Home About Browse Search
Svenska


Österlund, Kristian, 2013. Temperaturens och den fotosyntetiskt aktiva strålningens effekt på avgång och inlagring av kol på en dikad torvjord . First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The decomposition of organic carbon in drained peat soils is a major source of carbon di-oxide in Sweden. A big part of these drained peat soils are used in agriculture and it is a big challenge to slow down their decomposition. It has earlier been thought that less tilling and higher water table levels would decrease the activity of soil microbes and thereby the decomposition, but recent experiments has showed that this has little or no effect.
In this bachelor thesis a field experiment was made on drained peat soil with ley, outside Björklinge, Uppsala municipality, Sweden. The experiment was carried out in May 2011. The objective was to develop a method to examine how the net exchange of carbon diox-ide from plant covered peat soil is affected by temperature and photosynthetically active radiation (PAR). Soil respiration (RTOT) and net ecosystem exchange (NEE) was measured with manual and automatic soil respiration chambers. RTOT was measured with opaque chambers while NEE was measured with transparent chambers to allow photosynthesis to occur. From the acquired data values of carbon dioxide emissions the size of photosynthe-sis (PG) was calculated. At the second half of the experiment period, one of the automatic lysimeters was equipped with light dimming net hoods. This was made to make it possible to calculate the influence of PAR on NEE.
There was an apparent correlation between soil temperature and RTOT and PAR and pho-tosynthesis.

,

Nedbrytning av organiskt kol i dränerade torvjordar är en stor källa till utsläpp av koldi-oxid i Sverige. En stor del av de dränerade torvjordarna används som jordbruksmark. Att bromsa nedbrytningen i dessa torvjordar är en stor utmaning. Tidigare har man trott att minskad jordbearbetning och högre grundvattennivåer skulle kunna minska markorgan-ismernas aktivitet och därmed nedbrytningen av torvjorden; försök har dock visat att dessa åtgärder har begränsad eller ingen effekt.
I denna kandidatuppsats gjordes ett fältförsökt på en vallbeväxt dränerad torvmark utan-för Björklinge i Uppsala kommun. Undersökningarna genomfördes i Maj 2011. Syftet var att utveckla en metod och för att undersöka hur nettoutbytet av koldioxid på en bevuxen torvjord påverkas av temperatur och fotosyntetiskt aktiv strålning (PAR). Markrespiration (RTOT) och ekosystemets nettoutbyte (NEE) mättes med hjälp av manuella och automatiska kammare. RTOT mättes med mörka kammare medan NEE mättes med transparenta kam-mare. Från insamlade data över koldioxidemissioner kunde sedan storleken på fotosynte-sen (PG) beräknas. Vid försökets andra hälft mätte två automatiska mätstationer med trans-parenta huvar, detta för att kunna beräkna PAR:s inverkan på NEE.
Ett tydligt samband mellan marktemperatur och RTOT samt PAR och PG kunde påvisas.

Main title:Temperaturens och den fotosyntetiskt aktiva strålningens effekt på avgång och inlagring av kol på en dikad torvjord
Authors:Österlund, Kristian
Supervisor:Berglund, Örjan
Examiner:Berglund, Kerstin
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2013:07
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:torv, markrespiration, NEE, fotosyntes
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2112
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2112
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil chemistry and physics
Soil biology
Research methods
Language:Swedish
Deposited On:21 Mar 2013 15:28
Metadata Last Modified:21 Mar 2013 15:28

Repository Staff Only: item control page