Home About Browse Search
Svenska


Johnsson, Gustav, 2011. Utvecklingsprinciper för eftersatta naturlika dungar och ridåer. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Nature-like plantations are areas that, by today’s maintenance procedure usually gains low prioritiy and are forgotten. Most nature-like plantations are currently disadvantaged and have in many cases grown up and formed dense,impenetrable and brushwoody green volumes. These green volumes is rarely used, but usually only fills out gap surfaces. With proper care nature-like plantations can become health promoting environments in the increasingly
hardened urban environments.

How vegetation systems work and how trees and shrubs interact is dependent on many factors. The main factors are the availability of plant space and sunlight. High shade reduces the growth of most species. To expand the understanding of the factors that affect management implementation a management analysis was contucted. The analysis was based on qualitative interviews in two rounds with representatives from two local authorities and their procurement documents. To anchor the knowledge conveyed in
this thesis case studies in three groves and three curtains were made. Case study areas are given practical suggestions for management measures and explanations of how they can become more valuable elements in urban environments.

Common to the case study areas is that management is neglected. All case study areas are in need of qualitative management measures.

Often only relatively simple and inexpensive management actions is needed to create much larger recreational values.

,

Naturlika planteringar är ytor som genom dagens skötselförfarande vanligen lågprioriteras och glöms bort. De flesta naturlika planteringar är idag eftersatta och har i många fall växt upp och bildat täta, slyiga och ogenomträngliga grönvolymer. Dessa grönvolymer utnyttjas sällan, utan fyller oftast bara ut mellanrumsytor. Naturlika planteringar kan med rätt skötsel bli hälsofrämjande miljöer i de allt mer hårdgjorda stadsmiljöerna.

Hur vegetationssystem fungerar och hur träd och buskar interagerar är beroende av många faktorer. De viktigaste faktorerna är tillgång på växtutrymme och solljus. Vid hög skugga minskar tillväxten hos de flesta arter. För att utöka kunskapen om vilka faktorer som påverkar skötselutförandet utfördes en skötselanalys. Analysen baserades på kvalitativa intervjuer i två omgångar med representanter från två kommuner och deras upphandlingsdokument. För att förankra kunskapen som förmedlas i detta examensarbete gjordes fallstudier på tre dungar och tre ridåer. Fallstudieområdena ges konkreta förslag på skötselåtgärder och förklaringar till hur de kan utvecklas till mer värdefulla inslag i urbana miljöer.

Gemensamt för fallstudieområdena är att skötseln är eftersatt. Alla fallstudieområden är i behov av kvalitativa skötselåtgärder.

Ofta behövs endast relativt enkla och billiga skötselåtgärder för att skapa betydligt större rekreativa värden.

Main title:Utvecklingsprinciper för eftersatta naturlika dungar och ridåer
Authors:Johnsson, Gustav
Supervisor:Busse Nielsen, Anders and Richnau, Gustav
Examiner:Gunnarsson, Allan
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:landskapsutveckling, landskapsplanering, naturlika planteringar, dungar, ridåer, vegetation, vegetationsdynamik, succession, vegetationsmekanismer, utvecklingsprinciper, skötsel, skötselanalys, profildiagram
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-580
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-580
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Sep 2011 05:29
Metadata Last Modified:22 Apr 2012 09:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics