Home About Browse Search
Svenska


Hjalmarsson, Hannah, 2018. Konsumtionslandet - där tillfredsställelsen är ett faktum : en kvalitativ intervjustudie av konsumtionsbeteende. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
460kB

Abstract

Är konsumtionssamhället evigt? Om så är fallet behöver vi ta fram strategier som ser till att påverkan från konsumtionen i konsumtionssamhället inte fortsätter påverka miljön negativt. Utvinningen och tillverkningen av resurser för att producera de produkter vi konsumerar har en negativ effekt. Konsumtionen av produkten har också en negativ effekt eftersom ökad efterfrågan skapar ett ökat utbud. Syftet med den här studien är att ta reda på vad konsumtionen betyder för konsumenten och på så sätt komma fram till varför vi konsumerar som vi gör.

“Att köpa eller att inte köpa - det är frågan”

Genom att intervjua sju personer om känslor och tankar kring deras konsumtion av kläder ska slutsatser kunna dras som besvarar den här frågeställningen. Resultatet visade att flera intervjupersoner införskaffar kläder för att det skänker tillfredsställelse och glädje, av ren vana, för att de inspirerats av någon, för att skapa en identitet eller helt enkelt för att de är på bra humör. Det framkom också att själva köpprocessen är mindre attraktiv än det materiella som erhålls av konsumtionen. Detta visar på att nya kläder har en betydande påverkan på dessa personers lycka och välmående medan själva processen med att köpa kläder inte är lika viktig för individen. Även om köpprocessen inte verkar vara det främsta målet med konsumtionen så har den dock betydelse för vissa intervjupersoner, bland annat som en social aktivitet och som ett sätt att stärka sociala band.

,

Is the consumption society eternal? If so, we need to work on strategies to make sure that the consumption impact within this consumption society does not continue to affect the environment negatively. The extractions of resources needed to produce the products we consume has a negative effect. The production of the products we consume has a negative effect. The consumption of the product also has a negative effect since a higher demand creates a higher supply. The purpose with this study is to find out what consumption means to the consumer and thus find out why we consume the way we do.

“To buy or not to buy - that is the question”

By interviewing seven persons about their feelings and thoughts regarding their consumption of clothes, the issue should be addressed. The result showed that several interviewees acquire clothes in order to get satisfaction, happiness, by habit, because of inspiration, to create an identity or simply because they are in a good mood. It also appeared that the “process of buying” is less attractive than the material that is obtained when consuming. This shows that new clothes have a great impact on the interviewees happiness and prosperous while the process of buying itself is less important to the individual. Even if the process of buying does not appear to be the main goal with the consumption, it has meaning for some interviewees, both as a social activity but also as a way of strengthening social bonds.

Main title:Konsumtionslandet - där tillfredsställelsen är ett faktum
Subtitle:en kvalitativ intervjustudie av konsumtionsbeteende
Authors:Hjalmarsson, Hannah
Supervisor:Hallgren, Lars
Examiner:Joosse, Sofie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:konsumtion, beteende, miljöpåverkan, kvalitativa intervjuer, konsumtionssamhälle, kläder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9421
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9421
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Jun 2018 10:38
Metadata Last Modified:20 May 2020 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics