Home About Browse Search
Svenska


Holst, Rikard, 2013. Evaluation of transgenic lines of field pepperweed (Lepidium campestre L.). Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Breeding (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The worldwide industrial demand of energy, often in form of fossil fuel, is continuously growing and at the same time these resources are coming to an end (Hamamre, 2013). The interest and focus in renewable sources are then more important than ever and plants are suggested to be a good
alternative for production of raw material for industrial purposes (Nilsson et al., 1998). But the world is also facing an increasing world population which also increase the nutritional needs, plants therefore need to be suitable for both industrial and nutritional purposes. To achieve this, common plants need to be improved but it also need new potential crops to be developed and introduced
(Carlsson et al., 2009). Modern technology like gene engineering is an important tool to achieve these challenges (Carlsson et al., 2011).

This work focused on analyzes and evaluation of different transgenic lines of field pepperweed (Lepidium campestre L.). Field pepperweed has traditionally been seen as a weed in the agriculture sector but is in these days less common and most frequent along railway stations and ruderal areas (Lagerberg, 1958). The field pepperweed were bred with 3 different goals to (i) increase the rather low seed oil content, which is around 20% (Nilsson et al., 1998), (ii) reduce the pod shatter sensitivity and (iii) optimize the fatty acid profile of the seed oil. Different transgenic
lines were evaluated through DNA analysis (PCR, Southern blot) and oil analysis. The DNA analysis showed that the new traits could both be detected through PCR and Southern blot. The oil analysis also showed that the oil content could be increased through overexpression of both WRI1
and hemoglobin like genes with up to 25 % compared to the non-transgenic lines which resulted in a total oil content of over 27 % (27.34 %).

To optimize the breeding procedure different tests were arranged due to easier distinguish transgenic plants from non-transgenic plants through both finding suitable kanamycin concentration and through detection with red fluorescent protein.

,

Det världsvida industriella behovet av energi och oftast i form av fossila bränslen ökar stadigt samtidigt som de begränsande resurserna börjar sina (Hamamre, 2013). Intresse och fokus på förnyelsebara alternativ är därför viktigare än tidigare och växter anses vara bra alternativ för produktion av råmaterial för industriella ändamål (Nilsson et al., 1998). Men världen möter också en växande population vilket också ökar efterfrågan på föda. Växter måste därför vara anpassade för både industriella och näringsändamål. För att uppnå detta måste vanliga grödor förbättras samt nya grödor utvecklas introduceras (Carlsson et al., 2009). Modern teknologi som genmodifiering är
viktiga redskap för att klara dessa utmaningar (Carlsson et al., 2011).

Detta arbete fokuserade på att analysera och utvärdera olika transgena linjer av fältkrassing (Lepidium campestre L.). Fältkrassing har traditionellt setts som ogräs i jordbrukssammanhang men är nuförtiden mer sällsynt och förekommer vanligen vid järnvägsstationer och ruderatmarker.
Fältkrassing förädlades med tre olika mål (i) öka den relativt låga oljehalten, som är ungefär 20 %
(Nilsson et al., 1998), (ii) reducera skördeförluster via dråsning samt (iii) optimera fettsyrasammansättningen i fröoljan. Olika transgena linjer var sedan utvärderade genom DNAanalyser (PCR, southern blot) samt oljeanalyser. DNA-analyserna visade att de nya egenskaperna
kunde både kunde upptäckas med hjälp av PCR och southern blot. Oljeanalyserna visade även att oljehalten kunde ökas både genom överuttryck av WRI1 samt hemoglobinliknande gener med upp till 25 % jämfört med icke-transgena linjer vilket resulterade i en total oljehalt på över 27 % (27,34
%).

För att optimera förädlingsdelarna utfördes även olika test för att utskilja transgena plantor från icke-transgena plantor genom att hitta lämplig kanamycin-koncentration samt urskiljning med hjälp av röd fluorescens protein.

Main title:Evaluation of transgenic lines of field pepperweed (Lepidium campestre L.)
Authors:Holst, Rikard
Supervisor:Zhu, Li-Hua and Ivarson, Emelie
Examiner:Hofvander, Per
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)
Keywords:field pepperweed, transgenic, WRI1, oil content, PCR, Southern blot, vernalization
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2984
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2984
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant genetics and breeding
Language:English
Deposited On:20 Jan 2014 10:14
Metadata Last Modified:24 Jan 2014 13:52

Repository Staff Only: item control page