Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Filip and Wretemark, Axel, 2012. Torrefierad och pelleterad GROT : en studie i ekonomi och logistik. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
370kB

Abstract

På senare år har klimatoron tilltagit i världen, ökade utsläpp av växthusgaser och stigande medeltemperaturer har fått ett stort utrymme på den politiska agendan. För att möta oron har man inom Europeiska Unionen enats om ett antal klimatmål som skall uppfyllas till år 2020.
Sverige har under lång tid förlitat sig på skogsindustrin och därigenom byggt upp en stark industri och forskningsverksamhet. Skogsbaserad bioenergi står idag för 90 % av den bioenergi som förbrukas i Sverige. Råvaruöverskottet finns idag i norrlands inland men det stora behovet finns i storstadsregionerna i södra Sverige. Det finns dock vissa problem med transport och lagring av skogsbaserad biomassa och behovet av innovationer är därför stort.
Torrefiering är en förädlingsmetod där energidensiteten höjs och lagringsegenskaperna förbättras genom rostning av biomassa i en syrefrimiljö.
Syftet med denna studie är att utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv undersöka potentialen hos torrefierad pellets under svenska förhållanden.
I vår investeringskalkyl framgår det att break even-punkten för priset för torrefierad pellets är 367,55 kr/MWh.
Känslighetsanalysen uppvisar att råvarukostnaden har störst påverkan på nettonuvärdet, följt av driftskostnaden och pris som hade samma påverkan, därefter kommer räntan och sist investeringskostnaden.
Våra beräkningar visar att det finns en skillnad i tågtransportkostnad mellan torrefierad pellets och konventionell pellets per transporterad MWh. På grund av den högre energidensiteten är transportskostnaden 25 procent lägre per enegrienhet för torrefierad pellets.

,

In recent years, climate concern has intensified in the world, increased greenhouse gases and rising average temperatures have had a lot of room on the political agenda. To address the concern, European Union has agreed on a number of climate goals to be met by 2020.
Sweden has long relied on the forest industry and thus built a strong industrial and research activity. Forest-based bioenergy currently account for 90% of the biomass consumed in Sweden. The raw material surplus is currently located in the inland of Northern Sweden, but the great demand is in the metropolitan areas in southern Sweden. However, there are some problems with transport and storage of forest biomass and the need for new innovations is therefore great.
Torrefaction is a processing method in which energy density is increased, and storage characteristics are improved by the roasting of biomass in an anaerobic environment.
The purpose of this study is that from a business perspective examine the potential of torrefied pellets under Swedish conditions.
Our investment calculation shows that the break even point of the price of torrefied pellets is 367.55 SEK/MWh.
The sensitivity analysis shows that the cost of raw materials has the greatest impact on the net present value, followed by the running cost and the price which has the same impact. Interest rate and investment cost has the least impact.
Our calculation shows that there is a difference in train transport cost between torrefied pellets and conventional pellets transport per MWh. Due to the higher energy density of the torrefied pellets the transport cost is 25 percent lower per energy unit.

Main title:Torrefierad och pelleterad GROT
Subtitle:en studie i ekonomi och logistik
Authors:Eriksson, Filip and Wretemark, Axel
Supervisor:Athanassiadis, Dimitris and Fjeld, Dag and Ekvall, Hans
Examiner:Roos, Anders
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:373
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Torrefiering, biobränsle, transport, tåg, investering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1580
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1580
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2012 08:32
Metadata Last Modified:29 Aug 2012 08:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics