Home About Browse Search
Svenska


Bladh, Maja, 2018. Hållbar hästhållning på naturbruksgymnasier : nuläge och utvecklingsmöjligheter i undervisningen, med fokus på näringsläckage från hagar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
781kB

Abstract

Övergödningen i Östersjön är ett stort problem. Alla länder runt om detta hav behöver gemensamt jobba för att minska övergödningen för att i sin tur främja ett livskraftigt ekosystem. En stor del i detta har länge varit, och är fortfarande, begränsningar av påverkan från jordbruket. På senare år har hästhagars näringsläckage och bidrag till övergödningen uppmärksammats och flera studier tyder på att det är av avsevärd storlek. Hästnäringen består till betydande del av verksamheter som ligger utanför jordbrukssektorn. Detta bidrar till att hästhållare inte tar del av information på samma sätt som lantbrukare och deras verksamheter regleras inte heller med samma typ av krav. I takt med att hästarna i Sverige ökar, ökar också behovet av att kunskap kring hästhållningens miljöpåverkan, både positiv och negativ, når fram till alla Sveriges hästhållare. I detta arbete har undervisningen av naturbruksgymnasiers hästelever undersökts, både huruvida de lär sig om näringsläckage från hästhagar och om det finns möjligheter till utveckling. Dessa elever är en viktig målgrupp för kunskap om miljömässigt hållbar hästhållning då flera av dem senare kommer att vara aktiva i häststallar runt om i Sverige på olika sätt, som yrkesverksamma eller med stallet och hästar som fritidsintresse. Personer med olika befattningar på några av Sveriges naturbruksgymnasium har i detta arbete svarat på en enkät och en del har blivit intervjuade via telefon. Hästeleverna lär sig till viss del om näringsläckage från hästhagar, men det finns utrymme för utveckling. Det finns konkreta förslag på hur denna utveckling skulle kunna ske och det handlar både om vidareutbildning av personal samt färdigställt material anpassat till eleverna att använda i undervisningen.

,

The eutrophication of the Baltic Sea is a vast problem. All countries around the sea need to work coactively to reduce the eutrophication in order to benefit a viable ecosystem. Decreasing the impact from the agricultural sector is a great part of this work and has been for a long time. Awareness about the impact of horse keeping, in form of nutrient leaching from paddocks, have recently been increasing and multiple studies indicates that it is of importance. Horse keeping is seldom seen as a part of the agriculture sector. This contributes to people keeping horses not taking part of information to the same extent as farmers do and the same type of detailed regulatory framework does not regulate their business. As the number of horses in Sweden increases, the necessity of reaching out with knowledge about the environmental impact of horse keeping, both positive and negative, to the people keeping horses increases. This work has inquired into the education of the students at the Natural Resource Programme studying horse keeping. It has investigated whether they learn about nutrient leaching from horse paddocks and if there are possibilities for development. These students play an important role in this matter since many of them later on will be active in stables around Sweden, either as professionals or with horses as a hobby. Staff with different types of positions from a number of Swedish schools giving the Natural Resource Programme answered a survey and some of them were interviewed by phone. Pupils studying horse keeping partly learn about nutrient leaching from horse paddocks, but there is potential for development. Several proposals about how this could be done were identified during the study, which include further education of teachers and teaching material matched to these students to use during lectures.

Main title:Hållbar hästhållning på naturbruksgymnasier
Subtitle:nuläge och utvecklingsmöjligheter i undervisningen, med fokus på näringsläckage från hagar
Authors:Bladh, Maja
Supervisor:Aronsson, Helena
Examiner:Mårtensson, Anna
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2018:11
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:övergödning, utbildning, elever, rasthagar, beteshagar, fosfor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9562
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9562
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Education
Animal husbandry
Pollution
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2018 06:19
Metadata Last Modified:20 May 2020 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics