Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Jonas and Nylinder, Tor, 2013. En jämförande studie på produktion av eukalyptus och hybridasp ur ett företagsekonomiskt perspektiv. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
259kB

Abstract

Rapporten är en ekonomiskt jämförande studie mellan produktion av hybridasp och eukalyptus. Skötselprogram har tagits fram för att få ut ett nuvärde. För hybridaspen kommer skötselprogrammet från ett skogsförvaltningsföretag i Skåne. Skötselprogrammet för eukalyptus kommer från en privat skogsbrukare i Brasilien. Det är räknat på flera omloppstider, två för hybridaspen och sju för eukalyptusen, vilket blir 50 år framåt i tiden. Arbetet beskriver hur massavedspriset påverkar nuvärdet och hur stort nuvärdet är vid olika räntor. Hägnkostnadens betydelse för nuvärdet på hybridasp tas även upp. När trädslagen jämförts mot varandra räknades det med en ränta på tre procent. Huvudresultatet pekar på att eukalyptus har ett högre nuvärde, det visar även hur olika faktorer påverkar lönsamheten. Nuvärdet beroende på räntan visar att för hybridasp kan man inte räkna med en högre ränta än 6 % för att få ett positivt nuvärde. Eukalyptusen däremot är lönsamt även vid räntor över 8 %. En tillväxtkurva över tiden har tagits fram för eukalyptus. Utifrån den framgår varför eukalyptusen ofta har en omloppstid på sju år. För hybridasp saknas det forskning för volymtillväxten över tiden.

,

This report is an economic comparative study between production of hybrid aspen and eucalyptus plantations. To get a net present value of the species management programs was developed. The management program of hybrid aspen originates from a forest management company in southern Sweden. The management program of eucalyptus originates from a private forest owner in Brazil. Profitability calculations were done on several rotation periods, two of hybrid aspen and seven rotations of eucalyptus. This represents 50 years forward in time. The report describes how pulpwood prices and different discount rates affect the net present value. It also shows that fence costs have a big impact on the net present value of hybrid aspen. When the species were compared to each other an interest rate of three percent was used. The main results indicate that eucalyptus has a higher net present value. It also shows how different factors affect profitability. Net present value depending on interest rates demonstrates that the hybrid aspen is not profitable at a higher discount rate than 6 %. Eucalyptus on the other hand is profitable even at interest rates above 8%. A volume curve over time for Eucalyptus was developed. Based on this, the understanding of why eucalyptus plantations often have a rotation period of seven years is explained. For hybrid aspen the research in volume growth over time is lacking.

Main title:En jämförande studie på produktion av eukalyptus och hybridasp ur ett företagsekonomiskt perspektiv
Authors:Eriksson, Jonas and Nylinder, Tor
Supervisor:Athanassiadis, Dimitris and Lohmander, Peter
Examiner:Roos, Anders
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:396
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Nuvärde, Skötselprogram, Kostnader, Omloppstider, Självföryngring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2404
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2404
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:20 Jun 2013 09:37
Metadata Last Modified:20 Jun 2013 09:37

Repository Staff Only: item control page