Home About Browse Search
Svenska


Zander, Erik, 2013. Drivkrafter och mål hos naturturism-företagare. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
227kB

Abstract

Naturbaserade turistföretag är ofta placerade på landsbygden och drivs småskaligt, många av de aktiviteter som bedrivs är säsongsrelaterade och de samarbetar ofta med de som använder sig av naturens resurser och med markägare.

Målet med studien var att i en fallstudie utreda vilka drivkrafter som motiverar naturturismföretagare att bedriva sin verksamhet. För att testa i hur stor utsträckning naturturismföretag är sociala företag användes teorin om sociala entreprenörer.

En litteraturstudie gjordes innan arbetets mål formulerades för att upptäcka om det fanns någon kunskapslucka att täcka. I studien gjordes kvalitativa intervjuer med tre naturturismföretagare från större företag och tre från mindre företag.

Resultatet visade att de drivkrafter som driver naturturismföretagare framförallt handlar om att ha möjligheten att bedriva en verksamhet där de har möjlighet att utöva sitt fritidsintresse, kunna bo kvar på den nuvarande bostadsorten samt en vilja att visa naturen för andra människor.

,

Nature based tourist companies are often located in rural areas and operate in small-scale. Many of the activities involved are seasonal and the companies often collaborate both with those using nature´s resources and landowners.

The aim of the study was to in a case study investigate the forces that motivates nature based tourism entrepreneurs to run their business. To test the extent to which nature based tourism businesses are social enterprises the theory of social entrepreneurs was used.

A literature study was made before the aim of the work was formulated to discover if there was any knowledge gap to cover. Qualitative interviews were made during the study with three nature based tourism entrepreneurs linked to large companies and three linked to smaller ones.

The results showed that the motive forces for nature based tourist entrepreneurs mostly is related to the opportunities to run a business close to their own hobby, stay in their current place of residence and the desire to show the nature to other people.

Main title:Drivkrafter och mål hos naturturism-företagare
Authors: Zander, Erik
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner: Athanassiadis, Dimitris
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:398
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:naturturism, socialt entreprenörskap, kvalitativ metod
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2659
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2659
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2013 14:50
Metadata Last Modified:26 Aug 2013 14:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics