Home About Browse Search
Svenska


Friberg, Gustav and Hansson, Johannes, 2012. Kostnadskalkyl för flis med terminalhantering på Basamyran. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Användandet av skogsbränsle som bioenergi är på framfart i samhället både inom Sverige och internationellt. Trots att människan har använt trädbränsle i sin vardag sedan begynnelsen kan hanteringen rationaliseras ytterligare. För att hänga med och stå främst i utvecklingen behövs rationella metoder för bearbetning och hantering av denna förnyelsebara energikälla.
Syftet med denna studie är att erhålla en uppfattning om kostnadsbilden för levererad flis till Umeå Energis kraftvärmeverk på Dåvamyran, Umeå. Flisen transporteras från skog till en tänkt terminal på Basamyran i Fredrika. Vidaretransport sker till Dåvamyran med ett avstånd på 127 km. En jämförelse av tre olika sönderdelningssystem har gjorts för att undersöka kostnadsdiversiteten givet olika upptagningsområden.
Resultatet visar på att totalkostnaden för de valda systemen varierar mellan 155 och 195 kr per MWh. System med högre lastutnyttjande ger en lägre kostnad per MWh. Lönsamheten vid en implementering av systemen går inte att förespå utifrån dessa resultat då noggrannare uppgifter över råvarupris samt specifikt pris för varje delmoment i systemen behövs.

,

The use of biofuels from forest is increasing in the society, within Sweden and abroad. Even though the wood fuels have been used by mankind for ages, the big scale management can be more rationale. To be able to compete and lead the development in this branch there are needs of rational methods of handling and processing this renewable energy-source.
The purpose with this study is to obtain a view of the costs for delivered wood chips to Umeå Energis bio-CHP plant on Dåvamyran outside Umeå. The material is transported from the forest to a hypothetical terminal on Basamyran outside Fredrika. Further transports are made to Dåvamyran, with a distance of 127 kilometers. A comparison of three different types of systems has been done to investigate the cost deviation of the systems given different transport distances.
The results show that a total cost for each system varies between 155 -195 SEK/MWh. The system with higher load utilization gives lower cost per MWh. Profitability in case of an implementation of these systems are not to receive from results in this report. Updated data and prices are needed for each part in the systems to make any conclusions of the profitability.

Main title:Kostnadskalkyl för flis med terminalhantering på Basamyran
Authors:Friberg, Gustav and Hansson, Johannes
Supervisor:Athanassiadis, Dimitris and Fjeld, Dag
Examiner:Roos, Anders
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:372
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:terminal, skogsbränsle, GROT, transport
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1579
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1579
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2012 08:26
Metadata Last Modified:29 Aug 2012 08:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics