Home About Browse Search
Svenska


Malmgren, Johanna, 2016. Fiskares uppfattning om förändring i status hos ett rödingbestånd i en Jämtländsk sjö : möjliga orsaker till en förändring. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. Of Aquatic Resources

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Global klimatförändring, habitatförstörelse, introduktion av främmande arter och överexploatering är några av de främsta hoten mot såväl enskilda arter som ekosystems struktur och funktion. Rödingen (Salvelinus alpinus) är en av de arter som hittills har påverkats på flera olika sätt av mänskliga aktiviteter. Vid sjön Näkten i det svenska landskapet Jämtland har fiskare och forskare vid flera tillfällen under det senaste århundradet rapporterat om troliga minskningar av sjöns rödingbestånd. Syftet med min studie var därför att undersöka om fiskare vid sjön Näkten uppfattar att det skett en förändring av rödingbeståndets status i sjön under åren 1950-2016, samt att studera möjliga orsaker till en förändring. En enkätundersökning genomfördes med fiskare som har lång erfarenhet av fiske i Näkten. Litteratursökning genomfördes i lämpliga databaser för att identifiera möjliga orsaker. Resultatet visar att fler respondenter uppfattade att omfattningen på fångsten har blivit mindre idag jämfört med den tid då de började fiska, att storleken på rödingarna har blivit mindre och att rödingbeståndet har minskat totalt sett. Skattefiske, konkurrens mellan arter och vattenreglering var de orsaker som flest respondenter ansåg har betydelse för minskningen av rödingbeståndet i Näkten. Beståndet har sannolikt påverkats negativt av temperaturökning och utsättning av arter genom ökad konkurrens och predation. Möjligtvis har även temperaturens direkta effekt på rödingens fysiologi bidragit till minskningen av beståndet. Fiske och vattenreglering är två faktorer som medfört både drastiska och långvariga negativa effekter på rödingbestånd i andra sjöar. I studien kan inte varje enskild faktors påverkan fastställas men det är tydligt att de tillsammans kan ha bidragit till en minskning av Näktens rödingbestånd.

,

Global climate change, habitat destruction, introduction of invasive species and overexploitation are some of the main threats to individual species and ecosystem structure and function. The artic charr (Salvelinus alpinus) is one of the species affected by human activity so far. In Lake Näkten in the Swedish province Jämtland, fishermen and scientists have during the last century reported on a likely reduction in a charr population. The aim of my study was to investigate if fishermen by Lake Näkten have perceived a change in the status of the charr population during 1950-2016, and to study the potential causes. A survey was conducted with fishermen who have long experience of fishing in Näkten. Literature search was conducted in appropriate databases to identify potential causes. Results show that more respondents perceived that the scope of the catch has become less compared with the time when they began fishing, the size of the charr has become smaller and the charr population has decreased overall. Tax fishing, interspecific competition and water course regulation were the causes that a majority of the respondents considered as important for the reduction in the charr population in Näkten. The population has likely been negatively affected by the increase in temperature and species introduction through increased competition and predation. Possibly the temperature’s direct impact on the charr physiology could have contributed to the reduction of the population as well. Fishing and water course regulation have caused drastic and long-lasting negative effects on charr populations in other lakes. The influence of each separate factor cannot be determined in this study, but it is clear that their combined effects could have contributed to the reduction of the charr population in Näkten.

Main title:Fiskares uppfattning om förändring i status hos ett rödingbestånd i en Jämtländsk sjö
Subtitle:möjliga orsaker till en förändring
Authors:Malmgren, Johanna
Supervisor:Sandström, Alfred
Examiner:Petersson, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources
Keywords:röding, bestånd, minskning, temperaturökning, konkurrens, introduktion, vattenreglering, fiske, jordbruk, skogsbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5684
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5684
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fisheries production
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2016 12:25
Metadata Last Modified:16 Aug 2016 12:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics