Home About Browse Search
Svenska


Ahlgren , Anna and Olsson, Moa, 2012. Har mediebyråer framtidstro på papper som kommunikationsmedel?. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
559kB

Abstract

Sedan introduktionen av nya medier som internet, har tidningsbranschen drabbats hårt med minskande upplagor som följd, både i Sverige och internationellt. Samma scenario kan skönjas för tidskrifterna. Årligen investeras knappt 31 miljarder i reklam nationellt och annnonsinvesteringar är en stor del av tidningars och tidskrifters totala intäkter.
Syftet med uppsatsen är att ge en indikation om den framtida efterfrågan på kommunikationspapper genom att undersöka mediebyråers framtidstro på tryckbaserade kommunikationskanaler som bärare av reklambudskap.
Studien baserades på ett antal telefonintervjuer med anställda på mediebyråer. Studien utfördes våren 2012 och tolv mediebyråer intervjuades utifrån en kvalitativ metod. De kontaktade mediebyråerna var medlemmar i föreningen Sveriges mediebyråer, och har sin huvudsakliga verksamhet i att objektivt ge råd åt annonsörer i kommunikationskanaler, utan egen position, ägande eller säljuppdrag i det aktuella kommunikationsmediet (Sveriges Mediebyråer, 2012).
Mediebyråerna anser att de digitala kommunikationskanalerna är de som i huvudsak kommer att användas i framtiden. En mindre andel av annonsinvesteringarna kommer fortsatt att ske i tryckbaserade kanaler. Det som talar till de digitala mediernas fördel är de stora grafiska möjligheterna, mätbarheten och dess relativa kostnadseffektivitet. Marknadsföring i tryckt format, beskrivs som dyr och svåruppdaterad, till deras fördel nämns trovärdigheten och beständigheten. Tidskriftsformatets styrka ligger i nischningen, möjligheten att nå smala målgrupper, dess svaghet är att det är för många titlar på marknaden. Utöver dagspress och tidsskrifter tror mediebyråerna på direktreklam och utomhusreklam som framtida format.

,

Since the introduction of new media, such as internet, the newspaper business has been hit hard by declining circulation in Sweden and internationally. Close to 31 billion Swedish kronor is annually invested in advertising in Sweden and the ad investments are a big part of the newspapers’ and magazines’ total revenues.
This study aims to indicate the future demand for paper used for communication by examining media agencys’ confidence in newspapers and magazines as channels for advertising messages.
This study was based on telephone interviews with employees of media agencies.The study were conducted in spring of 2012 and twelve media agencies were interviewed by a qualitative method. The contacted agencies where members of the union Svenska mediebyråer. Their main activity is objectively advise advertisers in communication media.
The media agencies belief is that the digital channels are the ones mainly used in the future. A smaller proportion of advertising investments will occur in newspapers and magazines. The digital channels have many advantages, such as its grafic capabilities, its measurability and its relative cost effectiveness. Print marketing is described as expensive and difficult to update, to their advantage is their durability, geographic coverage and credibility. Magazines strengths lies in their ability to reach narrow target groups, their weakness are that there are too many titles on the market. Beyond newspapers and magazines, the media agencies point out direct marketing and advertising outdoor as future formats.

Main title:Har mediebyråer framtidstro på papper som kommunikationsmedel?
Authors:Ahlgren , Anna and Olsson, Moa
Supervisor:Roos, Anders and Ekvall, Hans
Examiner:Athanassiadis, Dimitris
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:368
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Annonsering, reklaminvestering, kvalitativ metod, tryckta kommunikationskanaler
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1581
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1581
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2012 08:36
Metadata Last Modified:29 Aug 2012 08:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics