Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W |
Number of items: 62.

A

Andersson, Elin, 2016. Kvicksilver, kadmium och zink i avfall som frbrnns i Kiruna kraftvrmeverk. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Andr, Hanna and Bondesson, Agnes, 2014. Hur en kad marktemperatur pverkar fotosyntes och markrespiration i en boreal skog. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Areskog, Jacob, 2016. Orsaker till ssongsvariation av arsenik i Lillesjn. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Asklf, Ylva, 2013. Hur kan ett varmare klimat pverka cyanobakteriers tillvxt?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Axelson, Siri, 2014. Perfluoroalkyl substances in Arctic birds : a comparison between glaucous gulls and black guillemots from Svalbard. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Axelsson, Anna, 2016. Vilka tgrder kan vidtas fr att frebygga fgelkollisioner vid Trollhttan-Vnersborgs flygplats?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

B

Berglund, Mikaela, 2017. LCA av innovative matsvinnsentreprenrer : en studie ur ett socialt- och miljperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Bergqvist , Anna and Eitrem Holmgren, Katrin and Rylander , Pehr, 2012. Impacts of saline water intrusion on the daily lives in the Mekong Delta Viet Nam. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Bladh, Maja, 2018. Hllbar hsthllning p naturbruksgymnasier : nulge och utvecklingsmjligheter i undervisningen, med fokus p nringslckage frn hagar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

C

Carlsson, Cecilia, 2015. Trd och buskar i naturbetesmarker : miljstdens effekt p den biologiska mngfalden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Carlsson, Daniel, 2019. Anvndning av telkameror fr att uppskatta antalet slar i fjordarna innanfr Orust : en metodutvrdering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Cederholm, Tina, 2012. Use and competition at artificial feeding sites : the roe deer and fallow deer case. First cycle, G2E. Grims: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Cederlf, Lina and Norrman, Linda, 2013. A sweet future? : an agroecosystem analysis of strawberry farms in northern Nicaragua. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

D

Dacke, Eleonor, 2018. Markfuktighetsfrhllanden och jordartsfrdelningens pverkan p kvve- och fosforfrluster frn skog och sankmark. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Doolke, Philippa, 2013. Elfrbrukning vid uppfrande av Rosenborg 3 : identifiering och kartlggning av nyckelkomponenter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Dunder, Linda, 2013. Optimerad hygienisering vid kompostering av avloppsslam. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

E

Elwing, Thomas, 2016. Att gro eller inte gro : en studie i temperaturens pverkan p groningen hos soja. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Eriksson, Adam, 2016. Variationer i lslighet (Kd) inom Kindla och dess beroende av pH. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Eriksson, Elin, 2016. Revidering av bedmningsgrunder fr fosfor i nringsfattiga sjar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Erlv, Frida, 2018. Vxthusgasutslpp frn fluglarvskompostering med den amerikanska vapenflugan (Hermetia illucens). First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

F

Forsell, Kristin, 2014. Freshwater pearl mussel as indicators of Swedish streams - a comparison between freshwater pearl mussel and biological quality elements. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

From, Jonte, 2017. Fracking : is it worth the risk?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

G

Goossens, Eline, 2018. Size detection limits of spICP-MS for analysis of nanoparticles in environmental media. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Gustafsson, Lydia, 2013. Finspngsarnas vattenrd : en studie av kommunikation, engagemang och delaktighet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

H

Hanson, Patrik, 2015. Pverkan p Valbosen frn verksamheter inom Svedens industriomrde samt nrliggande omrden : hot mot grundvattnets kvalitet och kvantitet?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Hansson, Emma, 2016. Matsvinn p frskolor : en fallstudie av kvantiteter och orsaker i Knivsta kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Hedenborg, Amanda, 2016. Zinc tolerance of freshwater diatoms isolated from sites with zinc pollution; and pH effect on zinc toxicity. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Hedlund, Johanna, 2012. Uppfljning av betydande miljpverkan av planer och program : fallstudie av Ume kommuns uppfljningsarbete. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hiltunen, Evelina, 2018. Pverkar klimatfrndringen trofisk fraktionering av C och N mellan vxt och konsument i stvattenekosystem?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Hjalmarsson, Hannah, 2018. Konsumtionslandet - dr tillfredsstllelsen r ett faktum : en kvalitativ intervjustudie av konsumtionsbeteende. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

J

Jarvis, Hannah, 2016. Sopsortering som exempel p ekologisk modernisering : en kritisk fallstudie av sopsorteringen i Smaragden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jivemark, Frida, 2018. LCA av snstr : Jmfrelseanalys av snstr av salix respektive plast. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Johansson, Amelie, 2015. Kan arbetet i 8-fjordar klassas som ekosystembaserad fiskfrvaltning? : en bedmning utifrn EBFF-kriterier samt frslag p indikatorer fr ekosystemets status. First cycle, G2E. regrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Johansson, Linda, 2014. Salinity effects on cadmium concentrations in blue mussels in the Baltic Sea. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Jrblad, Lisa, 2018. Kalkningens pverkan p vxthusgasemissioner frn odlad torvjord. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

L

Larsson, sa, 2018. Nutrient concentrations before and after the Focus on Phosphorus project in E23 catchment. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Lundberg, Ida, 2016. Miljkonsekvensbeskrivningens roll i versiktsplaner : en granskning med fokus p transparens, integrering och avvgningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundgren, Mathilda, 2016. Samband mellan nringsmnen och vxtplankton i nringsfattiga kvve- och fosforbegrnsade sjar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Lundqvist, Anders, 2016. Evaluating zinc content in aquatic ecosystem by estimating the responses of diatom biofilm to environmental and biological variables. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

M

Mattisson, Emmy, 2015. Att mta matsvinn i skolkk : en jmfrande studie av 13 metoder att mta matsvinn. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Mattsson, Andreas, 2018. Vxthusgasutslpp vid sandinblandning i torvjordar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

N

Nystrm, Jennifer, 2017. Frysning av vattenprover effekt p vattenkemiska tidsserier. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Nslund, Jenny, 2017. Analys av varfr sjar klassats till dlig ekologisk status : rapporterade enligt vattendirektivet 2015. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

O

Orvestedt, Sofie, 2013. Ut ur stersjn genom vassen : beskrivning av vergdningsproblematiken samt optimering av en reningsmetod genom skrd av vattenvxter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

P

Palmquist, Saga, 2016. Orust : en klimat- och energineutral ? : mjligheter och hinder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Persson, Magnus, 2015. ggsvinn i livsmedelsbutik : en fallstudie av svinn och effekten av en frlngd frsljningstid. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Pettersson, Elvira, 2014. Giftfria frskolor : inventering av frskolor och tgrdsfrslag till minskad exponering fr hlsoskadliga mnen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

R

Rakovic, Jelena , 2014. Effects of the carotenoid inhibiting herbicide diflufenican on the photosynthesis of benthic algae. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

S

Schtz, Johanna, 2013. Water quality in Malawi : effluent water from a matchstick factory in Blantyre. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Sidenqvist, Andreas , 2014. Inventering av bergborrade brunnar fr dricksvatten i omrde med risk fr salt grundvatten : en utredning av grundvattensituationen i Vreta-Ytterns i Uppsala kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Sjberg, Emilia, 2012. Livsmedelssvinn i butikers miljmrkning : kriterier som kan leda till ett minskat svinn. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Stjernborg, Michaela, 2017. Ekologisk klassificering av kustvattenfrekomster : en analys med fokus p dlig ekologisk status. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Stoltz, Lisa, 2018. Behovsstyrd insamling av matavfall fr biogasproduktion i regioner med stor del glesbygd. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Strm, Josabeth, 2016. The impact of phosphorus and temperature on the toxicity of zinc on benthic diatom. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Sdergren, Sebastian, 2014. Kan utbredningen av syrefattiga bottnar pverka Hanbuktens ekosystemtjnster och dess vrden? : vad kan gras fr att motverka utbredningen?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

T

Taylor, Sofie, 2015. Sedumtaks kolinlagrinspotential p rsbasis. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

U

Unnsteinsdttir, Sunn sk, 2013. Biodiesel, framtid och mjligheter p Island. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

V

Vesterberg, Isabell, 2018. Enskilda avlopp : problematik ur miljsynpunkt samt kommunens roll och utmaningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Vesterberg, Jessica, 2014. Wood pellet as an alternative cooking fuel in Mozambique : emission performance of a wood gasification stove. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

W

Wlinder, Maria, 2016. Modeling of Perfluoroalkyl Substance Adsorption to an Ion Exchanger using PHREEQC. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

sterlund, Kristian, 2013. Temperaturens och den fotosyntetiskt aktiva strlningens effekt p avgng och inlagring av kol p en dikad torvjord . First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

stlund, Anna, 2013. Kalkningens pverkan p fosforlslighet : skakfrsk baserade p tv svenska lngliggande kalk- och fosforgdslingsfrsk. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

This list was generated on Tue Dec 6 01:07:41 2022 CET.