Home About Browse Search
Svenska


Berglund, Mikaela and Larsson, Johan, 2012. En jämförande kostnadsanalys av maskinsystem för upparbetning och transport av GROT. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
600kB

Abstract

En kostnadsjämförelse av fyra maskinsystem för sönderdelning och transport av GROT vid avlägg har utförts för att identifiera kostnadspåverkande faktorer samt finna de mest lönsamma maskinsystemen inom hanteringskedjan för GROT. Studerade maskinsystem var TOMO hugglink med en flisbil; Skotarburen flishugg och skopbil; Huggbil med lastväxlare och containersystem; Willibald kross och dumper med containersystem. Respektive maskinsystem körs av entreprenörer från Norra Skogsägarna och fakturerade kostnader från 15 utförda trakter per maskinsystem och entreprenör har analyserats med avseende på transportavstånd och avläggstorlek. Fakturerade kostnader har sedan jämförts med kostnader beräknade utifrån ekonomiska modeller med annuitetsmetoden och vetenskapliga rapporter som grund. I modellerna har medtagits fasta maskinkostnader, maskinutnyttjande, personalkostnader, rörliga kostnader samt förväntad prestation där prestationen utgjorts av ett medeltal från minst två vetenskapliga rapporter. Resultaten har redovisats grafiskt. Huggbil med containersystem är det i praktiken billigaste systemet för sönderdelning och transport av GROT vid avlägg. Skillnaden mellan fakturerad och beräknad kostnad varierar i denna studie mellan 45-69 SEK/m3f för studerade maskinsystem. I modellen är Skotarburen flishugg och skopbil det billigaste systemet upp till 40 km transportavstånd då Huggbil med containersystem blir billigast. TOMO Hugglink med en flisbil är ett maskinsystem med stor potential då det med en flistrailer och 29 % teknisk utnyttjandegrad på huggen ändå konkurrerar med de andra maskinsystemen. Kostnadsvariationerna för Willibald kross och dumper med containersystem är stora och på medeltransportavståndet är det dyrast av de fyra systemen.

,

A comparison of the costs of four machines for chipping and transport of logging residues at landings has been performed to identify costs and find the most profitable machine systems within the chipping and transport chain. Machine systems studied were TOMO hugglink med en flisbil; Skotarburen flishugg och skopbil; Huggbil med lastväxlare och containersystem; Willibald kross och dumper med containersystem. Invoiced costs of 15 landings per machine were obtained from Norra Skogsägarna and analyzed regarding transport distance and volume of logging residues at landing. Chipping and transport were executed by one contracted entrepreneur per machine system. Invoiced costs have been compared with costs based on economic models and scientific reports. The models included fixed machine costs, machine utilization, personnel costs, variable costs and expected productivity. Productivity consisted of an average based on at least two scientific reports. All results were presented in graphs for illustrative comparison.
Huggbil med containersystem is according to invoiced costs the system with the lowest costs for chipping and transport of logging residues at landings. The difference between model and invoiced costs varied between 45-69 SEK/m3f for the machine systems, respectively. According to the model Skotarburen flishugg och skopbil is the cheapest system up to transport distances of 40 km where Huggbil med containersystem becomes cheaper. TOMO Hugglink med en flisbil is a machine system that competes well with the other systems although it has a technical rate of utilization at 29 % and with only one chip trailer included. There were large variations in costs for Willibald kross och dumper med containersystem and on the average transport distance it is the most expensive system.

Main title:En jämförande kostnadsanalys av maskinsystem för upparbetning och transport av GROT
Authors:Berglund, Mikaela and Larsson, Johan
Supervisor:Athanassiadis, Dimitris and Fjeld , Dag
Examiner:Roos, Anders
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:366
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:GROT, sönderdelning, kostnadsanalys, maskinsystem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1569
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1569
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:27 Aug 2012 12:46
Metadata Last Modified:27 Aug 2012 12:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics