Home About Browse Search
Svenska


Mellin, Anna-Karin, 2005. Nitrogen mineralization in a sludge-amended sandy clay loam in South Africa. SLU, Dept. of Soil Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Soil Sciences

[img]
Preview
PDF
305kB

Abstract

Sewage sludge is a solid, semi-solid or liquid byproduct produced by waste water
treatment plants. It contains both compounds of agricultural value (e.g. organic
material, nitrogen, phosphorous, potassium and to a lesser extent calcium, sulphur and
magnesium), and pollutants (e.g. heavy metals, pathogens and toxic organics). The
quality of sludge is dependent on its origins, i.e. whether it is domestic or industrial.
Sludge can be disposed in many ways, e.g. through land application, incineration and
land filling. Generally the least cost option, land application, has become the most
common disposal method in many countries. Sludge production has increased
dramatically due to population growth and increased indutrialization and it is very
important to reduce and utilize the digested sewage sludge and to minimize its
environmental impact. One way to achieve this is to apply sludge on farm land. Land
application has many advantages and is expected to become the dominant disposal
method in the future. This is especially true for small communities which have high
quality sludge in terms of lower concentrations of chemical pollutants. In sludge, N is
in organic form but is mineralized to NH4+ and NO3- and therefore becomes plant
available.

The main aim of the present study was to compare N mineralization between two
treatments (sludge amended soil (Sludge) and fertilization with ammonium nitrate
(AN)) and a control (C) in a incubation experiment. A second aim was to quantify the
effect of the treatments on soil pH. In both Sludge and AN, equal amounts of total N
in organic and inorganic form were added. The upper limit for the amount of sludge
farmers are allowed to apply on arable land in South Africa is 8 tonnes dry matter ha-1
year -1 and this was also the amount used in this incubation study.

In all three treatments, mineral N changed significantly during the incubation. For
Sludge and C, mineral N increased with time while it decreased for AN. This decrease
in inorganic N was unexpected and might be due to gaseous N losses. The pH did not
change significantly with time for Sludge and C but decreased significantly for AN as
the soil became more and more acidified due to proton release during nitrification.

,

Rötslam är den slutprodukt som bildas när vatten och avlopp från hushåll och
industrier renats vid reningsverken. Slammet innehåller både nyttiga substanser som
organiskt material, kväve, fosfor, kalium och i en mindre utsträckning kalcium, svavel
och magnesium men även föroreningar som tung metaller, sjukdomsalstrande
organismer och oorganiska substanser. Alla dessa egenskaper är beroende av
rötslammets ursprung.
Rötslam kan användas bl.a. inom jordbruket som näringskälla, till uppfyllning av
landområden eller förbrännas. Problem såsom befolkningsökning och ökad
industrialisering gör att alternativ till deponering måste hittas och tack vare de många
fördelarna hos rötslam så ökar nu efterfrågan inom jordbrukat. Det organiska kvävet i
rötslammet mineraliseras med hjälp av mikroorganismerna i jorden till oorganiskt
kväve som då blir växttillgängligt.
Syftet med denna studie var att undersöka mineraliseringen av kväve i jorden för två
olika behandlingar samt en kontroll där lika mängd total N tillsatts båda. I en av
behandlingarna har rötslam tillsats och i den andra ammoniumnitrat. Även pH jämförs
mellan behandlingarna. I Sydafrika får 8 ton torrmassa av rötslam tillföras
åkermarken varje år. Denna mängd rötslam har använts även i denna studie.
Resultaten visar att i rötslamsbehandlingen skedde en positiv nettomineralisering, dvs
mängden oorganiskt kväve ökade med tiden, medan den minskade i ammoniumnitratbehandlingen.
Denna minskning kan bero på att miljön förändrades i jorden så att N2,
N2O och NO producerades.
I den först nämnda behandlingen så ökade pH med tiden även om ökningen här inte
var signifikant. I den tredje behandlingen så blev jorden surare med tiden på grund av
oxidationen av ammonium till nitrat varvid det bildas ett överskott av protoner.

Main title:Nitrogen mineralization in a sludge-amended sandy clay loam in South Africa
Authors:Mellin, Anna-Karin
Supervisor:Kätterer, Thomas
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för växtnäringslära
Volume/Sequential designation:144
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Keywords:sewage sludge, nitrogen mineralisation, incubation, South Africa, soil, decomposition
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7823
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7823
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Soil biology
Language:English
Deposited On:13 Oct 2017 11:12
Metadata Last Modified:13 Oct 2017 11:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics