Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Hanna, 2008. Decomposition of Norway spruce needles and fine roots : production of CO2 and DOC. SLU, Dept. of Soil and Environment, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
606kB

Abstract

The relative amounts of CO2 and DOC lost during decomposition of spruce needles and fine roots are poorly known. However, knowledge about this division is crucial for our understanding of carbon cycling in boreal forest ecosystems. In this paper, decomposition of Norway spruce needles and fine roots has been studied in a three-week-long column incubation experiment. Five different substrates were used; fresh needle litter, aged needles from the litter layer, seven-year-old roots from litterbag studies, fresh roots from mineral soil, and dead roots from mineral soil. Production of CO2 and DOC from the substrates, DOC quality and adsorption of DOC to ferrihydrite was studied. Respiration rate was highest for needles and fresh material, while DOC production was highest from needles in a later decomposition stage and from fresh roots. Most carbon was lost as CO2 from fresh needle litter, while DOC dominated carbon losses from seven-year-old roots from litterbag studies. The fraction of hydrophobic compounds in DOC and the proportion of DOC adsorbed to ferrihydrite were largest for substrates in late decomposition stages. Respiration rate seemed to be dependent on substrate origin (needle or root) while DOC production, DOC quality and adsorption were independent of origin.

,

Kunskaper om hur stor andel av kol som försvinner som CO2 respektive löst organiskt kol (DOC) från
barr och finrötter under nedbrytning är nödvändiga för att förstå kolomsättningen i boreala
skogsekosystem. Dessa kunskaper saknas dock fortfarande i hög grad. Denna uppsats bygger på en tre
veckor lång studie där fem olika substrat från gran (barr från fallförna, barr från markförna, sju år
gamla rötter från förnapåsar, färska rötter från mineraljord samt döda rötter från mineraljord)
inkuberades i glaskolonner. Produktion av CO2 och DOC, DOC-kvalitet samt adsorption av DOC till
ferrihydrit mättes för de olika substraten. Respirationshastigheten var högst för barr och färska
substrat, medan produktionen av DOC var högst för barr i senare nedbrytningsstadier och för färska
rötter. De största kolförlusterna från barr från fallförna skedde som CO2 medan DOC dominerade
kolförlusterna från de sju år gamla rötterna från förnapåsar. Andelen hydrofoba föreningar i
producerat DOC samt andelen DOC adsorberat till ferrihydrit var störst för substrat i sena
nedbrytningsstadier. Respirationshastigheten påverkades av om substratet var barr eller finrot,
medan DOC-produktion, DOC-kvalitet samt DOC-adsorption var oberoende av ursprung.

Main title:Decomposition of Norway spruce needles and fine roots
Subtitle:production of CO2 and DOC
Authors:Larsson, Hanna
Supervisor:Berggren Kleja, Dan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examens- och seminariearbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för markkemi och jordmånslära
Volume/Sequential designation:93
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:decomposition, CO2, DOC, needles, fine roots, carbon
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8545
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8545
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (S) > Dept. of Soil and Environment
Soil chemistry and physics
Language:English
Deposited On:02 Nov 2017 09:43
Metadata Last Modified:02 Nov 2017 09:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics