Home About Browse Search
Svenska


Hallström, Philip and Nylander, Gustav, 2018. Ekonomisk analys av olika metoder att transportera flisad GROT från skogen till industrin via NLC Storuman. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
791kB

Abstract

Denna studie syftar till att undersöka kostnaderna per producerad enhet (kr/TTv) och tågtransportbehovet för olika drivningssystem av flis för NLC Storuman. I dagsläget nyttjar terminalen en mobil flis men på senare tid har det diskuterats hur systemet står sig jämte andra system för flisning och transport av flisad GROT. I studien har fyra system undersökts där fokus legat på var i kedjan biomaterialet flisas. De system som undersökts har varit: Ett hett system med en lastbilsburen flis som flisar vid avlägget och med flisbil transporterar flisen till terminalen. Ett kallt system med en huggbil som flisar vid avlägget direkt ner i en container som den sedan kör direkt till terminalen. Ett kallt system med en mobil flis vilket innebär att GROTen körs till terminalen med GROTbil för att lagras på terminalen tills den mobila flisen kommer och flisar GROTen. Ett kallt system som använder en eldriven stationär flis vilket möjliggör att flisen kan flisas direkt när den kommer in med GROTbil.

Med FLIS4.0 har kostnaderna per producerad enhet (kr/TTv) beräknats för respektive system efter att grundvärdena i programmet uppdaterats med den data som samlats in vid intervjuer med sakkunniga under arbetet.

De främsta källorna som kommer undersökas är GROT och energived baserat på dataunderlag ur SKA15 för att undersöka potentialen att förse NLC Storuman med den mängd biomaterial respektive system behöver vid implementering. Utifrån koncentrationen framtagen ur SKA15 kommer även de teoretiska upptagningsområdena att beräknas för respektive system för att se om de är rimliga utifrån dagens upptagningsområden på NLC Storuman.

Slutligen har beräkningar gjorts för att undersöka vilket tågtransportsbehov NLC Storuman i genomsnitt skulle behöva om respektive system implementerades. Dessa beräkningar kommer att ställas mot varandra och mot dagens tågtransportbehov för att undersöka rimligheten i att implementera systemet. För system med större avvikelser kommer undersökningar göras för hur mycket förutsättningarna kan förändras utan att de kostar mer per producerad enhet än de övriga systemen.

,

This study aims to investigate the costs (kr/TTv) of comminuted logging residues and energy wood for four different procurement systems as well as the needs of train transport at the NLC Storuman terminal. The terminal is currently using a mobile chipper but the question of how it stands against other systems has grown. The procurement systems that have been studied are: One with a hot system where a truck mounted chipper is used to chip logging residues at the road side so it can be transported with a chip truck to the terminal. Two with a cold system where 1) a chipper truck is used to chip the biomaterial directly in a container and transport it to the terminal and 2) a stationary chipper makes it plausible to chip the biomaterial as soon as it arrives to the terminal. Finally, one with a mobile chipper that requires the logging residues to be transported to the terminal for storage until the mobile chipper can get to the terminal to chip the biomaterial.

The costs per produced unit (kr/TTv) were calculated for each system with FLIS4.0 after the preset values have been updated with data collected through interviews with experts.

Potential harvested amounts of logging residues and energy wood were based on the dataset from SKA15 that investigate the potential to supply NLC Storuman with the biomaterial needed if the systems were to be implemented. Based on the concentrations extracted from SKA15 the theoretical catchment-area was calculated for each system in order to compare it to the catchment-area used today by NLC Storuman.

Lastly the average need of train transports was calculated for each system for NLC Storuman. These calculations were compared to the current need of train transports to test the equity for the case if the systems were to be implemented. For systems with considerable deviations it was calculated to find out for how much the system conditions can be changed without making the systems costs larger than the other systems.

Main title:Ekonomisk analys av olika metoder att transportera flisad GROT från skogen till industrin via NLC Storuman
Authors:Hallström, Philip and Nylander, Gustav
Supervisor:Athanassiadis, Dimitris
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:1
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:cost analysis, FLIS4.0, logging residues, NLC Storuman, woodchips
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10311
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10311
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of forest products
Language:Swedish
Deposited On:03 Apr 2019 10:12
Metadata Last Modified:04 Apr 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics