Home About Browse Search
Svenska


Ekegren Hällgren, Andreas and Essebro, Ludvig, 2018. Lojalitet och engagemang för skogsägareföreningen i en ny tid : en fallstudie om medlemmar i Norra Skogsägarna. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Skogsägarföreningarna har en lång historia av att arbeta för skogsägarnas intressen. Genom att bidra till att skogsägarna får bra betalt för sitt virke har skogsägarnas situation förbättrats. Med tiden har skogsägarna blivit mer diversifierade. Fler kvinnor och högutbildade äger skog och skogsägarna flyttar från sina fastigheter till samhällen och städer. Det kan innebära att skogsägarnas intressen, behov och lojalitet mot skogsägarföreningen också förändras. Därför är syftet med denna studie att förklara medlemslojalitet för skogsägarföreningen känner för skogsägarföreningen. Studien har också som mål att beskriva vilka behov skogsägarföreningen behöver möta för att skapa värde hos medlemmarna.

För att förklara det gjordes en kvalitativ fallstudie med medlemmar i Norra Skogsägarna. Fem medlemmar utfrågades i en semistrukturerad intervjuform som byggde på teori om tjänstelogik, relationsmarknadsföring och lojalitet.

Resultatet visar ingen enighet kring vilken lojalitet medlemmarna känner för Norra Skogsägarna men att lojaliteten kan beskrivas som relativt låg. Det största behovet respondenterna lyfte fram var behovet av råd och stöd. Skogsinspektorns roll är viktig för värdeskapandet bland medlemmarna.

Studien visade också att flertalet av de responderande medlemmar ser Norra Skogsägarna mer som ett företag än en förening. Ett tydligt samband mellan synen på Norra Skogsägarna och lojalitet kan dock inte dras.

,

Forest owner associations have a long history of working for the interest of the forest owners. Through the contribution of the forest owner associations the forest owners got fair payment for their wood and the situation for forest owners has become a lot better. Over the years forest owners have become more differentiated. Today more women and highly educated people are forest owners. It's also more common that the owners move from their forest property to the cities. It could lead to changes in interests, needs and loyalty towards the association. With that knowledge this study focus on explaining the level of loyalty the members feel towards the association. The study also aims to describe what kind of needs the associations need to make to create value for their members.

To be able to understand the situation a case study was performed with members of Norra Skogsägarna. Five members were interviewed in a semi structured matter. The questions were built on the theories about service dominant logic, relationship marketing and loyalty.
The result did not show a uniform level of loyalty that the members feel towards Norra Skogsägarna. The empirics indicate that the level of loyalty is quite low among the interviewees. The biggest needs of the members are to feel supported and to receive advice. The local staff at the association is very important to establish a relationship and create values for the member.

The study also shows that most of the members see Norra Skogsägarna more as a company than an association. A connection between loyalty and the way the members view Norra Skogsägarna could not be found.

Main title:Lojalitet och engagemang för skogsägareföreningen i en ny tid
Subtitle:en fallstudie om medlemmar i Norra Skogsägarna
Authors:Ekegren Hällgren, Andreas and Essebro, Ludvig
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:4
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:behov, lojalitet, relationsmarknadsföring, skogsägareförening, tjänstelogik, värdeskapande, forest owner association, infringement needs, investment theory, loyalty, relationship marketing, ownership, service dominant logic, value
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10314
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10314
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:03 Apr 2019 10:16
Metadata Last Modified:04 Apr 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics