Home About Browse Search
Svenska


Möllersten, Emelie, 2018. Assessment of freshwater ecosystem services : with a case study in river Arbogaån. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. Of Aquatic Resources

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Humans are dependent on a large variety of services that come from the eco-systems around us. Some of these ecosystem services are provided by rivers and lakes and include for example drinking water, water for irrigation and industry, flood control, climate regulation, and recreation. Ecosystem ser-vices are increasingly threatened by human activities, including hydropower, forestry, agriculture and fisheries. Another threat is climate change which will lead to for example intensified rainfall, more frequent flooding, and higher temperatures. This study aims to contribute to the understanding of what in-dicators and methods that can be used for assessing freshwater ecosystem services, and to evaluate and describe how flooding might affect the condition of them. This was done by conducting both a literature review of previous research and a case study of the river Arbogaån. During the literature review 344 indicators were found that could be used for assessment of freshwater ecosystem services status. Different methods for assessing ecosystem ser-vices were also examined, for example expert judgements, case studies, qual-itative vs quantitative methods, and citizen science. The review also gave an understanding of how climate change could affect freshwater ecosystem ser-vices, and the results showed that primarily drinking water and biological di-versity are threatened in Europe. In the case study of river Arbogaån, a new method was developed for assessing flooding impacts on ecosystems ser-vices. The method consisted of a GIS overlay analysis and an assessment of flooding impacts based on previous research. The method can be used as a starting point for future research, when assessing the impacts of climate change on ecosystem services. The method was tested on six ecosystem ser-vices that are assumed to be sensitive to climate change (flooding) in river Arbogaån. The assessment indicated that biological diversity, drinking water, and habitat will be affected negatively by flooding in river Arbogaån. No change in condition was found for flood control or water for irrigation and industry, and not enough data was available to estimate the effects on regula-tion of eutrophication. Without knowledge on how climate change influence ecosystem services and how to assess it, it will be impossible to know when, where and what actions that are necessary to protect them. The findings pre-sented in this master thesis provide a framework for future studies wanting to explore similar issues.

,

Människor är beroende av en rad olika tjänster som kommer från ekosystemen som omger oss. Vissa av dessa ekosystemtjänster kommer från sjöar och vattendrag och inkluderar exempelvis dricksvatten, vatten för bevattning och industri, översvämningskontroll, klimatreglering, och rekreation. Ekosystemtjänster är allt mer hotade av mänskliga aktiviteter såsom vattenkraft, skogsbruk, jordbruk och fiske. Ett annat hot är klimatförändringar vilka kommer leda till mer intensiva skyfall, mer frekventa översvämningar, och högre temperaturer. Detta projekt syftar till att öka förståelsen för vilka indikatorer och metoder som kan användas för att utvärdera ekosystemtjänsters status, samt hur deras status påverkas av översvämningar. Detta gjordes dels genom en litteraturstudie av tidigare forskning samt genom en fallstudie av Arbogaån. Under litteraturstudien hittades 344 indikatorer som skulle kunna användas för att utvärdera ekosystemtjänsters status. Diverse metoder för utvärdering av ekosystemtjänster hittades också, till exempel expertbedömningar, fallstudier, kvalitativa vs kvantitativa metoder, och medborgarforskning. Studien gav också en förståelse för hur klimatförändringar kan komma att påverka ekosystemtjänster i sötvatten, och resultaten visade att främst dricksvatten och biologisk mångfald är hotade i Europa. Under fallstudien av Arbogaån utvecklades en ny metod för att bedöma översvämningars effekt på ekosystemtjänster. Metoden bestod av en GIS analys samt en bedömning av översvämningars påverkan baserat på föregående forskning. Metoden kan användas som en startpunkt för framtida studier som vill utvärdera klimatförändringars effekt på ekosystemtjänster. Metoden testades på sex ekosystemtjänster som antas vara känsliga mot klimatförändringar (översvämningar) i Arbogaån. Utvärderingen indikerade att biologisk mångfald, dricksvatten, och livsmiljö kommer påverkas negativt av översvämningar i Arbogaån. Ingen förändring av status hittades för skydd mot översvämningar eller vatten för bevattning industri, och otillräckliga data gjorde att tjänsten reglering av översvämning inte kunde bedömas. Utan kunskaper om hur klimatförändringar påverkar ekosystemtjänster så är det omöjligt att veta när, var och vilka åtgärder som är nödvändiga för att skydda dem. Resultaten som presenteras i detta masters projekt kan användas som ett ramverk för framtida studier som vill utforska liknande frågeställningar.

Main title:Assessment of freshwater ecosystem services
Subtitle:with a case study in river Arbogaån
Authors:Möllersten, Emelie
Supervisor:Bergek, Sara
Examiner:Holmgren, Kerstin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM010 Soil and Water Management - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources
Keywords:ecosystem services, freshwater, climate change, flooding, assessment
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9442
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9442
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Language:English
Deposited On:01 Aug 2018 10:16
Metadata Last Modified:20 May 2020 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics