Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 80.

Adolfsson, Lena, 2008. The impact of agroforestry and other landuses on soil functional capacity. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Almqvist, Hanna and Carlevi, Maria, 2008. Vattendraget p Kbo golfbana : en kartlggning som ett steg i golfklubbens miljarbete. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Anderson, Maria, 2008. lfiskefrbudet : en underskning av olika aktrer och olika aktrers sikter p frvaltning, kommunikation och framtiden inom svenskt lfiske. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Helena, 2008. Jordbrukets pverkan p stersjn : en jmfrelse av indikatorer fr att beskriva nringsbelastningen. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences

Andersson, Peter, 2007. Miljbedmning av mark- och vattenresurser i kommunal versiktsplanering : en fallstudie av en del av planprocessen i Tierps kommun. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences

Arbjrk, Christina, 2004. Effects of the insecticide Deltamethrin on benthic macroinvertebrates field and laboratory studies. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

Astner, Linda, 2003. Miljutredning fr NFB Transport Systems. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

Backlund, Ingegerd, 2007. Askterfring i Jmtland : biobrnslets och askans innehll av tungmetaller relaterat till markernas geokemi. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Soils

Bager, Helena, 2005. Un inventario de productos forestales no maderables usados por los pobladores en la zona de amortiguamiento de un parque nacional en la Amazonia Peruana : una apreciacin de la subsistencia y la ecologia. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Bergkvist, sa, 2002. Sm skogliga vattendrag i Vrmland : generell beskrivning, frekomst av traktorspr samt sprens inverkan p bottenfaunan. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Soils

Bernhardsson, Gabriel, 2008. Sidvallsngar i Vstmanland : frndringar ver 1900-talet. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Biln, Anna-Karin, 2001. Bekmpningsmedelsrester i yt- och grundvatten i Vnerns avrinningsomrde - frekomst och mjliga effekter p natur och mnniskor. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

Birgersson, Malin, 2007. Method evaluation of GIS-based prediction tools for biodiversity : habitat suitability for birds in Stockholm, Sweden. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Bjuhr, Josef, 2007. Trace metals in soils irrigated with waste water in a periurban area downstream Hanoi City, Vietnam. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences

Bjrkheden, Matilda, 2007. Kommunikationen i miljkonsekvensbeskrivningsprocessen : en intervjustudie om infrastrukturprojekt. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bogren, Rebecka, 2007. Miljkonsekvenser av dagvattendamm i Skebck, rebro : en fallstudie hur miljpverkan av en dagvattendamm intill ett Natura 2000-omrde kan bedmas. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bostrm, Helene, 2006. Gimo bruksomrde : inventering och riskklassning enligt MIFO fas 1. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences

Brandin, Hannah, 2014. Artrika vgkanter - hur pverkas de av sltter och underhllsdikning?. Second cycle, A1E. Uppsala : (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Caselunghe, Elvira, 2007. Fgelskdare och lantbrukare i samarbete : kommunikation och naturvrd i jordbrukslandskapet. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Coletti Pettersson, Simon, 2010. Konkurrentanalys fr Setragroup AB, Skutskr. Second cycle, A1E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Dssman, Ellinor, 2008. Avskiljning av uran frn dricksvatten med reaktiva filter. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences

Eklund, Helena, 2007. Restaurering av naturbetesmark i Gredelby och Krusenberg, Knivsta kommun. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Engberg, Sofia, 2008. Generell hnsyn vid avverkning : pverkan av dispens frn sexveckorsregeln samt skogsgares kunskap, tankar och sikter. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Erlandsson, sa, 2007. Miljsystemanalys av VA-system i omvandlingsomrden : fallstudie i Vrmd kommun. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Biometry and Engineering

Esberg, Camilla, 2005. Inventering av frorenad mark p LKAB's industriomrden i Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences > Div. of Soil Chemistry and Pedology

Frandsen, Sara, 2007. Geokemisk underskning vid Rvlidmyrgruvan, Vsterbottens ln : provtagning, analys och frslag till tgrder. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences

Fransson, Therese, 2007. Ecotourism in Nicaragua : impacts on the vegetation diversity in natural reserve Datanl - El Diablo. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fritz, Anna, 2010. Konsten att frsrja sig p ett smskaligt ekologiskt lantbruk : En kvalitativ intervjustudie med fokus p en uthllig livsmedelsproduktion och bevarande av ekosystemtjnster. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Gille, Emma, 2002. Den bcknra zonen vid sm skogliga vattendrag i Vrmland : generell beskrivning, frekomst av traktorspr samt kvicksilverhalter i krpverkat ytvatten. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Soils

Gustafsson, Linda, 2008. Vilken effekt har lrkrutor p ogrsfloran vid ekologisk hstveteodling?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Gnes, Virginia, 2012. Samband mellan vattenkemi, ekosystemstruktur och -funktion i tv dagvattendammar. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Hansson, Karna, 2004. Bok- och grankonkurrens i Sydsverige : markegenskaper och naturlig fryngring. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Soils

Harms-Ringdahl, Peter, 2007. Identifying possible sources of ammonium ions and arsenic in groundwater in the Nam Du area, Vietnam. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences

Hedberg, Erika, 2008. En uppfljning av floran i Enkpings vattenpark : kan anlagda vtmarker med vattenrening som huvudsyfte bidra till naturvrd och biologisk mngfald?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hedstrand, Ylva, 2003. Effects of ammonium oxalate treatment on interlayer materials in 2:1 layer silicates from a podzol. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Soils

Hemph, Maja, 2007. Medvind eller motvind? : granskning av fem tillstndsanskningar frn vindkraftprojektering i Sverige. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hoas, Linnea, 2008. GIS-modellering av habitat fr vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) som hjlpmedel i naturvrdsplanering p landskapsniv. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hultman, Elin, 2009. Rumslig frdelning av grov gammal tall i Uppsala stad med tallticka som indikator p hga naturvrden. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlsson, Marie, 2005. Nringsbelastning p en anlagd vtmark frn ker, skog och enskilda avlopp. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences

Karlsson, Sofia, 2006. Reducing farming household vulnerability in connection to khat cultivation : a case study in Gotu Onoma, Ethiopia. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kvernes, Eva, 2003. Bromerade flamskyddsmedel (PBDE) i fisk och sediment en litteraturstudie och en fallstudie av tio svenska referenssjar. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

Kller, Anna, 2001. Vegetation-environment interactions in a boreonemoral forest in east central Sweden. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Larsson, Emma, 2008. Kompostering av kksavfall och anvndning av kompost i kkstrdgrd i Chazuta, Peru : jordfrbttring och/eller lsning p ett avfallsproblem?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences

Larsson, Hanna, 2008. Decomposition of Norway spruce needles and fine roots : production of CO2 and DOC. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Larsson, Maja, 2008. The influence of soil properties on the transfer of 137Cs from soil to plant : results from a field study 21 years after the Chernobyl accident. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Leonardsson, Jenny and stensson, Emma, 2005. Inverkan av torrsubstanshalt och temperatur p kompostens syrabildning. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Biometry and Engineering

Lindell, Emma, 2010. Rekreation och Natura 2000 : mlkonflikter mellan beskare och naturvrd i Stendrrens naturreservat. Second cycle, A1E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Lindsj, Anders, 2005. Predicting dissolved organic carbon concentrations in Swedish boreal streams from map information. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

Lindstrm, Bodil, 2007. A phosphorus budget for the eco-tourist resort of Chumbe Island Coral Park, Zanzibar. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences

Lindstrm, Sandra, 2008. Effects of agricultural intensity and landscape complexity on plant species richness. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ljung, Karin, 2002. Heavy metal discharge into Lake Victoria : a study of the Ugandan cities of Kampala, Jinja and Entebbe. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences

Lcke, Sofie, 2004. Miljunderskning av Herrgrdsdammen, Sgdammen och Nern i bruksorten sterbybruk. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

Mellin, Anna-Karin, 2005. Nitrogen mineralization in a sludge-amended sandy clay loam in South Africa. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences

Moreskog, Johanna, 2007. Investigation of the redox-conditions in the Nam Du well field, Hanoi, Vietnam, and their implications for mobilisation of arsenic. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences

Norberg, Sara, 2022. Mer vxtkraft i trdgrdslandet med bokashi? : ett jmfrande odlingsfrsk med bokashi, traditionell kompost, BSF-kompost och biogdsel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Nordin, Annika, 2006. Nitrogen based sanitation of source separated faecal matter. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Nordin, Annika, 2006. Nitrogen based sanitation of source separated faecal matter. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology
(NL, NJ) > Dept. of Biometry and Engineering

Nyhln, Elise, 2004. Laktester fr riskbedmning av frorenad mark. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences

Olsson, Susanna, 2000. Grundvattensnkning till fljd av jrnvgstunnel genom Hallandss : miljkonsekvenser relaterade till frndrad kvveomsttning i mark. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Soils

Palm, Britta, 2007. Pesticide use in rice cultivation in Tarapoto, Peru : usage patterns and pesticide residues in water sources. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

Persson, Anna, 2005. Levande skogsbruk : om problem i ett naturvrdsrende. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Persson, Henning, 2008. Migration of radiocaesium in six Swedish pasture soils after the Chernobyl accident : a comparison with earlier studies 1987-2005. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Persson, Miia Liisa, 2005. Impacts on plant communities by elevated CO2 concentration. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

Pettersson, Anna, 2006. Strandskyddet : en versyn av tillmpningen i tre kommuner i Uppsala ln. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pettersson, Karin, 2006. Root development of Lolium perenne in diesel contaminated soil. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences

Pettersson, Malin, 2006. Vtmarker fr nringsretention i Lilln : var br de ligga och vilken effekt kan vi frvnta. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences

Risberg, Lotta, 2003. Goliatmusseron (Tricholoma matsutake) : krver den en kontinuitet av trd?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Rodhn, Johan, 2004. Metoder fr att beskriva kumulativa effekter med avseende p biologisk mngfald och vgar. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Runnquist, Miamaria, 2005. Allelopathic potential in the laurel forest of Tenerife, Canary Islands. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Strm, Karin, 2006. Species richness correlations between taxa calculated from species-area relationships. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (VH) > Dept. of Entomology

Sunnanquist, Lena, 2007. Status och hotbild fr den oceaniska laven broktagel Bryoria bicolor i sydvstsverige. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Teutschbein, Claudia, 2008. Improvement of the WATBAL model for till soil hydrology with application to heavy metal transport. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

Theden, Karin, 2007. Gaspotentialen i en deponi, idag och i en framtid. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences

Torgnyson, Beatrice, 2005. Student attitudes toward incentives to reduce automobile use. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Soils

Wahlstrm Novakovic', Hanna, 2008. Klimat i miljkonsekvensbeskrivningar : hantering av klimatfrndringar och extrema vderhndelser i MKB. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wallin, Marcus, 2005. Carbon dioxide evasion from a Boreal Catchment. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

ngman, Elin, 2005. Nringsretention i terskapad vtmark p betesmark : studier av en mad vid Bornsjn. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences

berg, Meit, 2009. The use of tracking tunnels to monitor the activity of small mammals in habitats associated with the northern wheatear (Oenanthe oenanthe). UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

hlund, Frida, 2007. Uran i dricksvatten : litteraturstudie om reningsmetoder samt pilotfrsk med jonbytesteknik. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences

hman, Johanna, 2004. The effects of water chemistry on fish species distribution : a comparison between isolated and connected lakes in northern Sweden. UNSPECIFIED, Ume. Ume: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

This list was generated on Tue Dec 6 01:14:22 2022 CET.