Home About Browse Search
Svenska


Enocksson, Anna, 2017. Exploring the producers' perspective on local industry development : a case study of the conditions for blackcurrants, strawberries and arctic raspberries in northern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Breeding (from 130101)

[img]
Preview
PDF
64MB

Abstract

Sweden is working on a national food strategy to increase the competitiveness of Swedish agriculture by increasing the competitiveness of the food value chains and increasing the total food production, in relation to consumer demand. As berries are a horticultural product of high consumer demand, and berries are the main horticultural crop in northern Sweden this case study focuses on berry producers in northern Sweden. The study is based on interviews with blackcurrant, strawberry and arctic berry farmers in Norrbotten and Västerbotten, the two northernmost counties in Sweden. It aims to explore the position (opinions and industry position) of the producers in regards to the berry value chains and the knowledge and innovation systems they are a part of, as a strategic area pinpointed in the national food strategy is knowledge and innovation. In order to achieve this the interviews focused on mapping the value chains, exploring the barriers producers experienced in regards to improving their position and the potential the producers saw in regards to changes in the value chain, support system for producers and product based on their berries. The main findings of this case study are that there is a need for common platforms that bring together different
actors in the value chain, and encourages networking and knowledge sharing between them, as well as a stronger support network to capture and help create new knowledge, which is the basis for innovation. There is also a potential for more rural networks, to find new business opportunities for creating added value to consumers by supporting collaborations between for example producers and processors, or producers and tourism agents. The study has also found that there are differences between producers in regards to how they view themselves as producers and in what drives them to produce berries, which influences how likely a
producer is to be innovative and open to new ventures that can help to develop the local industry. In addition to the findings about producers and their roles in value chains, the study has also served as an example of how policies and political decisions can affect value chains and the attitudes of its actors for a long time, as in the case of blackcurrants where the production was promoted by local authorities to later become a part of the deregulation of
markets.

,

Sverige arbetar för en nationell livsmedelsstrategi för att stärka konkurrenskraften hos det svenska jordbruket, genom att öka konkurrenskraften hos livsmedelskedjorna och öka den
totala livsmedelsproduktionen, i förhållande till konsumenternas efterfrågan. Då bär är en trädgårdsprodukt med hög efterfrågan från konsumenterna, och bär är den viktigaste trädgårdsproduktionen i norra Sverige fokuserar denna fallstudie på bärproducenter i norra Sverige. Studien bygger på en kvalitativ metod med intervjuer med svartvinbärs-, jordgubbs och allåkerbärsodlare i Norrbotten och Västerbotten, de två nordligaste länen i Sverige. Den
har som mål att undersöka producenternas position (åsikter och branschposition) rörande bärens värdekedjor och de kunskaps- och innovationssystem de är en del av, då ett strategiskt område i den nationella livsmedelsstrategin är kunskap och innovation. För att uppnå detta fokuserade intervjuerna på att kartlägga värdekedjorna, utforska vilka hinder producenter upplevde stod i vägen för att förbättra deras position och vilken potential producenterna såg
gällande förändringar i värdekedjan, stödsystemet för producenter och produkter baserad på deras bär. De viktigaste resultaten som kom av denna studie är att det finns ett behov av gemensamma plattformar för att sammanföra olika aktörer i värdekedjorna, vilka uppmuntrar
nätverkande och kunskapsutbyte mellan dem, liksom ett starkare stödnätverk för att fånga och bidra till att skapa ny kunskap, vilket i sin tur ligger till grund för innovation. Det finns också en potential för tydligare landsbygdsnätverk, att hitta nya affärsmöjligheter för att skapa mervärde för konsumenterna genom att stödja samarbeten mellan till exempel producenter och förädlare, eller producenter och turismaktörer. Studien fann också att det finns skillnader mellan producenter när det gäller hur de betraktar sig själva som producenter, och i vad som
driver dem att producera bär, vilket påverkar hur sannolikt det är för en producent att vara innovativ och öppen för nya satsningar som kan hjälpa till att utveckla den lokala branschen. Utöver resultaten om producenterna och deras roller i sina värdekedjor har studien också visat på hur politik och politiska beslut kan påverka värdekedjor och attityderna hos deras aktörer under lång tid, som i fallet med svarta vinbär där produktionen främjades av lokala
myndigheter för att senare bli en del av marknadsavregleringen.

Main title:Exploring the producers' perspective on local industry development
Subtitle:a case study of the conditions for blackcurrants, strawberries and arctic raspberries in northern Sweden
Authors:Enocksson, Anna
Supervisor:Spendrup, Sara and Byström, Sara
Examiner:Ekelund Axelson, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)
Keywords:producers, knowledge and innovation systems, strategy, value chain, industry development, processing, blackcurrant, strawberry, arctic raspberry, Sweden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6717
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6717
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Production economics
Language:English
Deposited On:17 Aug 2017 13:56
Metadata Last Modified:18 Aug 2017 04:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics