Home About Browse Search
Svenska


Dietrichson, Johan and Jensen, Christian, 2010. Hallsta Pappersbruks virkesförsörjning. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
623kB

Abstract

Competition of spruce fiber raw materials has increased dramatically in the last few years, leading to the fact that transportation costs in the current situation represents a much larger share of the total raw material cost. The Holmen-owned pulp industry Hallsta Paper Mill's location on the coast also constitutes a problem, because of the lack of raw material, which is much larger there, than for a pulp mill located in the hinterland. For a coastal industry it’s therefore natural to import much of the raw material by boat or to buy it from the timber terminals, in order to maintain good profitability. The purpose of this study was to analyze how the size of Hallsta Paper Mill timber supply area, without competition, with competition and with terminal use, affects the company ́s transport costs. The data in the analysis consisted of kNN-Sweden, produced at SLU in 2001, which was dealt in the computer software ESRI ArcGIS 9.3.
The results showed that the current competitive situation, results in an increase of Hallsta’s medium transport distances from the forest to the industry with 52 km, compared with an uncompetitive market. In terms of transport costs for a truck, this represents an increase of 30 kr/m3fub by additional costs. Transport costs represent here approximately 23% of the total costs of wood procurement. The study also showed that Hallsta’s use of their existing timber terminals in the north, reduces their total cost of wood supply significantly. This reduces the total costs about 4 %, corresponding 16 MSEK, when 30 % of Hallsta’s annual wood supply is purchased from the terminals.

,

Konkurrensen om granfiberråvaran har ökat drastiskt de senaste åren, vilket har lett till att transportkostnaderna i dagsläget utgör en mycket större del av råvarans totala kostnad än tidigare. Den Holmenägda massaindustrin Hallsta Pappersbruks lokalisering vid kusten utgör även det ett problem, eftersom bristen på råvara där är mycket större än för ett massabruk som är beläget i inlandet. För en kustnära industri är det därför naturligt att antingen importera stora delar av råvaran med båt eller att köpa den från virkesterminaler, för att kunna upprätthålla en god lönsamhet. Syftet med den här studien var att analysera hur storleken på Hallsta Pappersbruks virkesförsörjningsområde, utan konkurrens, med konkurrens och med terminalutnyttjande, påverkar företagets transportkostnader. Dataunderlaget i analysen utgjordes av kNN-Sverige, framtaget på SLU 2001, vilket behandlades i datorprogrammet ESRI ArcGIS 9.3.
Resultatet av studien visade att dagens konkurrenssituation gör att Hallstas medeltransportavstånd från skogen till industrin ökar med 52 km, jämfört med en konkurrensfri marknad. Mätt i transportkostnader för lastbil, utgör detta en ökning med 30 kr/m3fub i merkostnad. Transportkostnaderna utgör då ca 23 % av totalkostnaderna för virkesanskaffningen. Studien visade även att Hallstas utnyttjande av sina befintliga virkesterminaler i norr, minskar totalkostnaderna för virkesanskaffningen avsevärt. Sammanlagt reduceras totalkostnaderna med ca 4 %, vilket motsvarar 16 Mkr, när 30 % av Hallstas årliga råvarubehov köps in från terminalerna.

Main title:Hallsta Pappersbruks virkesförsörjning
Authors:Dietrichson, Johan and Jensen, Christian
Supervisor:Athanassiadis, Dimitris and Mattisons, Magnus and Roos, Anders
Examiner:Alanärä, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:Holmen, Virkesförsörjning, Transportkostnad, Konkurrens, Massabruk, Virkesterminal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-444
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-444
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Economics and management
Handling, transport, storage and protection of forest products
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2010 07:12
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:14

Repository Staff Only: item control page