Home About Browse Search
Svenska


Lindström, Bodil, 2007. A phosphorus budget for the eco-tourist resort of Chumbe Island Coral Park, Zanzibar. SLU, Dept. of Soil Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Soil Sciences

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

In this case study, a nutrient budget was made to estimate import and export flows of
phosphorus (P) on the ecotourism resort of Chumbe Island, Zanzibar. The P content in
imported foods and goods was calculated using supply lists containing information on
quantities of items bought and standard food composition data. Foods and goods not
included in the standard data were subsampled for P analysis.

Total P import to Chumbe Island was 41.0 kg/year. More P was imported with foods to the guest kitchen than to the staff kitchen (13.2 and 9.1 kg P/year, respectively) although the guest kitchen served fewer meals (9333 and 14113 meals, respectively). This is explained by the more P-rich foods served in the guest kitchen. When charcoal and firewood were included, the staff and guest kitchens imported equal amounts of P since the staff kitchen used both firewood and charcoal while the guest kitchen only used
charcoal as a complement to gas.

Ash and biodegradable waste such as fruit peel were composted on-site and used to
facilitate the degradation process in composting toilets. Biodegradable waste from both
kitchens contributed 4.8 kg P/year to the compost heap, while the ash from kitchen stoves
contributed an estimated max. 17.4 kg P/year. Despite uncertainties regarding P amounts
in the kitchen waste, estimations showed that P was lost from the compost heap during all
stages of decomposition. Animals and birds scattering the compost during feeding and
leaching during the rainy season are possible reasons for these losses.

In the guest kitchen greywater system, sludge and grease were removed before the
greywater was discharged into a small mangrove swamp, while staff kitchen greywater
was poured untreated into a mud-hole in rocky ground. The guest kitchen contributed
slightly more to P discharge (0.3 kg P/year) than the staff kitchen (0.2 kg P/year). The
sludge (discharged at unspecified locations on Chumbe) contained another 0.1 kg P/year.
The grease (added to compost) contained no P.

Food scraps from both kitchens containing 2.4 kg P/year and composted toilet waste
containing 21.6 kg P/year were re-exported to Zanzibar, i.e. approx. half the P imported
was exported. The other half of imported P was lost from compost, greywater outlets, as
sludge or dissipated through fly ash dispersal.

To avoid P accumulation on Chumbe Island, I recommend that all toilet waste and ash be exported in future, since they contain nutrients useful on agricultural land on Zanzibar but harmful to the reef. Furthermore, Chumbe Island management should act to counteract current sources of P losses.

,

En näringsbudget för ekoturistön Chumbe, Zanzibar, har genomförts för att kunna
bedöma import- och exportflödena av fosfor (P). Fosforinnehållet i importerade
livsmedel och varor beräknades utifrån inköpslistor, där mängderna av varor var
specificerade, och livsmedelsdatabaser. Prover för fosforanalys togs på varor som inte
fanns med i databaserna. Totalt importerades 41 kg P per år till Chumbe. Det
importerades mer P till gästköket (13.2 kg P/år) än till personalköket (9.1 kg P/år) trots
att gästköket tillredde färre måltider (9333 jämfört med 14113). Detta kan förklaras med
att gästköket serverar måltider med ett större fosforinnehåll. Personalköket använder både
kol och ved medan gästköket bara använder kol som ett komplement till gas. När kol och
ved räknades in blev summan av P i importerade livsmedel och varor lika stora i båda
köken.
Aska och nedbrytbart avfall, såsom fruktskal, komposterades på ön och används
sedan för att främja nedbrytning i torrtoaletterna. Tillsammans slängde de båda köken 4.8
kg P/år med det komposterbara avfallet, medan askan tillförde uppskattningsvis upp till
17.4 kg/år till komposthögen. Trots osäkerheter i beräkningen av askans och
köksavfallets P innehåll kan en fosforförlust uppskattas från alla steg i
komposteringsprocessen, från komposthögen, från den mogna komposten och slutligen
från det kompostmaterial som senare används i toaletterna. Detta kan bero på utlakande
regn och på de djur och fåglar som sprider kompostmaterialet då de äter av den.
Gästköket har ett gråvattensystem där slam och fett avskiljs från vattnet innan det
hälls ut i ett litet mangroveträsk medan personalköket häller ut sitt gråvatten orenat i en
lerpöl. Trots detta släppte gästköket ut mer P (0.3 kg P/år) än personalköket (0.2 kg P/år).
Dessutom innehöll slammet, som tömdes på olika ställen på eller utanför ön, ytterligare
0.1 kg P/år. Fettet, som las på komposten, innehöll inget P.
Exporterat tillbaka till Zanzibar blev matresterna från båda köken, som uppskattades
innehålla 2.4 kg P/år, och det komposterade toalettavfallet (21.6 kg P/år), dvs. hälften av
det importerade P. Den andra hälften förlorades från komposten, vid gråvattenutloppen,
som slam eller med flygaska.
För att undvika upplagring av P på ön Chumbe bör all aska och toalettkompost i
fortsättningen exporteras eftersom de innehåller näringsämnen som är användbara i
jordbruket på Zanzibar men är skadliga för korallrevet utanför ön. Personalen bör också
se över de platser där det för närvarande sker P utsläpp.

Main title:A phosphorus budget for the eco-tourist resort of Chumbe Island Coral Park, Zanzibar
Authors:Lindström, Bodil
Supervisor:Dahlin, Sigrun
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Thesis / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, Division of Soil Fertility and Plant Nutrition
Volume/Sequential designation:153
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Keywords:Phosphorus, phosphorus budget, nutrient budget, eco-tourist (resort), coral reef, eutrophication, Zanzibar, Chumbe Island, grey water, compost, composting toilets
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9054
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9054
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Soil biology
Language:English
Deposited On:23 Nov 2017 09:18
Metadata Last Modified:23 Nov 2017 09:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics