Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Å | Ö
Number of items: 61.

A

Ajanki, Jenny and Engvall, Lotta, 2022. Kiruna stadsomvandling : en fallstudie om ett landskaps förändring med kirunabornas perspektiv som utgångspunkt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Anette, 2021. HÄLJARPS LYCKOR : ett stationsnära boende. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Natalia and Byström, Sandra, 2020. Långsiktig utveckling av vedartad vegetation på skolgårdar i urban miljö : en uppföljning av projektet Gröna skolgårdar efter tio år. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arvidsson, Ellinor, 2022. A landscape analysis : Investigating restorative features within urban greening. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Aspersand, Matilda, 2021. Lekplatser för barn och biologisk mångfald : en fallstudie kring sambandet mellan barns lekmiljöer och livsmiljöer för växter och djur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axelsson, Sara, 2021. Från klippt gräsmatta till blommande äng : generella gestaltningsmodeller och platsanpassade koncept för nya ängsytor i Linköpings kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

B

Babadi, Anahid, 2020. Droppeparken; where the city’s rhythm meets nature’s cycle : a design proposal to raise awareness on stormwater in Gothenburg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berglund, Josefine, 2021. Ångbåtsparken : tt gestaltningsförslag om att bevara ett varande. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blomstrand, Hanna, 2021. Metoder för växtkomposition : en redogörelse av komponenter och metoder bakom skapandet av perennrabatter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bondre, Anamaria Mădălina, 2019. Children's participation in the railway planning process : an assessment of the swedish transport administration's practices. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Borner, Johan Singharat, 2020. Climate adaptation for coastal zones : benefits and tradeoffs in a southern Swedish case. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Bärg, Anna, 2019. Green spaces in urban environments as a human restoration resource. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

C

Carpenter, Amy and Karlsson, Sara, 2019. Genom genus : ett undersökande om genus som fenomen i planeringssammanhang. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Chojnowski, Kamil, 2020. Dowspuda and its broken heritage. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

E

Ekström, Galina, 2020. Compatible spaces for emotional support of child and adolescent patients : design of in-between and outdoor spaces in healthcare settings. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Jonathan, 2022. Privatization of public space : Apple Piazza Liberty. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

G

Göransson, Julia, 2020. Friluftsliv och landskapets kulturarv : en tolkning av landskapet i Fulltofta strövområde. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

H

Harrysson, Frida and Jarhage, Amanda, 2021. Verktyg för utveckling av publika vattennära mötesplatser i städer : en undersökning, tillämpning och utvärdering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hasan, Nizhuma and Selhorst, Rosalie, 2020. Landscaping for promoting biodiversity and recreation in land-based solar panel parks : a project for IKEA Industry in Poland. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedman, Sofie and Pettersson, Hanna, 2021. Barn och ungas rätt till stadsrummet : en studie om barnkonventionens praktiska tillämpning i kommunal stadsplanering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Other

Heinkelmann, Anne Maren, 2020. Nature has no waste : how do European landscape architecture studios approach urban sustainability through resource management?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmberg, Hanna, 2022. Herbaceous vegetation for traffic islands : a design proposal in Bromma. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

I

Ignell, Sanna, 2020. Using leaf economics to find appropriate woody species for rain gardens. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ivic, Amanda and Törnvi-Olandersson, Malin, 2021. Grön infrastruktur i förtätad stadsmiljö : en fallstudie om diskurser kring grön infrastruktur i planeringenav Norra Sorgenfri, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

J

Jakobsson, Jens, 2020. Sparsamhetens estetik : en gestaltningsfilosofi för hållbar gestaltning. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Katrin, 2019. Växter uppåt väggarna : myter och fakta om väggbunden växtlighet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Malin and Köhne, Ilse, 2021. 8 Insikter om Urbana postindustriella tomrum : en guide för social hållbar utveckling vid förtätning av postindustriella områden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

K

Kibebew, Kidus, 2021. Aesthetic appreciation of landscapes contributing for national identity : case of Ethiopian landscapes. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

L

Landstedt, Moa and Ollinen, Carin, 2022. One City in Two Countries : regional identity and cultural heritage on the HaparandaTornio border during the COVID-19 pandemic. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lang, Philip and Skagerlind, Tove, 2022. Harboring public space : radicant design for Malmö as a resilient harbor city: the case of Hullkajen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lejon, Linnéa, 2022. Kväve i åldrande gröna tak. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindblom, Hanna, 2019. Grönområdesplanering beaktande ett socialt perspektiv : förslag till åtgärdsplan för grönområden i Mariehamns stad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundvall, Anna, 2019. Det taktila och det visuella : att uppleva landskapet till fots. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

M

M. G. Bergman, Laura-Kristine, 2019. Kvillepiren purifying park : exploring phytotechnology in site-specific landscape design. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Madsen, Julia, 2020. Urbana grönytors bidrag till välbefinnande och stadsklimat. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mascareño Suarez, Diego, 2022. Sustainable development of on-shore wind power : integrated landscape character assessment as a tool to improve assessment of on-shore wind power in southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

N

Nyawanga, Arnold Mwirumubi, 2022. Reading the water: understanding people-water relations : a case study of the Malmö canal. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

O

Okinedo, Pamela, 2022. Promoting a better public health quality with urban green space in an informal settlement, Bogota, Colombia. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

P

Perry, Johanna, 2020. Självförvaltning av bostadsgårdar : en studie om fastighetsbolagens erfarenheter och självförvaltningens inverkan på gemenskap bland hyresgäster. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Mikaela, 2020. Fjordparken : en studie om postindustriell stadsomvandling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pritzel Sundevall, Elin, 2019. Parkförvaltningens anpassning för olika åldersgrupper : om social multifunktionalitet i en urban park. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pudeck, Emilia, 2022. Design for green structures in densifying hospital areas : a design proposal for Skåne University Hospital Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pétursdóttir, Eyrún, 2021. Childifying : a child-centered socio-spatial integration approach. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

R

Roos, Jessica, 2019. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rosenberg, Erik, 2021. Urbana mellanrum : sammankoppling eller frånkoppling av tid, plats och mikroklimat. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ryttegård, Anders, 2021. Identifiering av fysiska potentialer för ekosystemtjänster : en metodstudie i Lidköping. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

S

Saijyothi, Nathalie, 2021. Japanska trädgårdar som inspiration vid gestaltning av hälsofrämjande utemiljöer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandsjö, Carl, 2019. Vegetation för urbana takbiotoper : ståndortsanpassade buskar och träd för grunda växtbäddar på befintliga takterrasser. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Schwarz, Sandra, 2019. Translating the theory into practice : the collating, comparing and synthesising of foundational recommendations and qualities for restorative garden design. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Seppänen, Sara, 2019. Designed plant communities for challenging urban environments in southern Finland : based on the German mixed planting system. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Silow, Love, 2019. Mat som relationsbyggare mellan människor och platser : en studie om hur restaurangers och kockars potential som kunskapsalstrande aktörer kan bidra till mer hållbara städer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svendsen, Amalie and Andersson, Linnéa, 2022. Growing memories : a research-based design proposal for Björklunden dementia facility. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Szilassy, Boglárka, 2019. Urban sandy habitats : designing through nature conservation methods. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

T

Thuresson, Frida, 2022. Folkhälsa ur ett brukar- och förvaltningsperspektiv : en fallstudie om en stadsparks hälsofrämjande effekter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

V

Valerio Trujillo, Francisco Javier, 2020. Assessing the potential for vertical urban agriculture for multi-storey buildings : a case study of the proposed Culture Casbah development in Rosengård, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

W

Wenner Tångring, Ellen, 2019. ”Förtätning” : en studie över begreppets definition och tillämpning som stadsbyggnadsstrategi. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Winkler, Signe Dorotea, 2022. Att uppleva natur : nyckelaspekter från naturupplevelser som guide till en vildare naturpark. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wirf, Simon and Arvidsson, Johanna, 2019. (In)formell tillfällig användning : en studie om potentialen i det tillfälliga och dess transformering från informell till formell. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Å

Åberg, Anton, 2019. Den gråblå vägen till grönska : en undersökande studie över regnbäddars potential att göra plats för träd i gatumiljö med gestaltningsexempel från Västerport, Varberg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Åström, Linnéa, 2019. Saf(h)er cities : ett gestaltningsförslag för Östertunneln i Gävle. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ö

Östergren, Sofie, 2019. Användningspotential av biokol i urban miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

This list was generated on Sun Nov 27 05:05:10 2022 CET.