Home About Browse Search
Svenska


Moreskog, Johanna, 2007. Investigation of the redox-conditions in the Nam Du well field, Hanoi, Vietnam, and their implications for mobilisation of arsenic. SLU, Dept. of Soil Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Soil Sciences

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

In 2005, a new well field along the Red River started pumping groundwater for production
of drinking water in the Nam Du area south of Hanoi, Vietnam. Elevated concentrations of
ammonium have been a well-known problem in the southern part of Hanoi area, but recently elevated concentrations of arsenic in the groundwater has also been of concern. The first study on elevated concentrations of arsenic in the Red River delta was published in 2001 (Berg et al., 2001). Peat has been discussed as a source for both ammonium and as a driver for the mobilisation of arsenic and this study aims to investigate the possible
relationship between arsenic, ammonium, the peat and the redox conditions. Chemical
analyses from this study resulted in total arsenic concentrations from 27 to 312 μg/l in the groundwater samples, which can be compared to the health-based guideline of 10 μg/l.
Most of the arsenic in the groundwater is present as arsenite, the more toxic specie of
arsenic. The analyses also showed elevated concentrations of ammonium in the groundwater ranging from 1.8 to 34.7 mg/l. The relationships between the different redox couples were studied with Visual Minteq, which showed that the redox potentials measured in the field were a little bit higher than expected from the model. This can probably be explained by contamination of oxygen during sampling and/or measurement. The lack of sulphate in combination with the present redox conditions indicated that oxidation of arsenic bearing sulphurous minerals is not likely to be the main source of arsenic. Instead, the relationship between arsenic and HCO3, indicates that a more probable source of the arsenic would be reductive dissolution of iron oxyhydroxides.

,

Hösten 2005 började man pumpa grundvatten från ett nytt brunnsfält i Nam Du-området
längs Röda floden strax söder om Hanoi för dricksvattenproduktion. Förhöjda halter av
ammonium är sedan länge ett känt problem i grundvattnet söder om Hanoi men på senare år
har även förhöjda halter av arsenik i grundvattnet gett anledning till oro. År 2001
publicerades den första studien som visade på förhöjda halter av arsenik i Röda flodendeltat
(Berg et al., 2001). Torv har diskuterats som både en källa till ammoniumet och som
en pådrivande faktor för mobiliseringen av arsenik. Syftet med den här studien har varit att
undersöka ett möjligt samband mellan arsenik, ammonium, torven och redox-förhållandena.
Kemiska analyser av grundvattnet visade på arsenikhalter mellan 27 och 312 µg/l, vilket är
långt över de riktvärden som finns för dricksvatten (10 µg/l) både i Vietnam och som WHO
rekommenderar. Till största delen förekommer arseniken som arsenit, vilket är den mer
toxiska jonformen av arsenik. Analyser visade även på förhöjda halter av ammonium i
grundvatten, med halter från 1,8 till 34,7 mg/l. Sambandet mellan de olika redoxparen
studerades med hjälp av Visual Minteq, som visade att den i fält uppmätta redoxpotentialen
var något högre än vad som kunde förväntas utifrån modellen. Detta kan troligtvis förklaras
av syrekontaminering av proverna under provtagning och/eller mätning. Avsaknaden av
sulfat i kombination med rådande redoxförhållanden visar att oxidation av
svavelinnehållande mineral inte är en trolig källa för arseniken. Istället indikerar sambandet
mellan As och HCO3 att reduktion av järnhydroxider är en mer trolig källa till arseniken.

Main title:Investigation of the redox-conditions in the Nam Du well field, Hanoi, Vietnam, and their implications for mobilisation of arsenic
Authors:Moreskog, Johanna
Supervisor:Norrman, Jenny
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examens- och seminariearbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för markkemi och jordmånslära
Volume/Sequential designation:83
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Keywords:arsenic mobilisation, redox potential, wells, Ha Noi, Viet Nam
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9065
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9065
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Soil chemistry and physics
Language:English
Deposited On:23 Nov 2017 11:36
Metadata Last Modified:23 Nov 2017 11:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics