Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Karin, 2006. Root development of Lolium perenne in diesel contaminated soil. SLU, Dept. of Soil Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Soil Sciences

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

When studying phytoremediation, one of the most important aspects is root development, with its associated rhizosphere that improves hydrocarbon degradation. Plant performance of Lolium Perenne grown in diesel contaminated soil was studied in a rhizobox experiment
where root development could be visually monitored. The effect of layer geometry, irrigation and textural heterogeneity on root development was investigated as well as the relationship between root length and diesel degradation. Adding a thin layer of clean soil on top of a contaminated layer allowed germination but all treatments showed severe stress symptoms, such as reduced shoot and root growth, in the presence of diesel and in response to water stress. The presence of a diesel contaminated layer at five cm depth allowed root development in the uncontaminated surface soil without roots penetrating the contamination. With a thinner layer of clean soil roots did penetrate the contaminated layer but showed reduced root development. Natural attenuation was responsible for most of the degradation with a variation between 78 % and 84 % for all treatments. Root length was positively correlated (r2 = 0.52) to diesel degradation but improved degradation was also dependent on spatial distribution of roots where to root presence inside the contaminated layer proved to be important. No diesel movement was found regardless of irrigation technique. When a layer of finer material of varying diesel concentration was imbedded in a coarser sand profile the roots were spreading in this layer regardless of diesel concentration emphasising the importance of optimal moisture and nutrient conditions. The importance of moisture was also shown in the treatments with sub-irrigation where the plants received too little water and died.

,

En av de viktigaste aspekterna inom phytoremediering är rotutvecklingen med den tillhörande
rhizosfären där förhöjd mikrobiologisk aktivitet förbättrar nedbrytningen av kolväten. I denna
studie har utvecklingen av Lolium perenne som fått växa i dieselkontaminerad jord studerats i
ett rhizoboxförsök där rötternas utbredning kunnat observeras visuellt genom en glasskiva.
Effekterna av föroreningsgeometri, bevattning och skillnad i textur samt relationen mellan
rotlängd och dieselnedbrytning undersöktes. Genom att täcka ett lager med förorenad jord
med ett lager ren jord grodde förna i alla försök där dieselkoncentrationen annars skulle ha
varit för hög för detta. De uppvisade dock allvarliga stressymptom så som minskad skott- och
rotutveckling i respons till dieselförekomsten och vattenstress jämfört med kontrollerna.
Förekomsten av diesel på 5 cm djup tillät rotutveckling i den rena jorden ovanför
föroreningen utan att rötterna växte in i det förorenade lagret. Ett tunnare ytlager av ren jord
tvingade rötterna att växa in i det underliggande förorenade lagret och växten uppvisade en
tydlig negativ påverkan. Bakgrundsnedbrytning stod för den största delen av reduceringen av
dieselhalter med en variation på mellan 78 % och 84 % för alla behandlingar. Trots det
observerades en positiv, om än svag, korrelation mellan rotutveckling, i form av rotlängd, och
nedbrytning av diesel (r2 = 0,52), men förbättrad nedbrytning visade sig inte enbart vara
beroende av rotlängd utan även av rumslig utbredning. För att rötterna skulle ha en positiv
inverkan på nedbrytningen av kolväten krävdes att dessa hade växt in i det
dieselkontaminerade området. Inga förflyttningar av diesel, varken uppåt eller nedåt profilen,
kunde påvisas, oberoende av bevattningsteknik. Med ett lager av finare textur av varierande
dieselkoncentration inbäddat i en profil med i övrigt grövre material, kunde konstateras att
rötterna spreds i lagret med finare material oavsett dieselkoncentration vilket betonar vikten
av optimala vatten- och näringsförhållanden. Detta kunde också observeras i behandlingen
med bevattning underifrån där rötterna fick för lite vatten och dog.

Main title:Root development of Lolium perenne in diesel contaminated soil
Authors:Pettersson, Karin
Supervisor:Ledin, Stig
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik)
Volume/Sequential designation:2
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Keywords:root development, diesel, phytoremediation, rhizobox, lolium perenne, contaminated soil
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7789
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7789
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Soil biology
Language:English
Deposited On:13 Oct 2017 06:47
Metadata Last Modified:13 Oct 2017 06:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics