Home About Browse Search
Svenska


Kvick, Linnea and Thorning , Anna, 2012. Kundpreferenser för Fairtrade och FSC-certifierade träprodukter : en conjointanalys. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
546kB

Abstract

FSC, Fairtrade och SSC Forestry har tillsammans startat ett pilotprojekt som handlar om att skapa rättvisa möjligheter till handel och hållbart skogsbruk för småskaliga skogsbrukare i utvecklingsländer. Kährs har köpt in detta virke som är dubbelcertifierat med FSC och Fairtrade och producerat ett golv av virket. Syftet med undersökningen var att ta reda på privatkonsumenters preferenser vid köp av golv och hur högt certifieringar värderas vid sådana inköp. För att ta reda på detta genomförde vi en kvantitativ marknadsundersökning och vi använde oss av conjointanalys för att utforma och analysera denna. En conjointanalys undersöker vilka avvägningar en konsument gör vid inköp av en produkt med flera olika egenskaper och man får fram vilka egenskaper som är viktigast. Våra resultat visar att den viktigaste egenskapen vid köp av golv är garanti tätt följt av certifiering, medan pris och utseende inte är lika viktiga. Utifrån vår segmentering av svarspopulationen fick vi resultatet att hos kvinnor och män som sedan tidigare köper Fairtrade-certifierade produkter är certifiering en viktig egenskap.

,

FSC, Fairtrade and SSC Forestry has started a pilot project that involves creating fair trading opportunities and sustainable forestry for small-scale foresters in developing countries. Kährs bought this wood that is double-certified by the FSC and Fairtrade and produced a floor. The purpose of this study was to find out the private consumer preferences in the purchase of floor and how high certifications are valued in such a purchase. To analyze this we conducted a quantitative market research and we used conjoint analysis for designing and analyzing it. A conjoint analysis examines the considerations a consumer makes when purchasing a product with different attributes and it can identify features that are important. Our results show that the most important attribute when buying floor is guarantee followed closely by certification, while the price and appearance is less important. Based on our segmentation of the population, we got the result that women and men who already buy Fairtrade-certified products, certification is an important feature.

Main title:Kundpreferenser för Fairtrade och FSC-certifierade träprodukter
Subtitle:en conjointanalys
Authors:Kvick, Linnea and Thorning , Anna
Supervisor:Roos, Anders and Ekvall, Hans
Examiner:Athanassiadis , Dimitris
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:370
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:FSC, Fairtrade, Marknadsundersökning, Golv, Enkät
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1572
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1572
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:27 Aug 2012 12:53
Metadata Last Modified:27 Aug 2012 12:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics