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2017:13
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:Sveaskog, praktik, integrering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7161
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7161
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2017 07:51
Metadata Last Modified:26 Sep 2017 07:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics