Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 76.

Aalto, Anna, 2013. Lngsiktigt hllbar dagvattenhantering : vgledning vid val av dagvattenlsningar i stadsmilj. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Abbott, Judson, 2010. Bonaventure Cemetery of Savannah, Georgia and St. Roch Cemetery of New Orleans, Louisiana : an historical overview and comparison study. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Agrell, Lena, 2011. Variationsrika miljer i ttortsnra skogar : ett projekt om Hgalidskogen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Alsn, Mrta, 2013. EU och pengarna : en underskning om hur den versiktliga planeringen i tv svenska strategiska regioner pverkas av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Maria, 2012. Studie av kulturmiljprogram i tre expansionskommuner nra Stockholm med fokus p landskapet som en helhet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Barrett, Jenny, 2014. Landskapet genom linsen : ett panorama ver bakgrundens betydelse i dukens odysser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bertholdson, Emelie and Johansson, Emma, 2012. Participatory public art projects in run down residential areas - a discussion on how to run the process. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Blomberg, Anders, 2013. Jakten p en hllbar stad : reflektioner kring hllbarhet samt en applicering av BREEAM Communities p Bo01. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Blomstergren, Felix, 2011. En Kyrkotrdgrd i Staden : S:t Petri Sinnenas Trdgrd. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Constantino, Lina, 2012. Kreativa arbetsmetoder : tre samtal om hur landskapsarkitekten gr. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Cronholm, Emma, 2012. Jrnvgsnra gestaltning - med fokus p Tyringe stationsomrde. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Davidsson, Fanny, 2013. Frn ickeplats till plats : en diskussion kring gestaltning av Burgrdsplatsen i Gteborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Edqvist, Rakel, 2013. Frslaget i fokus : om att skapa kommunikativa bilder. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eklundh-Thorn, Cecilia, 2013. Att gestalta med stadens mellanrum som frdrjande system : ett gestaltningsfrslag med utgngspunkt i den hrdgjorda staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Enbom, Susanne, 2012. Likriktat = Lekriktat? : en studie av lekplatser och lekredskap, deras lekvrden och utvecklingsmjligheter ur ett landskapsarkitektperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Eneroth, Erik, 2012. Svandammen : en vision om lnken mellan Uppsalas stadskrna och Stadstrdgrd. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Anna, 2013. Odla ditt bostadsomrde! Stadsodlingens betydelse, drivkrafter och genomfrande : en fallstudie av Odlingsntverket Seved i Malm. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Anna, 2011. Vrdet av extensiva grna tak : ett upplevelseperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Eriksson, Sanna Margareta, 2013. Den eviga debatten? : om naturalism eller formalism som frhllningsstt inom svensk landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fajerson, Charlotte, 2011. Natursten i kyrkogrdsmur : estetik och teknik nr ndringar eller tillbyggnad ska gras i befintlig kyrkogrdsmur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Feltelius, Anna, 2011. Biologisk mngfald i staden och dess nrhet : mjligheter att som landskapsarkitekt frmja biologisk mngfald. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fried, Daniel and Norn Almn, Josefin, 2013. Digitala spel som designverktyg : frslag till utformning fr lek i utemilj. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ganestam, Lisa, 2014. An attempt in theorizing the urban design competition through the means of rhetoric . Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gottberg, Emil, 2013. Artificiell natur : om ett kalkbrotts brytpunkt mellan industri och natur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gvert, Anna-Karin, 2012. Counteracting effects of sprawl : how to reclaim city life in Lafayette. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hagberg, Johanna and Winroth, Karin, 2012. Chi?in?u : the green structure of a city in transition. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hansson, Jenny, 2009. Outnyttjade resurser inom park- och naturvrd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Helmfrid, Helen, 2012. Norra Stngn : Linkpings nya rekreationsomrde med vattenrening. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hulth, Hanna, 2013. Den mngkulturella begravningsplatsen : fr utveckling av ett integrerat samhlle. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hkansson, Carin and Pihel, Johan, 2011. Ett slott i romantikens lvsal : skogsutveckling p Chteau du Grand Val - att utveckla en integrerad gestaltande skogsbruksplan. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Hgberg, Linda, 2010. Vxter och mten : en personlig berttelse om projektet The Allotment Plot, frn id till genomfrande med vxtmaterialet i fokus. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Israelsson, Jessica, 2011. Stadens mellanrum : fenomenet; upplevelsen & pverkan p mnniskan. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Jerleke , Anna, 2012. Lek i grnt! : ett frslag om att skapa ett woodland med goda frutsttningar fr lek i Vikenparken, Hgans. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johnsson, Gustav, 2011. Utvecklingsprinciper fr eftersatta naturlika dungar och rider. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Jonsson, Karin, 2011. Barns platser p kartan : En reflekterande ess om barns egna platser i staden och platser planerade fr barn, med utgngspunkt i lekplatsens historia.. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Karlsson, Eva-Britt, 2010. Hur motiverar man bestllare till att ge utrymme fr landskapsarkitekten att arbeta med brukare i en planerings- och projekteringsprocess?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Krook, Anna, 2011. Att gra stad. Om demokrati och deltagande i det offentliga rummet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Kullinger, Jenni, 2012. Stig in! : gestaltningsfrslag fr entrer till Markaskogen - ett ttortsnra naturreservat i rebro. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lagerstrm, Rasmus, 2012. Nra vatten : ett gestaltningsfrslag fr Frihamnens pirer i centrala Gteborg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lambertz, Hanna and Norn, Anna, 2013. Vintervegetation genom ljus : om hur man med belysning kan framhva avlvad vegetation i offentlig stadsmilj. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lenngren, Olle, 2012. BIM fr landskapsarkitekter : virtuell design och kommunikation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Liljestrm, Cecilia and Persson, Maria, 2014. Development of green space in Dar es Salaam, Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindbeck, rjan and Sthlbom, Erik, 2012. Arkitekturtvlingar och platsbesk : the core project competition . Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindgren, Christel, 2013. Key factors in project making : a study of three successful landscape architecture projects initiated by community actors. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindh, Hanna, 2010. Att inspirera till lek p en lekplats i Kumla. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lfgren, Petra, 2014. Hllbara vegetationskoncept med fokus p stadstrd. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lfgren, Petra, 2013. Vattenparken i Enkping : en brukarstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malmkvist-Garba, Amina , 2012. Plats fr dans. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Melin, Felix, 2012. Artificiella naturupplevelser : ett arbete baserat p konstnren Olafur Eliassons & landskapsarkitekten Stig L. Anderssons tankar och ider. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Moberg, Maja, 2012. Integrating politics and planning: from the Swedish housing program to Caracas Metro Cable. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Nilsson, Mats Daniel, 2015. Landskapets historiska utveckling vid den srmlndska grden Barkstter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nordberg, Zandra, 2010. Digitala tredimensionella visualiseringsmetoder : ett stt att kommunicera landskap. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordenberg, Mikaela, 2012. Gestaltningens pverkan p barns lek - en jmfrelsestudie av lek p tv skolgrdar utifrn ett genusperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Nordstrand, Emma, 2013. Trafikintegrationens avtryck i stadsrummet : en studie om gngfartsomrden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olovsson, Elin, 2010. Kvarteret Mjlnaren : bostadsgrd p bjlklag. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Hanna, 2012. Integrated Green Spaces in Urban Areas : a case study of inner Brisbane. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Peterson, Ylva, 2012. 'ver stock och sten' : ett gestaltningsfrslag till en naturlekplats i Skrylle friluftsomrde. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Rading Heyman, Fanny, 2013. Inte ens sista vilan varar fr evigt : om terlmnade gravplatser genom en fallstudie p stra kyrkogrden i Malm. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Rumpunen, Eeva, 2011. Energi med fokus p synergi : fallstudie: Lunds Tekniska Hgskolas campusomrde. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Rydell - Andersson, Kristin, 2010. Miljkompensation vid exploatering av Natura 2000 : en jmfrande studie av Sverige, Tyskland och Nederlnderna. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Silvemark Junemar, Joanna and Vikholm, Kristina, 2012. Dubai - ett framgngsrecept eller drskap?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sommarstrm, Nann, 2015. Offentlig privat : uttryckt genom gestaltning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stavenow, Charlotta, 2009. Planering fr en optimal gstad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Strand, Marta, 2013. Brunt blir grnt : perspektiv och strategier fr ekologisk design i postindustriella miljer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Strm, Kristina, 2010. Hur tillgnglig r staden? : fallstudie av Kungsgatan och Freningsgatan i Malm. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Svensson, Mikaela, 2012. Landskapsarkitekten och landskapet : utvecklandet av en sjlvreflektionsmetod fr landskapsarkitekter. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Srnsj, Johanna, 2012. Vattendesign i landskapet - landskapsarkitektur mter framtida klimatfrndringar : Water design in the landscape - landscape architecture meets future climate changes. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sderberg, Fredrik, 2012. sterns - vcker ter liv i Ljusdal : frslag till ett sammanhllet centrum. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Tardy, Josphine, 2013. Krafttag : sociala dimensioner i industrimiljer med fokus p vattenkraftverk. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Thelandersson, Marlene and Hk, Maria and Jonsson, Pia and Skottke, Emma, 2012. Streetscapes: behind the scenes : perspectives of streets as place in a slum setting, and how local concepts of place are affected by political and global development interests. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Thomsen, Anna, 2010. The role and influence of the Architect in industrialized building. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Tomasdotter, Ylva, 2013. Vegetationen runt dammarna i Chteau du Grand Val : utvecklingsplan till en blivande strvskog. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Vikstrm, Marie, 2012. Nr tgen slutat g : frvandling av vergiven rls till publikt promenad- och parkstrk. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vino, Alessandro, 2011. Nygrds kindergarten, reflections for a design : Nygrds frskola, reflektioner fr en design. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Wahl, Scott, 2014. Integrating stormwater management into urban space : the Kvillebcken watershed as testing ground. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

st, Kristina, 2010. Jrva reflektum : ett gestaltningsfrslag p begravningsplats p Jrvafltet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

This list was generated on Tue Dec 6 01:14:04 2022 CET.