Home About Browse Search
Svenska


Areskog, Jacob, 2016. Orsaker till säsongsvariation av arsenik i Lillesjön. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sweden has established 16 environmental quality objectives to attain a sustainable development, one of them is A Non-Toxic Environment. The county administrative board of Jönköping is working together with Nässjö county in harmony with the directions from the environmental quality objective to remediate the contaminated area in Grimstorp, Nässjö county. The contamination erupts from a wood preserva-tion operation whereas the use of toxic substances such as arsenic and polycyclic aromatic hydrocarbons has severely contaminated the soil. Large amounts of arse-nic have found its way to the closely situated Lillesjön. The arsenic content of the lake water is displaying a yearly seasonal pattern with the highest concentrations, around 8 µg/L, in August and September. Nässjö county has proposed to biomanipulate the lake in order to reduce the resuspension of arsenic containing sediments. The objective of this bachelor thesis is to investigate, through literature and measurements of parameters in Lillesjön during March 2010 to December 2011, if there is an alternative or additional mechanism to resuspension that is causing the release and seasonal pattern of arsenic in Lillesjön. Covariance and positive significant correlations were found between arsenic-iron, arsenic-manganese and arsenic-phosphorus, which together with measured oxygen-saturation in the lake, implies an anaerobic mechanism for the release and seasonal variation of arsenic in Lillesjön. No significant correlations were found between turbidity and other parameters which implies that the water’s clarity, and thus the particle content, was not related to the arsenic content of the water. Before the assessed biomanipulation an experimental set-up with sediment samples from Lillesjön incubated under differing chemical conditions should be executed in order to confirm an anaerobic release mechanism of arsenic.

,

Sverige har satt upp 16 nationella miljökvalitetsmål för en hållbar samhällsutveckl-ing, ett av dessa är Giftfri miljö. Mot bakgrund av miljömålet jobbar Länsstyrelsen i Jönköpings län tillsammans med Nässjö kommun och Naturvårdsverket med att identifiera och sanera den mark i Grimstorp, Nässjö kommun, där en tryckimpreg-neringsverksamhet förorenat marken med främst arsenik och polycykliska aroma-tiska kolväten. Läckage av föroreningar har skett till intilliggande Lillesjön där halten arsenik i vattnet uppvisar en säsongsvariation under året med högst halter i augusti och september på omkring 8 µg/L. För att minska resuspensionen av arse-nikhaltiga sediment i Lillesjön har det föreslagits att en biomanipulation av sjön ska utföras. Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka, med stöd av litteratur och mätningar utförda i Lillesjön mellan mars 2010 och december 2011, om det finns en ytterligare eller alternativ mekanism till resuspension som kan förklara arseniks frigörelse och säsongsvariation i Lillesjön. Samvarians och signifikanta positiva korrelationer mellan arsenik-järn, arsenik-mangan och arsenik-fosfor tillsammans med mätningar av syremättnad i Lillesjön tyder på en anaerob mekanism för arseniks frigörelse. Ingen signifikant korrelation mellan turbiditet och övriga parametrar fanns vilket tyder på att vattnets grumlighet, och således dess partikelhalt, inte är kopplat till halten arsenik. Innan den föreslagna biomanipuleringen kan en försöksuppställning med sedimentprover från Lillesjön sättas upp där halten arsenik mäts under olika kemiska förhållanden för att kunna bekräfta en anaerob mekanism för arseniks frigörelse.

Main title:Orsaker till säsongsvariation av arsenik i Lillesjön
Authors:Areskog, Jacob
Supervisor:Berggren Kleja, Dan and Lindell, Måns
Examiner:Gustafsson, Jon-Petter
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2016:08
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:förorenad sjö, anaerob mekanism, restaurering, Giftfri miljö, bioturbation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5547
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5547
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Pollution
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2016 13:44
Metadata Last Modified:08 Jul 2016 13:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics