Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | S | T | U | W
Number of items: 52.

Zander, Erik, 2013. Drivkrafter och ml hos naturturism-fretagare. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

A

Abrahamsson, Fredric and Paulsson, Anton, 2014. Textilmassa - vad finns det fr konsumentintresse? . First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Abrahamsson, Sandra and Nilsson, Viktor, 2014. Gymnasieelevers attityder till jobb inom skogsbranschen. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Ahlbck , Carl Henrik and Lundstrm , Emil, 2012. Investeringskalkyl fr AB Karl Hedin : investering av brdscanner p Karbenning sgverk. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Ahlgren , Anna and Olsson, Moa, 2012. Har mediebyrer framtidstro p papper som kommunikationsmedel?. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Alstrm, Fredrik, 2015. Framtidens rdgivning till skogsgare : hur och var vill skogsgare ha sin skogliga rdgivning. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Andersson, Simon and Magnusson, Karl, 2017. Rdgivning till distansskogsgare : en marknadsunderskning i Norrlands kustland. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Anderzn, Erik and Lnnqvist, Wilhelm, 2011. Pellets - en framtidsmarknad?. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Arn, Erik and Leijonhufvud, Erik, 2014. En jmfrelse mellan traditionell skogsbruksplan och Heureka PlanVis med avseende p kassaflde : en fallstudie fr Handelsbanken. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

B

Backman, Erik, 2011. Etanol : ett hllbart tankande eller ett kortsiktig tnkande?. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Bengtsson, Elsa and Forslund, Ambjrn, 2010. Metod fr anvndning av Geografiska Informationssystem vid kartlggning av bldningsskog : en studie genomfrd p Vilhelmina kommun. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Berg Rustas, Carolina and Persson, Magnus, 2017. Kontaktstrategi fr en skogsgarfrening : en benchmarking studie om kundkontaktmellan en skogsgarfrening och dess medlemmar. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Berglund, Mikaela and Larsson, Johan, 2012. En jmfrande kostnadsanalys av maskinsystem fr upparbetning och transport av GROT. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Bernstrm, Gustaf and Burgman, Johannes, 2014. Rtgas och termisk frgasning av GROT, en vg till ett fossilfritt Norrland : en ekonomisk utredning. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Bodn , Henny and Thiger, Evelina, 2011. Barkar det t skogen fr svenskt tidningspapper? : empirisk analys av efterfrgan och fretagsstrategier p den svenska marknaden. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Boglind, Gunnar and Gyllengahm, Karin, 2018. Lnsamhetsanalys av biomassafokuserad sktsel fr contortatall : en ekonomisk analys av olika sktselstrategier. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Economics

Bredal, Alexander and Granberg, Jacob, 2016. Titt i trave : en studie ver problemet med felsorterat sgtimmer i massavedsleveranse. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

D

Dietrichson, Johan and Jensen, Christian, 2010. Hallsta Pappersbruks virkesfrsrjning. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Economics

E

Ekegren Hllgren, Andreas and Essebro, Ludvig, 2018. Lojalitet och engagemang fr skogsgarefreningen i en ny tid : en fallstudie om medlemmar i Norra Skogsgarna. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Economics

Eriksson, Filip and Wretemark, Axel, 2012. Torrefierad och pelleterad GROT : en studie i ekonomi och logistik. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Eriksson, Jonas and Nylinder, Tor, 2013. En jmfrande studie p produktion av eukalyptus och hybridasp ur ett fretagsekonomiskt perspektiv. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

F

Friberg, Gustav and Hansson, Johannes, 2012. Kostnadskalkyl fr flis med terminalhantering p Basamyran. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

G

Grafstrm, Erik and Gebre-Medhin, Anna, 2017. Handelshinders dominoeffekt : en kvantitativ studie av svenska trvarors frutsttningar p den kinesiska marknaden. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Gyllenstierna, Louise and Norrman, Minna, 2014. Bonitet som vrderingsunderlag : virkesproduktionsfrmga versatt till monetra vrden. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

H

Hallstrm, Philip and Nylander, Gustav, 2018. Ekonomisk analys av olika metoder att transportera flisad GROT frn skogen till industrin via NLC Storuman. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Economics

Hoflund, Per and Sngren, Jon, 2011. Investeringskalkyl fr en ny sglinje : en rapport om investeringskalkylering. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Holfve, Viktor, 2018. En analys av gandertten och intrngsersttning. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Economics

I

Ingmar, Erik, 2012. Grnt ljus fr grna kemikalier? Pilotstudie om hllbar etylenoxid. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

J

Johansson, Jonas and Levin, Staffan, 2012. Intktsfrluster p grund av minskad volymproduktion orsakad av lg- och kronviltsbete i Kolmrden. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Johansson, Sara and Pettersson, Tobias, 2011. GROT-transport frn norra till sdra Sverige. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Jnsson, Fredrik and Olofsson Lauri, Frida, 2015. Gr det att utbilda bort ojmstlldhet i skogsfretag?. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

K

Kvennefeldt, Elin and Lindstrm, Linnea, 2016. Riskbeteende hos skogsgare : en studie om faktorer som pverkar skogsgares beslut att frskra sin skog. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Kvick, Linnea and Thorning , Anna, 2012. Kundpreferenser fr Fairtrade och FSC-certifierade trprodukter : en conjointanalys. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

L

Langell, Fredrik and Stampe, Christoffer, 2015. En studie av innovationssystem fr frdlad biomassa en kvalitativ fallstudie inom ett svenskt innovationssystem och innovationsprocess. First cycle, G2E. ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Lundberg, Sofie, 2014. Hur begrnsade ppettider hos Munksunds Pappersbruk skulle pverka kerier i Norr- och Vsterbotten. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

M

Magnusson, Daniel and Schotte, Peter, 2011. kerinringens instllning till biodiesel : en marknadsunderskning . First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Martinsson, Louise, 2016. Hnsyn till varje pris : en intervjustudie med gruppcertifierade skogsentreprenrer i norra Sverige. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Matsson, Kajsa and Bergkvist, Sophia, 2013. Kan rekrytering skapa jmstlldhet? - en fallstudie . First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Mellstrm, Fredrik, 2014. En studie om Lean Production som effektivitetsteori i virkesanskaffningsprocessen : ett hjlpmedel fr kad effektivitet med kunden i fokus. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

N

Nylund, Olle and Sundby, Johan, 2011. Lokalisering av sgverk i Vsterbotten : en jmfrelse mellan tv alternativ . First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

O

Olovsson, Kristin, 2017. Fallstudie av paketeringen vid Annebergs sgverk. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

S

Samuelsson, Jonas and Gynnerstedt, Elin, 2015. Skogsgarens syn p generell hnsyn och frivillig avsttning. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Skovdal, Adam and Enarsson, Olofsson, 2015. Nyblivna skogsgares riskperception : en kundunderskning fr Handelsbanken. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Skrberg, Erik and Sundstrm, Linnea, 2017. Lnsamhetsanalys av maskininvestering p virkesterminal. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Stenlund, Anton, 2014. Trplastkompositer ett material fr framtiden? : en kvalitativ studie om marknadens nskeml fr att gra trplastkompositer till ett mer attraktivt material fr framtiden. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

T

Trimark, Bossy, 2016. Innovativa samarbeten mellan fretag : en analys av pverkande faktorer. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Tunstig, Herman and Magnusson, Lina, 2014. Ekonomiska effekter av ledtid vid virkesaffrer. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

U

Udd, Daniel and Rowell, Johan, 2013. Ekonomisk jmfrelse mellan trakthyggesbruk och kontinuitetskogsbruk. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

W

Wickberg, Hanna and Lagergren, Caroline , 2013. Pverkar ett aktivt jmstlldhetsarbete arbetstillfredsstllelsen?. First cycle, G2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Wikman, Henrik and Wessmark, Niklas, 2017. Skattning av slutavverkade- samt slutavverkningstilltna skogars kapitalfrrntning : med avseende p gargrupp, trdslag, landsdel och huggningsklass. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Winter, Simon and Sjlund, Jonas, 2017. Skogspolitisk kommunikation - frn Skogsstyrelsen till enskilda privata skogsgare. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Wrede, Oscar, 2014. Biogas, en lnsam investering fr framtiden. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

This list was generated on Tue Dec 6 01:08:13 2022 CET.