Home About Browse Search
Svenska


Hansson, Karna, 2004. Bok- och grankonkurrens i Sydsverige : markegenskaper och naturlig föryngring. SLU, Dept. of Forest Soils, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Soils

[img]
Preview
PDF
692kB

Abstract

In southern Sweden, beech (Fagus silvatica) and spruce (Picea abies) are two species with similar demands on soil properties. With increased global warming and high acid deposition the future may bring larger areas were the two species are overlapping, competing for the same soil. The aim of this study was to compare spruce and beech concerning distribution, cultivation and soil properties. From available data comparisons were made between spruce and beech forests in Sweden. Soil analyses were made on samples from beech forest in southern Sweden, with and without natural regeneration of spruce. In the organic layer, beech forests had significantly higher pH and lower C/N-ratio compared to spruce forests. beech forests with spruce regeneration had significantly lower pH, lower CEC and lower BS in the organic layer than pure beech forests in the same area.

,

Bok och gran konkurrerar på många håll i södra Sverige om samma mark. Med hög
kvävedepositon och en ökad växthuseffekt förändras förutsättningarna för trädslagen. I framtiden kommer
kanske de båda trädslagens utbredningsområden ytterligare överlappa varandra med en ökad konkurrens
som följd. I detta examensarbete beskrivs de båda trädslagen med avseende på utbredning, ståndortskrav,
skötsel och markförhållanden. Markförhållandena i skånska bok- och granskogar studerades liksom markkemiska
förhållanden i skånska bokskogar med och utan självföryngring av gran. Äldre bokskogar hade
signifikant högre pH och lägre C/N-kvot i markens humuslager än äldre granskogar. Bokskogar med
självföryngring av gran i Skåne hade signifikant lägre pH, lägre katjonbyteskapacitet och lägre basmättnad
i humuslagret än rena bokskogar i samma område.

Main title:Bok- och grankonkurrens i Sydsverige
Subtitle:markegenskaper och naturlig föryngring
Authors:Hansson, Karna
Supervisor:Wiklander, Gunnar
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete vid institutionen för skoglig marklära, SLU
Volume/Sequential designation:10
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Soils
Keywords:Fagus, Picea, trädslag, markegenskaper, pH, C/N-kvot, Skåne
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8932
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8932
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Language:Swedish
Deposited On:17 Nov 2017 12:50
Metadata Last Modified:17 Nov 2017 12:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics