Home About Browse Search
Svenska


Anderson, Maria, 2008. Ålfiskeförbudet : en undersökning av olika aktörer och olika aktörers åsikter på förvaltning, kommunikation och framtiden inom svenskt ålfiske. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The first of May 2007, a decision from the Swedish Board of Fisheries about a Swedish prohibition of eel fishery got legal force. This prohibition is one of the most challenged decisions that the Swedish Board of Fisheries has taken. In the town Karlskrona in the southeastern part of Sweden the prohibition has got a lot of attention in local media. Early in the debate, it was clear that the actors active in the archipelago of Karlskrona were against the prohibition. The aim with the master thesis is to investigate different actors' opinions and view of the prohibition of eel fishery, today's management of the resource and how the actors' think that the communication between the actors involved in the management of eel and eel fishery works and what need to be changed to be able to develop a sustainable management of the eel in the future.

15 active actors, both at local and national level, have been interviewed through qualitative and deep-going interviews and their opinions about management of eel, communication and the future have been compiled. The thesis also presents facts about eel biology, eel fishery in Karlskrona archipelago and the organization of the management system of fisheries in Sweden are presented.

The results from the interviews show that the actors' opinions about the eel fishery ban and about how the communication between actors works differ from each other. The interviews show that the actors, both at local and national level, have the same views about which factors in the management of eel and eel fishery that have to be improved for the future. A future solution of management and communication is to develop a co-management in the eel fishery and in other fisheries too. Co-management requires collaboration and communication between actors and can be a way to change opinion and attitude towards each other.

,

1 maj, 2007 trädde Fiskeriverkets beslut om ett svenskt ålfiskeförbud i kraft.
Ålfiskeförbudet är ett av de mest ifrågasatta beslut som Fiskeriverket tagit. I Karlskrona, i
sydöstra Sverige, har förbudet fått mycket uppmärksamhet i lokala medier och det stod
tidigt klart att aktörer verksamma i skärgården ställde sig emot ett förbud. Syftet med
examensarbetet är att undersöka aktörer och olika aktörers åsikter och syn på
ålfiskeförbudet och dagens förvaltning av ål och ålfiske samt hur aktörerna anser att
kommunikationen mellan aktörer i förvaltningssystemet fungerar och vad som behöver
förändras för att i framtiden kunna utveckla en hållbar förvaltning av ålen.
15 aktörer verksamma på både lokal och nationell nivå i samhället har intervjuats, genom
kvalitativa och djupgående intervjuer och deras åsikter rörande ålfiskeförbudet,
kommunikationen mellan aktörer i förvaltningssystemet och framtiden har sammanställts.
I arbetet presenteras även fakta om ålens biologi, ålfisket i Karlskrona skärgård och hur
förvaltningssystemet inom fiske ser ut idag i Sverige.
Aktörernas åsikter rörande ålfiskeförbudet, men även hur kommunikationen fungerar
mellan aktörer, skiljer sig åt. När det gäller framtida förvaltning av ålen och ålfisket har
de olika aktörerna mer lika åsikter om vad som behöver förbättras. En framtida lösning
på problemet med kommunikation och förvaltning är att bygga upp en samförvaltning
inom det svenska ålfisket, men även inom andra fisken. En samförvaltning kräver
samarbete och dialog mellan olika aktörer, vilket kan medföra att respektive sida
förändrar sin syn och attityd gentemot andra aktörer.

Main title:Ålfiskeförbudet
Subtitle:en undersökning av olika aktörer och olika aktörers åsikter på förvaltning, kommunikation och framtiden inom svenskt ålfiske
Authors:Anderson, Maria
Supervisor:Haglind, Per
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:ål, ålfiske, Karlskrona skärgård, förvaltning, kommunikation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8627
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8627
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Fisheries and aquaculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:07 Nov 2017 07:22
Metadata Last Modified:07 Nov 2017 07:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics