Home About Browse Search
Svenska


Elwing, Thomas, 2016. Att gro eller inte gro : en studie i temperaturens påverkan på groningen hos soja. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
478kB

Abstract

Med ett klimat i förändring kommer nya utmaningar för svenska jordbruket i form av hur det bäst utnyttjar en längre växtsäsong och hur det anpassar sig till en annorlunda väderlek. Ett led i anpassningen är att utöka den inhemska sojaproduktionen. Soja har lägre behov av kvävegödsling och kan minska behovet av gödsling för efterkommande grödor. Grödan är också ett livsmedel med bland annat högt proteininnehåll och flera viktiga mineraler. Denna studie undersökte hur temperatur påverkade groningen hos fyra olika sojasorter, Be Sweet, Envy, Midori Giant och SL. Sorterna såddes i två jordar, vid fyra temperaturer (5, 10, 15 och 20°C) och i två omgångar med olika inledande förhållanden. I första omgången såddes Be Sweet, Envy och SL i alla fyra temperaturerna. SL var den sort som grodde mest med över 90 % groning i de tre högre temperaturerna och 78 % i den lägsta. Be Sweet grodde i liten mängd och Envy grodde inte alls. I andra omgången utnyttjades de tre högsta temperaturerna och då inkluderades även sorten Midori Giant. Även i andra omgången var SL överlag den sort som grodde mest, följt av Midori Giant. I 10°C grodde 64 % för SL, i 15°C 89 % och i 20oC grodde 96 %. För Midori Giant var andelen grodda vid motsvarande temperaturer 71 %, 82 % och 87 %. Även i andra omgången grodde Be Sweet i liten mängd och Envy inte alls. Resultaten från studien modellerades i statistikprogrammet JMP. Resultatet visade att temperatur är en viktig faktor för groning och att ena jorden i studien hade en större positiv inverkan på groningen än den andra. Slutsatsen blev att högre temperatur ger större mängd grodda frön och att av de fyra observerade sorterna av soja var SL den som grodde mest.

,

As the climate changes, Swedish agriculture faces new challenges; primarily how to best take advantage of a longer growing season and how to best adapt to different weather. One step towards adaptation is to increase the national soy production. Soy has a lower need for nitrogen fertilizing and decreases the need for following crops to be fertilized. Soybean is also a food with, among other perks, a high amount of protein and several important minerals. This study focused on how temperature affected the germination of four types of soy: Be Sweet, Envy, Midori Giant and SL. The seeds were sown in two kinds of soil and four temperatures (5, 10, 15 and 20°C). Two batches with different initial conditions were used. The first batch included Be Sweet, Envy and SL, sown in all four different temperatures. SL was the type which grew the most with over 90 % germination in the three warmer temperatures and 78 % in the coldest. Only a small amount of Be Sweet germinated, with Envy failing to germinate altogether. All four kinds of soy were included in the second batch, but no seeds were sown in 5°C. As with the first batch, SL proved to be the type which germinated with the highest frequency, followed by Midori Giant. 64 % of SL germinated in 10°C, 89 % in 15oC and 96 % germinated in 20oC. For Midori Giant the amount of germinated seeds for each corresponding temperature were 71 %, 82 % and 87 %. Only a small amount of Be Sweet germinated, with Envy once again not germinating at all. The results from the study were modelled in the statistics program JMP. The model showed that temperature is an important factor for germination and that one of the soils had a larger positive effect on the germination than the other. It can be concluded that increased temperature increases the amount of germinated seeds and that amongst the four observed kinds of soy were SL the one which germinated the most.

Main title:Att gro eller inte gro
Subtitle:en studie i temperaturens påverkan på groningen hos soja
Authors:Elwing, Thomas
Supervisor:Mårtensson, Anna and fogelberg, fredrik
Examiner:Stenberg, Bo
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2016:17
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:jord, edamame, lantbruk, klimatanpassning, frö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6044
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6044
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Seed production and processing
Language:Swedish
Deposited On:01 Nov 2016 16:10
Metadata Last Modified:01 Nov 2016 16:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics