Home About Browse Search
Svenska


Thedéen, Karin, 2007. Gaspotentialen i en deponi, idag och i en framtid. SLU, Dept. of Soil Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Soil Sciences

[img]
Preview
PDF
847kB

Abstract

Deposited waste material degrades within a short period in anaerobic environments. The
methane gas that is formed provides a harmful contribute to the greenhouse effect, 23 times larger impact than carbon dioxide. It is therefore desirable to minimize the emissions of methane gas from landfills. This may be achieved by drain the landfill of gas.

In this thesis the amount of produced methane gas at the landfill at Örebro has been
calculated. Estimations have also been made of the amount of methane gas that might be
produced in the landfill in the future. The investigation was performed with a model from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

The fraction of extracted gas until year 2007 has been about 30-40 volume-percent of
produced methane gas. The amount of gas extracted at present may only be possible to obtain until the year of 2008. After that, the efficiency of the gas extraction system is exceeded. The production of methane gas in the landfill of Örebro has probably already reached the point of culmination and will thereby decrease within the years to come. At present, about 15 000 MWh is extracted every year at the landfill in Örebro. A potential gas extraction in 20 years is assumed to be about 1-4 GWh. The methane gas that emit to the atmosphere is assumed to be about 50-60 volume-percent of the produced methane. The extraction of methane gas may be profitable about 30-50 years further.

A judgment whether a geological barrier exists under the landfill of Atleverket is under
process at the Court of Environment. If the court decides that the geological barrier is
insufficient the landfill has to be closed and covered with an impermeable top layer. A final top layer decreases the possibility to maintain an efficient gas extraction system; therefore the efficiency of the system may decrease to 20 volume-percent within some decades. The methane gas emissions will probably decrease with a final top layer since a more favourable climate methane oxidation will be created at the surface of the landfill.

,

Avfall som deponeras börjar efter en kort tid att brytas ned och metangas bildas om miljön är
syrefri. Metangasen som bildas har stark påverkan på växthuseffekten, 23 ggr större effekt än
koldioxid. Det är därför önskvärt att minska emissionerna av metangas från deponier. Detta
kan göras genom att dränera deponin på den producerade gasen.
I detta arbete har den mängd metangas som produceras i Atleverkets deponi beräknats.
Beräkningar har även utförts över den mängd metangas som kan antas produceras i deponin i
framtiden. Undersökningen har utförts m.h.a. en modell från FN:s klimatorgan
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
Gasuttaget fram till år 2007 var ungefär 30-40 volym-% av producerad metan. Enligt
beräkningar kommer den gasmängd som utvinns idag bara vara möjlig att utvinna fram till år
2008, efter det överskrids effektiviteten på gasutvinningssystemet i deponin.
Metangasproduktionen i Atleverkets deponin har troligen redan nått sin kulmen och kommer
därmed att sjunka framöver. Idag utvinns ungefär 15 000 MWh från Örebros deponin per år.
Ett möjligt framtida gasuttag om 20 år antas vara mellan 1-4 GWh. Den metangas som inte
utvinns utan istället ger emissioner till atmosfären antas vara mellan 50-60 volym-% av
producerad metan. Utvinningen av metangas kan vara lönsam runt 30-50 år till.
En avstegsansökan handläggs för närvarande av Miljödomstolen. Om Miljödomstolen
beslutar att den geologiska barriären under Atleverket är otillräcklig måste deponin avslutas
och sluttäckas. En sluttäckning medför svårigheter att underhålla utvinningssystemet för
deponigasen vilket medför att effektiviteten på gasutvinningen antagligen kommer att sjunka
till 20 volym-% efter ett tiotal år. Vid sluttäckning kommer emissionerna av metangas
troligen att minska då ett mer gynnsamt klimat för nedbrytning av metan till koldioxid skapas
vid deponins yta.

Main title:Gaspotentialen i en deponi, idag och i en framtid
Authors:Thedéen, Karin
Supervisor:Östman, Monica
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap
Volume/Sequential designation:154
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Keywords:emissioner, gasutvinning, gaspotential, deponier, metangas
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7913
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7913
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Soil chemistry and physics
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2017 10:44
Metadata Last Modified:17 Oct 2017 10:44

Repository Staff Only: item control page