Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • SLU (16810)
    • (LTJ, LTV) (6271)
      • Dept. of Plant Breeding (from 130101) (95)
Group by: Creators | Level and depth descriptor | No Grouping
Number of items at this level: 95.

First cycle, G2E

Andersson, Artur, 2020. Effects of cold treatment on Arabidopsis thaliana : a study in the change of gene expression levels in some selected COR-genes and composition of important cell membrane lipids of A. thaliana. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Edman, Felicia, 2022. Biologisk framställning av insektsferomon med enzymer från japansk feberbuske. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Falk Tingström, Ines, 2022. Saponiner i ärta : biosyntes av soyasaponiner och dess genetiska mekanismer i ärtväxter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Golobov, Sandra, 2022. Produktion av edamame : kvalitetsparametrar för odling och konsumtion. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Hallström, Ida, 2022. Finding the physiological function of the enzyme GPCAT. : a gene expression study using Arabidopsis plants with silenced GPCAT gene. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Håkansson, Oscar, 2015. Reducing patulin levels in apple juice by fermentation with Saccharomyces cerevisiae. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Isendahl, Maximilian, 2019. The potential of breeding perennial grain legumes for swedish climates : a literature study and a pilot experiment on polyploidy. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Issa, Ibrahim, 2020. Domesticering av Lepidium campestre med genomediteringstekniken CRISPR/Cas9 : analys huruvida genomediteringstekniken CRISPR/Cas9 kan användas i domesticeringen av Lepidium campestre. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Johansson, Anna and Skans, Maja, 2023. Översikt och identifiering av Neonectria ditissima, Neofabraea spp. och Colletotrichum spp. på äppelfrukt. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Johansson, Christoffer, 2019. Fruktflugor ur Rhagoletis släktet som hot i odling i Sverige och möjliga bekämpningsmetoder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Johansson, Jessica, 2021. Spilling the tea on tea : historia, odlingsförhållanden och skötselåtgärder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Johansson, Josephine, 2024. Ökad baljväxtodling för humankonsumtion : en inblick i ämnet ur branschens perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Kantis, Linnea, 2020. Mat från naturen eller laboratorium : färgämnen från naturligt odlade trädgårdsprodukter och deras syntetiskt framställda motsvarigheter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Kantis, Linnea, 2020. Mat från naturen eller laboratorium : färgämnen från naturligt odlade trädgårdsprodukter och deras syntetiskt framställda motsvarigheter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Lundberg, Anna, 2023. Söta svarta vinbär - Kartläggning av kvalitetsegenskaper med fokus på antocyaniner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Lundmark, Johan, 2019. Genotyping ethylene production genes Md-ACS1 and Md-ACO1 for markerassisted selection in apple. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Monell, Josefine, 2021. Växtförädlingsmål för framtida äppelförädling ur förädlares och odlares perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Morgan, Kimberly, 2021. Förvildade medicinalväxter i svensk natur : en sammanfattning av sju olika arter som kan nyttjas i medicinskt syfte. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Mortensen, Stina, 2019. Dwindling diversity : attitudes and knowledge among different stakeholders about loss of agrobiodiversity in Nepal. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Nilsson, Madeleine, 2015. Matsvinn i primärproduktionen av jordgubbar : en studie med fokus på jordgubbar och den svenska marknaden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Nyström, Sara, 2021. I apotekarens trädgård : medicinalväxtodling i svenska apotekarträdgårdar med fokus på 1700-talet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Olsson, Michael Alexander, 2023. Odling av äpple i ett föränderligt klimat, vart är vi på väg? : kartläggning av de klimatmässiga förutsättningarna föräppelträdens fenologi och fruktutveckling i Skåne med utsläppsscenario RCP4.5 och RCP8.5. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Pettersson Landgren, Ludvig, 2023. Secrets of the Seeds : exploring the relationship between seed morphology and seed quality in Lepidium campestre, a novel oil crop for Northern Sweden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Pålsson, Dag, 2023. Kvalitetsförändringar i ’Elise’- äpplen efter öppning av ULO-lager. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Rosenkvist, Magdalena, 2023. Har perenner som rekommenderas för en viss ståndort gemensamma morfologiska karaktärer?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Schultz, Anne, 2023. Odlingsavståndets betydelse för korspollinering i böna (Phaseolus vulgaris) : en nordisk fältstudie baserad på hypokotylfärg som morfologisk markör. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Selander, Sofie and Nordström, Nina, 2019. En pedagogisk och upplevelserik tematrädgård i Carl von Linnés anda : ett teoribaserat gestaltningsförslag till Linnéträdgården i Slottsträdgården, Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Sjöberg, Elfrida, 2014. Rosen i parken - ur ett lekpersspektiv . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Svensson, Linnea, 2022. Genbanksmaterial av ärt och åkerböna : en inventering av tillgängliga växtgenetiska resurser för förädling för svenska förhållanden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Sydh Sjögren, Lucas, 2023. A look into stem rust resistance breeding. First cycle, G2E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Tyllström, Jenny, 2023. Effekter av tre potentiella växtskyddsmedel på Alternaria solani i potatis.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Vamborg, Isabella, 2014. Hur man utformar hälsofrämjande utemiljöer : med rehabiliteringsträdgårdar som förebild. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Öberg, Carina, 2013. Effekter av olika ljuskvalitét på antocyaninkoncentration hos Vaccinium corymbosum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Second cycle, A2E

Abosede, Kayode Opeyemi, 2023. Evaluation of pea accessions for waterlogging and drought tolerance. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Afonso, Abilio Virissimo , 2013. Genetic diversity of local maize (Zea mays L.) germplasm from eight agro-ecological zones in Mozambique. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Ahlqvist, Amanda, 2019. Summer cover crops after harvest of early potatoes control seed weeds. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Almqvist, Anna-Carin, 2013. Biological control of powdery mildew in greenhouse produced cucumber : an evaluation of two microbiological control agents. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Atucha Zamkova, Anastasia Ainhoa, 2017. Phenotyping of barley (Hordeum vulgare) responses to spot blotch caused by different isolates of the fungus Cochliobolus sativus : Searching for resistance sources in barley germplasm. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Awais, Hayder Muhammad, 2014. Effect of co-expression of Spodoptera olfactory receptors on Drosophila odour perception. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Backström, Ida, 2013. Survey of regulations concerning pesticides in Sweden and the EU : cultivation techniques and competition aspects for Swedish onion and apple producer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Bancic, Jon, 2017. Resistance against Dickeya solani in potato with the help of a susceptibility gene. Second cycle, A2E. 2017: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Belsing, Axel, 2021. Swedish wheat in the changing climate : screening for stable spring wheat genotypes from 2017 and 2018 with focus on protein quality for bread-making. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Binti Hanifah, Nurul Atilia Shafienaz, 2022. Exploring growth promoting activity of rhizobacteria : insights into the molecular mechanisms underlying PGPR-plant interactions. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Bogahawatta, Anusha Harshani, 2023. Knockout of transcription factor MYB28 by CRISPR/Cas9 for reducing glucosinolate content in rapeseed (Brassica napus L.). Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Borderie, Loriène, 2021. Sustainable innovations in horticultural production systems : evaluating the decision-making process of the adoption of new practices. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Dhakal, Rishap, 2022. Isolation, protocol optimization and screening of genotypes against net blotch and scald of barley in controlled condition. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Döös, Sophia, 2013. Genetic differences in Lobesia botrana populations : related to host plant or geographic origin?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Enocksson, Anna, 2017. Exploring the producers' perspective on local industry development : a case study of the conditions for blackcurrants, strawberries and arctic raspberries in northern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Fahlgren, David, 2017. Genetic variation in common cattail (Typha latifolia) in southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Hannus, Simon, 2021. The intraspecific drought tolerance of Betula pendula Roth. : ecotypic aptitude as tree selection criteria for the urban landscape. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Holst, Rikard, 2013. Evaluation of transgenic lines of field pepperweed (Lepidium campestre L.). Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Huber, Ottar, 2023. A preliminary study of the potential use of ion exchange resins to remove phenolics and glycoalkaloids from potato Protein Concentrate (Solanum tuberosum L.). Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Ida, Valentin, 2022. Tetraploid and diploid differences in red clover (Trifolium pratense L.) : a study on seed production, pollinators across regions and landscapes, and floral scent. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Issa, Ibrahim, 2022. Multi-environment Screening of Timothy (Phleum pratense) Breeding Material for Better Forage Yield in Sweden.. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Iwata, Masahiro, 2024. Evaluation of novel resins for purification of non aqueous food materials. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Jeppsson, Simon, 2015. Evaluation of two transformation protocols for Crambe hispanica subsp. abyssinica. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Johansson, Szilvia, 2017. Organic vs. conventional : comparative study on pollinating insects and their efficiency in white clover fields. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Jonsson, Edit, 2023. Agroinfection, an alternative to aphid-mediated transmission of Beet mild yellowing virus, for resistance and tolerance screening at DLF Beet Seed. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Kalenius, Robin, 2016. Biological control of thrips with Neoseiulus cucumeris and Orius majusculus in strawberry tunnels. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Kalozoumis, Thomas Marios, 2023. Combining solid digestate with microorganisms and a biostimulant for a potentially enhanced quality of soilless organically grown tomato plants. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Karlström, Amanda, 2015. Evaluation of the effects of the waxy starch mutation and environment on yield and starch functional properties of cassava. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Kleman, Isabella, 2018. The behavioural response of Drosophila suzukii to fermentation products. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Klementsson, Niklas, 2020. Evaluation of sugar beet genes involved in Rhizoctonia solani resistance : utvärdering av sockerbetsgener involverade i Rhizoctonia solani resistens. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Koc, Alexander, 2017. PlantSpec : an R package for interactive analysis of spectral data for highthroughput plant phenotyping. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Kullberg, Rebecka, 2016. Polyphosphate : the impact of polyphosphate on growth and nutrient uptake of Pelargonium x hortorum 'Mårbacka' and Petunia x hybrida 'Origami Watermelon'. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Lind, Olle, 2014. Evaluation of bokashi fermentation leachate as a biofertilizer in urban horticulture : inorganic plant nutrient content in bokashi leachate and its effect as a fertilizer on pak choi. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Lindén, Julia, 2014. Sensory profiling of Swedish white wines and a contextual analysis of Swedish viticulture. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Lodenius, Noomi, 2023. Identifying molecular markers for breeding a future oil crop, Lepidium campestre. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Lundborg, Izabella, 2022. Cover crops for plant protection : Cover crops for control of root pathogenic Plasmodiophora brassicae and the root parasitic nematodes Pratylenchus penetransand Meloidogyne hapla. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Lundgren, Lotten, 2020. Skills and competencies for sustainable food systems : case study of young market gardeners in Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Lundström, Anna, 2017. Effects of different mycorrhizas on the quality of northern highbush blueberries. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Mahkamov, Marufqul, 2013. Analysis of bread making quality parameters of Tajik wheat. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Nordlander, Josefine, 2021. Genetic diversity within Swedish national heritage cultivars of gooseberry, Ribes uva-crispa. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Nyrén, Malin, 2013. Integrerat växtskydd - en del av ett hållbart lantbruk : teoretisk och praktisk genomgång av EU-direktivet 2009/128/EG om hållbart användande av bekämpningsmedel. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Olovsson, Hanna, 2017. Can alteration in host odor blends change the olfactory preferences in Spodoptera littoralis?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Olsson, Niklas, 2016. Lignin degradation and oxygen dependence. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Quach, Judy, 2023. Unusual fatty acids in Lindera seed oil : the role of acyl-CoA:diacylglyceroltransferases (DGATs) on fatty acid composition of triacylglycerol. Second cycle, A2E. Alnarps: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Reyes Estevez, Estefany, 2021. In vitro embryo rescue of interspecific hybrids of Lepidium. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Sahle, Karolina, 2021. The role of fruit and yeast volatiles in mating and oviposition of the invasive fly Drosophila suzukii. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Sarac, Isak, 2016. Explaining population size of the saproxylic beetle Prionus coriarius as a function of available dead wood resources. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Selga, Louise, 2017. Optimization of protoplast methods suitable for transient CRISPR/Cas9 expression in Lepidium campestre. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Silwer, Hanna, 2020. The effect of Arbuscular mycorrhizal fungi and biostimulating algae extract on establishment, growth and development of Vitis vinifera : a field study conducted in Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Sjöstrand, Joakim, 2014. The effect of domestication on insect resistance in cotton : bioassays with the insect herbivores Spodoptera littoralis and Agriotes spp.. Second cycle, A2E. 2014: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Skytte af Sätra, Erika, 2013. The efficiency of the newly launched predatory mite Amblydromalus limonicus : biological control of thrips in cucumber. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Skytte af Sätra, Jonas, 2013. Towards a function for an Arabidopsis protein involved in sucrose dynamics . Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Sundararajan, Poorva, 2024. Spray Induced Gene Silencing in Phytophthora infestans : investigating exogenous dsRNA application for the control of potato late blight. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Swensson Källén, Annika, 2023. Underlying mechanisms behind nitrous oxide emissions in oilseed radish, Raphanus sativus var. oleiformis, and Phacelia tanacetifolia. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Thörning, Rebecca, 2021. Exploring the phenomenon of the Slow Flower Movement : in a Swedish context. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Tönnberg, Victoria, 2016. Evaluation of resistance against fusarium root rot in peas. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Wallman, Dylan, 2017. Investigating germplasm collection and development potential of organic cowpea in Portugal. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Wang, Wanqing, 2021. Transcriptional landscape of receptor : like cytoplasmic kinase genes during rice immunity. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Wyke, Louise, 2013. Differences in host plant preferences and olfactory physiology between populations of the moth Spodoptera littoralis established in Egypt and Benin. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Zivi, Nathan, 2016. Developing species-diagnostic microsatellite markers in Lepidium species. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Ögell Benediktsson, Axel Carl-Vilhelm, 2016. Expression and characterization of phytoglobin genes from sugar beet (Beta vulgaris L.) in tobacco (Nicotiana benthamiana). Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Östberg, Jenny, 2021. Vicia faba determinate and indeterminate inflorescence genotypes : comparison of genetic variation at TFL1 locus. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

This list was generated on Sat Jun 15 03:05:34 2024 CEST.