Home About Browse Search
Svenska


Skytte af Sätra, Erika, 2013. The efficiency of the newly launched predatory mite Amblydromalus limonicus : biological control of thrips in cucumber. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Breeding (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In this study, the efficiency of a newly launched predatory mite, Amblydromalus limonicus, has been
examined for its potential to use as a biological control agent in cucumber production. A. limonicus
can be used for biological control of two thrips species, Frankliniella occidentalis and Thrips tabaci.
Field trials were conducted in greenhouses of two conventional cucumber growers in Scania, the
southern part of Sweden. The basic control agent used against thrips was the predatory mite
Amblyseius swirskii. In selected areas, additional A. limonicus was released. A. limonicus were
released twice after the transplantation of the second crop in a dose of 100 predatory mites per
square meter, with a two week interval. The thrips population was monitored in three ways during
the season; counting of trips caught on blue sticky traps and counting of thrips found in the flowers
and on the leafs. The results indicate that the thrips population on plants decreased when both
predatory mites, A. swirskii and A. limonicus, were released. The overall low thrips infestation may
have contributed to a negative interaction between A. swirskii and A. limonicus, due to cannibalistic
behavior. Following the second release of A. limonicus, a lower total density of predatory mites were
found. The area treated with only A. swirskii had a higher total predatory mite density which
indicates that A. swirskii is efficient at this level of pest infestation. One of the growers leaves the
greenhouse empty for two weeks between the two cultures. Following this period the population of
F. occidentalis decreased to a low level. This raises the question whether this kind of treatment can
be useful in an integrated pest management strategy.

,

Målet med denna studie har varit att utvärdera effektiviteten hos ett nylanserat rovkvalster,
Amblydromalus limonicus, som biologisk kontroll mot trips i konventionell gurkodling. A. limonicus
användes för biologisk kontroll mot två tripsarter, Frankliniella occidentalis och Thrips tabaci.
Fältförsök har gjorts under säsongen 2012 hos två växthusodlare i Skåne som bedriver konventionell
gurkodling. Som basprodukt i bekämpning av trips användes rovkvalstret Amblyseius swirskii. Utvalda
ytor behandlades även med A. limonicus. A. limonicus sattes ut i en dos om 100 rovkvalster per
kvadratmeter vid två tidpunkter, med två veckors intervall. Tripspopulationen studerades under
säsongen genom att räkna antalet trips som fastnat på blå klisterskivor som var placerade i varje
växthus samt att räkna antalet trips på blad och i blommor. Resultaten indikerar att
tripspopulationen på plantorna minskar när A.swirskii sätts ut och att den inte påverkas vidare av A.
limonica. Efter andra utsättningen av A. limonicus hade de områden som enbart var behandlade med
A. swirskii fler rovkvalster. Den större populationen av rovkvalster antas bero på det överlag låga
tripsangreppet vilket kan ha medför en negativ interaktion mellan A. swirskii och A. limonicus, i form
av kannibalism. Sammantaget indikerar resultaten att A. swirskii är tillräcklig vid tripsangrepp i denna
storlek. Den ena odlaren tömmer sitt växthus under två veckor mellan de två odlingskulturerna. Efter
denna period minskade tripspopulationen drastiskt. Det är därför intressant att ställa frågan huruvida
den typen av behandling skulle kunna tillämpas i ett integrerat växtskyddsprogram.

Main title:The efficiency of the newly launched predatory mite Amblydromalus limonicus
Subtitle:biological control of thrips in cucumber
Authors:Skytte af Sätra, Erika
Supervisor:Rur, Mira
Examiner:Rämert, Birgitta
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)
Keywords:Biological Control, Amblydromalus limonicus, Frankliniella occidentalis, Cucumber
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2058
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2058
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Protection of plants - General aspects
Language:English
Deposited On:28 Feb 2013 07:14
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics