Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W |
Number of items: 74.

A

Allberg, Maja, 2017. Min barndoms trdgrd : perenner och lignoser i vxtzon VI. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Caroline, 2017. Lekfulla landskap : utveckling av kommunala lekplatser ur ett hllbarhetsperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arvidsson, Magdalena, 2018. Omgestaltning av entrsituationer vid Rda Steri : ett arbete om att omgestalta en 1700-talsanlggning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

B

Berg, Hanna, 2018. Vegetationen och den upplevda tryggheten : betydande faktorer i den bostadsnra utemiljn. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bertils, Emelie, 2018. Att kombinera rosor med perenner och annueller : ett frslag till vxtkomposition samt besksinformation p Fredriksdal. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Block, John, 2016. Nordiska vxtvggar med fokus p konstruktion och bevattning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Borner, Johan Singharat, 2018. Ett perforerat samhlle : att avhrdgra stder och frbttra mjligheter fr infiltration av dagvatten. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brand, Kajsa, 2016. Vinterfgring : hur en utemilj kan framhvas vintertid genom en intressant vxtkomposition. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bystrm, Sandra, 2016. Taktrdgrden : en grn plats i staden : en studie i hur man kan gestalta en taktrdgrd med fokus p estetik och biologisk mngfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

C

Carman, Martina, 2016. Praktfulla perennplanteringar : gestaltningsfrslag till en privattrdgrd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

D

Danielsson, Moa, 2016. Markpackning : problem och lsningar i villatrdgrdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

E

Edman Hellberg, Lisa, 2016. Den svenska grupphustrdgrden under 1970-talet : faktorer och ider som varit centrala fr dess utformning och anvndning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Edstrm, Victoria, 2018. Hlsodesign fr grn rehabilitering p lantgrd : ett gestaltningsfrslag fr att utveckla GreveGardens utemilj i linje med aktuell forskning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ehrskld, Sandra, 2016. Hur gr vi stadens grna ytor grnare? : ett gestaltningsfrslag med fokus p utveckling av Kungsgatan i Malm. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

F

Fernehall, Nilgun, 2017. Under ytan : hur designa naturpool fr privat trdgrd?. First cycle, G2E. Anlarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fogelmark, Pernilla, 2016. I arbetarens trdgrd : en studie av gruv- och bruksarbetares trdgrdar i Hgans under frsta halvan av 1900-talet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fogelstrm, Lovisa, 2017. En anpassad grn utemilj fr tonringar med psykisk ohlsa. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forsstrm, Daniela, 2015. Odling som en del av lroplanen : positiva aspekter av utomhuspedagogik i skolmilj. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

G

Gruwert, Cassie Lexiia and Svensson, Felicia, 2018. En skolgrdsgestaltning utifrn perspektiven hos barn i flera ldrar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gller, Camilla, 2015. A spatial analysis of three Italian renaissance gardens : a field study of Villa Gamberaia, Villa Lante and Villa Medici at Fiesole. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

H

Haglind, Christina, 2019. Det var en gng en trdgrdsgng : en litteraturstudie av markmaterial i svenska villatrdgrdar 1850 - 1950. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hamilton, Sophie, 2016. Vxtkomposition med verksamhetsanknytning, till rabatt i offentlig milj. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hammarberg Eliasson, Emma, 2015. Norrlands Hawaii : ett exotiskt gestaltningsfrslag fr en badplats i Vsternorrland. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hansson, Catherine, 2017. Frsdd p kyrkogrdar : anvndning och tillvgagngsstt. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Hansson, Freja, 2015. Sven-Ingvar Anderssons arbete i Fredriksdals parker och trdgrdar : en studie av 20 rs samarbete med parkens renovering och gestaltning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedman, Julia, 2015. Bostadsgrdens sociala funktioner : en studie om hur bostadsgrden planeras och anvnds ur ett socialt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hilldetun, Isa, 2015. Att skapa mening med trdgrden som medium : frslag till tv trdgrdar fr sorgebearbetning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holgersson, Isa, 2017. S skapar du en hlsofrmjande trdgrd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hollyoake, Maria and Axelsson, Sara, 2018. Naturlika planteringar med inhemskt vxtmaterial : med fokus p rtartade vxter i urban milj. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

J

Jacobsson, Josefine, 2017. Den anpassade lekplatsen : lekplatser anpassade fr barn med och utan funktionsnedsttningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Jansson, Katrin, 2017. Tryggare bostadsmilj : gestaltning av en bostadsgrd p Norra Fladen i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonsson, Ellinor and Rombrant, Therese and Selinder, Martina, 2018. Gestaltningsfrslag av en pocket park till Malm stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonsson, Lorentina, 2017. Utformning av en privattrdgrd utifrn restorativa designprinciper. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jonsson, Ulrika, 2018. Arts-and-craftsrrelsens grna rum : trdgrdar i England vid sekelskiftet 1900. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

K

Karlsson, Helena, 2017. Grnskande takterrass : stensjgatans demensboende, Malm. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Marie, 2015. Gynnande av pollinatrer p bostadsgrdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kenntoft, Moa, 2017. Praktisk vgledning, ekosystemtjnster : fr planerare och utfrare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kjellstrand, Malena, 2015. Vegetationens betydelse fr mnniskan i miljonprogrammets storskaliga arkitektur : en studie av det grna livet mellan husen i Klostergrden Lund. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kullin, Emma, 2015. Skissandet som del av designprocessen : en sjlvreflekterande analys av vgen till ett konkret gestaltningsfrslag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

L

Larsson, Johan, 2020. Mer n bara blommor : vanliga trdgrdskomponenters effekter p biologisk mngfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Pia, 2015. Doftande trdgrdar fr synskadade. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larzenius, Ida, 2016. Entrplanteringar fr villatrdgrdar : en vlkomnande vxtkomposition. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindblad, Hanna, 2016. Det lilla trdgrdsrummet : en studie med konceptlsningar i hur upplevelsevrdet kan kas i trdgrdar med begrnsad yta. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindstrm, Elsa, 2015. Vintertrdgrdar d och nu : en jmfrande studie mellan The Great Conservatory vid Chatsworth House och Sheffield Winter Garden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Linds, Daniel and Hallin, Sofia, 2014. Fretagande inom trdgrdsdesign : viktiga komponenter fr att lyckas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundgren, Elin, 2018. Vxter och vxtbddar fr vg- och gatumilj i zon 5 : komposition med fokus p sktselextensivitet och hllbarhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundstrm, Hanna, 2016. Kontakten med utemiljn inifrn ett ldreboende. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

M

Madsen, Julia, 2017. Attraktiv vegetationsdesign fr regnbddar/biofilter i stadsmiljer i sdra Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Maja, Gordh and sa, Eriksson, 2017. Grnskande vintersvala rum : frslag p odlingsvrda vxtkombinationer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Majer, Moni, 2017. Pocket woods : experimentell design p en bostadsgrd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mrtensson, Sriphrae, 2016. Hur man i en svensk kontext kan skapa en engelsk cottage garden med rimlig sktsel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

N

Nergiz Johansson, Per, 2016. Skulpturparken : ett samspel mellan konst och natur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Alexandra, 2017. Hur gr man en s hllbar trdgrd som mjligt? : i en generell villatrdgrd i sdra Sverige ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nordn, Kristina, 2015. Hur kan det svenska hrdighetssystemet fr perenner frbttras? : utvecklandet av underkategorier. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nurmela, Marika, 2016. Sommarvillan mitt i staden : en trdgrdshistorisk fallstudie om sommarvillan Rnneholm. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

O

Odn, Maria, 2016. Mellanrum i staden : en orienterande studie med en fallstudie frn Lunds Ungdoms- och Hemgrds trdgrd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

P

Ploghed, Philippa, 2016. Ett gestaltningsfrslag till en tomt p land utifrn stndortens krav. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

R

Rantala, Lina, 2018. Gestaltningsfrslag fr att frmja den biologiska mngfalden i privattrdgrdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ravanshad, Liliana, 2015. Frnyelse av historiska aller i Sverige : hur frnyas och restaureras historiska aller i Sverige - r det natur eller kulturhistoria som bestmmer tgrderna?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

S

Sahlqvist, Andreas, 2018. Kunskapsfrndringar i svenska trdgrdshandbcker, 1840-1950. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Smedberg, Josefin, 2015. Vad krvs fr att f poolen att smlta in och knnas integrerad i trdgrden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stenegard, Fanny, 2018. Den palliativa trdgrden : ett underlag fr en grn milj till Palliativvrdsavdelningen i Malm. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Strid Bozac, Helen, 2018. Den moderna 1800-talsgrden : dagens behov i kombination med 1800-talets charm. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sundevall, Elin, 2015. Dansens bidrag till platsutveckling : alternativa arbetsmetoder inom landskapsarkitekturen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Suneson, Matilda, 2015. Linngatan 25A : frslag p tidstypisk gestaltning av grnyta framfr nyrenssanshus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Malin, 2017. Ny form fr terlmnade gravar : gravkvarter med inspiration frn havet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svrd, Julia, 2017. Trdgrd under vinterhalvret : vilka vxtegenskaper kan frlnga prydnadsvrdet i trdgrden under vinterssongen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sderman Pettersson, Emma, 2018. Pop upp pocket parks : detomter som tillflliga parker. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

T

Trnka, Mia, 2015. Gestaltningsfrslag fr trdgrden p Norrdala ldreboende : med utgngspunkt i miljpsykologi inom ldrevrden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Trn, Nina, 2017. Macchia som vegetationssystem fr inglasade miljer : en fltstudie i Lo Zingaro naturreservat p Sicilien. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

W

Waktmar, Emmily, 2016. Det generella biotopskyddet fr alltrd i Malm : en konsekvensanalys. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Walln, Johanna, 2018. Vrlkar i offentlig milj : vrlksfrslag till verkliga exempel i stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wrfors, Rebecca, 2016. En vv av former : en redogrelse ver frvandlingen av Krokshallstorget frn parkering till torg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

berg, Hanna, 2018. Gravmonument i svenska parkmiljer : ider, ideal och formsprk. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

This list was generated on Tue Dec 6 01:09:26 2022 CET.